Visma Nmbrs REST API voor accountants

Met ingang van 2022 is de Visma Nmbrs REST API live. In dit artikel lichten we kort toe wat dit betekent wanneer je beschikt over een accountant login en hoe dergelijke koppelingen gelegd kunnen worden!

Overstap van SOAP naar REST

Met het ontwikkelen van een REST API maakt Visma Nmbrs het mogelijk voor andere applicaties om op basis van deze technologie een koppeling te maken. Voor eindgebruikers, zoals bijvoorbeeld accountant logins, heeft dit bepaalde gevolgen. Onderstaande tabel geeft kort weer wat de belangrijkste verschillen zijn tussen een koppeling welke op basis van de Visma Nmbrs SOAP API en REST API gebouwd zijn.

SOAP REST
API token verstrekken voor verlenen van toegang Klant geeft zelf toestemming in de vorm van een consent pagina
API calls activeren in het API user template Ontwikkelaar van koppeling heeft vooraf bepaald voor welke data toegang verleend wordt
Geen overzicht van lopende koppelingen Per gebruiker zichtbaar welke koppelingen geactiveerd zijn

Toegang verlenen aan andere applicaties

Een groot voordeel van het gebruik van een REST-koppeling is het feit dat een Master Client login zelf toegang verleent tot de applicatie waar mee gekoppeld moet worden. Zodra een gebruiker een bepaalde koppeling op het oog heeft, kan het koppelen worden gestart vanaf de te koppelen applicatie. Vervolgens zal met de inloggegeven van de Master Client login ingelogd moeten worden waarna onderstaande pagina verschijnt. Hier kan worden ingezien tot welke data de applicatie toegang krijgt zodra toestemming wordt verleend. Tot welke data toegang wordt verleend, wordt bepaald door de ontwikkelaar van de koppeling.

mceclip0.png

Om een REST-koppeling te activeren is het van belang dat de klant over een Master Client login of een Bedrijfslogin beschikt. In deze categorie vallen de volgende user templates:

  • Alle scenario's Bedrijfslogin
  • HR Manager (System) of (Scenario 3) General Manager Payroll & HR

Voor het aansluiten van een koppeling op basis van de REST API is het dus niet meer nodig om API calls in het API user template te activeren. Ook het delen van API-tokens is niet meer nodig. De authenticatie is ondergebracht in het hebben van een gebruikersaccount in de Visma Nmbrs applicatie.

Beheren van koppelingen op basis van REST

Wanneer een REST-koppeling gelegd is, kan deze beheert worden in het gebruikersprofiel van degene die de koppeling gelegd heeft. In het gebruikersprofiel is de tab 'Manage apps' terug te vinden.

mceclip1.png

In de toekomst wordt het voor accountant logins ook mogelijk om een overzicht van alle koppelingen binnen de gehele omgeving in te zien!

Opmerkingen