Update NL 11-05-2022

Zojuist is de update van 11-05-2022 afgerond.

Verbeteringen

Foutmelding runcontrole bij nettobetaling >4 maanden na uitdienstdatum

Indien een medewerker 4 maanden of langer geleden uitdienst gemeld is, dan is het niet toegestaan ​​om een ​​loon- of urencomponent met waarde 0 of een nettolooncode toe te voegen. Dit wordt nu als een foutmelding in de runcontrole getoond.

Opgeloste bugs

Wizard nieuwe medewerker toont onjuist tabelsalaris (wel/niet AVV)

Als je een nieuwe medewerker aanmaakte via de wizard en deze koppelde aan een salaristabel, dan correspondeerde het getoonde tredebedrag niet altijd met de instelling op bedrijfsniveau voor het wel of niet toepassen van niet-AVV-versies. Dit is opgelost.

Loonaangifte-overzicht toont sommige cumulatieve premies niet

Het overzicht ‘Ingediende loonaangiften’ in dashlet Loonaangifte toonde niet het cumulatieve bedrag voor 'Totaal premie AOF laag' en 'Totaalpremie basispremie WAO/IVA/WGA'. Dit gebeurt nu wel.

Importeren/bijwerken in het voorgaande jaar

Bij gebruik van onze import-/update-functionaliteit in voorgaande jaren konden er problemen ontstaan met het bijwerken van het adres en de persoonlijke gegevens van medewerkers; nu niet meer.

Eigen brancheregelingen niet meer zichtbaar

Eigen brancheregelingen waren door een foutje standaard uitgeschakeld. Nu zijn ze, indien van toepassing, weer ingeschakeld.

Filter in overzichten Looncomponenten werkt niet goed

Het componentenfilter in de overzichten Looncomponenten per run en/of periode op bedrijfsniveau werkte niet correct, dit is verholpen.

NAW-overzicht deels in Engels

In het overzicht NAW werd Engels en Nederlands door elkaar gebruikt, nu niet meer.

Dashboard Salaris toont alle auto's v/d zaak

Op het dashboard Salaris werden alle auto's van de zaak getoond, ook degene die niet meer actief waren. Nu worden alleen de actieve leaseauto's voor de actieve medewerkers weergegeven.

Loon-converter werkt weer

Het is weer mogelijk om de Loon-converter te gebruiken. We hebben de wijzigingen beschreven in dit KB-artikel onder 'Loon converter gebruiken'.

Waarschuwing 'onvoldoende uren' bij aanvragen verlofopbouw

Deze melding kreeg een ingelogde medewerker ten onrechte te zien bij het aanvragen van verlofopbouw. We tonen de melding nu alleen nog bij een verlofopname (mits van toepassing).

Verwijderen invoer Loonbeslag uit historie leidt niet tot correctie

Na het verwijderen van invoer uit de historie van dashlet Loonbeslag werd geen TWK-run geforceerd. Dit gebeurt nu wel.

Min-max-salaristabellen tonen percentages meest recente versie

Bij het in een voorgaand jaar koppelen van een medewerker aan een min-max-salaristabel werden de percentages van de meest recente versie getoond, in plaats van die van de op dat moment geldende versie. Nu worden wel de op dat moment geldende percentages getoond.

APG-pensioenaangifte: code meetelling = ja bij 0 gewerkte uren

In de pensioenexport naar APG werd ten onrechte een code meetelling 'ja' meegegeven, ook al had de betreffende medewerker 0 gewerkte uren. Nu wordt in dat scenario code meetelling 'nee' gehanteerd.

Opmerkingen