Update NL 08-06-2022

Zojuist is de update van 08-06-2022 afgerond.

Verbeteringen

Aparte codes e-mailadressen (zakelijk / privé) bij verzuimmelding

Om het contact tussen arbodiensten en medewerkers vlotter te laten verlopen hebben we het mogelijk gemaakt om in de verzuimmelding onderscheid te maken tussen een zakelijk en persoonlijk e-mailadres van een medewerker. De e-mailadressen hebben nu aparte codes (SIVI 2017-standaard):

  • 04 = zakelijk e-mailadres
  • 05 = persoonlijk e-mailadres

Prestatieverbetering medewerkerslijst

De pagina's worden nu veel efficiënter en dus sneller geladen.

Opgeloste bugs

Negatieve correctie AOF laag door pensioeninhouding

De berekening voor de AOF-premie leidt, bij een combinatie van een uitbetaling op uitsluitend looncode 8100 (AOF-uitkering) en een branche-inhouding, tot een negatieve waarde. We zullen contact opnemen met klanten bij wie dit optreedt, aangezien er een actie nodig is aan de kant van de klant om dit op te lossen.

Foutmelding bij iDEAL-betaling loonaangifte

Sommige klanten kregen een foutmelding bij het betalen van de loonaangifte via iDEAL. We hebben het probleem gevonden en opgelost.

Opmerkingen