Update NL 20-07-2022

Zojuist is de update van 20-07-2022 afgerond.

Verbeteringen

Loonstrook: Taal loonstrook op basis van gebruikers account

We hebben de taal op de loonstrook gewijzigd naar de taal welke is ingesteld bij het gebruikersaccount. Met deze verbetering heeft de gebruiker zelf in de hand in welke taal de loonstrook zal zijn. Deze wijziging geldt zowel voor de loonstroken van de werknemers als van de werkgever. Dit hebben we voorlopig alleen aangepast van Engelse en Nederlandse taal. De gedownloade loonstroken in pdf volgen.
We willen onze gebruikers bedanken voor het indienen van deze product verzoeken op de community.

  1. https://community.nmbrs.com/nl/discussion/249/english-payslip-per-employee#latest
  2. https://community.nmbrs.com/nl/discussion/1121/loonstroken-werkgever-engels#latest

Nmbrs Pay: Nieuw portal van de Rabobank

Rabobank heeft hun portal gewijzigd om de bankrekening voor Nmbrs Pay te koppelen. We hebben aanpassingen gemaakt in de flow van instellen om dit gelijk te trekken aan het portaal van Rabobank.

Medewerker wizard: Burgerlijke staat

Op basis van feedback van onze gebruikers hebben we besloten om de burgerlijke staat toe te voegen aan de medewerker wizard. Bedankt voor deze feedback.

Verbetering in twee-factor authenticatie code

De twee-factor authenticatie code wordt niet langer herkend als wachtwoord, waardoor browsers die wachtwoorden opslaan de code niet meer als wachtwoord opslaat. Ook andere wachtwoordmanagers zullen deze code niet meer herkennen als wachtwoord (en proberen op te slaan).

Nieuwe medewerker wizard: Burgerlijke staat

Op basis van feedback van onze gebruikers hebben we besloten om de burgerlijke staat toe te voegen aan de nieuwe medewerker wizard. Bedankt voor deze feedback!

Salaris documenten - Salarisdocumenten volgorde

Met deze update hebben we de volgorde van de salarisdocumenten aangepast zodat de meest recente salaris documenten altijd bovenaan staan. De volgorde houden we al voor de medewerker login aan en we zullen we bij andere documenten dit ook gaan aanhouden. Zodoende is het meest recente salarisdocument direct zichtbaar voor de eindgebruiker in plaats van de minst recente.

Uploaden voorkant en achterkant ID bewijs

In de praktijk bleek het soms een uitdaging voor medewerkers om een bestand te uploaden dat zowel de voorkant als achterkant bevatte van het ID bewijs. Dit resulteerde in een wens op onze Community (zie hier) dat veel stemmen kreeg. Daarom hebben wij het mogelijk gemaakt om twee verschillende bestanden aan te leveren via het Eerste Werkdagformulier, de Nieuwe Medewerkerwizard en het Personalia dashlet.

Opgeloste bug

Fout bij wijzigen contract proforma

Bij het wijzigen van het contract in het proforma dashlet werd een foutmelding gegeven. Na het vernieuwen van de pagina werd het alsnog juist getoond. We hebben deze bug verholpen en alles werkt direct zonder fouten.

Bestandsbeheer kon geen bestanden van meer dan 5MB aan

Dit is aangepast en het is weer mogelijk om bestanden groter dan 5MB te uploaden.

HR workflow: Salaris tabel instellingen in de HR workflow 'aannemen sollicitant' worden niet correct opgeslagen

Bij gebruik van een salaristabel voor een werknemer op het Contract Goedkeuringsformulier, werd alleen het bruto fulltime salaris opgeslagen voor goedkeuring (en op werknemersniveau) en niet de salaristabel instellingen.

Opmerkingen