Betaald ouderschapsverlof

Inhoud artikel

Per 2 augustus 2022 treedt de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in werking. Via deze regeling kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst betaald ouderschapsverlof opnemen gedurende het eerste levensjaar van het kind of binnen één jaar na opname in het gezin. Beide ouders hebben in deze periode voor negen weken van het ouderschapsverlof recht op een UWV-uitkering. Deze bedraagt 70 procent van het (maximum) dagloon. In dit artikel lees je hoe je dit in Nmbrs kunt verwerken.

Voor de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof is een aantal nieuwe functionaliteiten aan het product toegevoegd, waaronder een nieuw dashlet: ‘Ouderschapsverlof’. Dit dashlet is vooral bedoeld voor een correcte aanlevering, via de loonaangifte, van het ouderschapsverlof aan de Belastingdienst. Daarnaast introduceert Nmbrs vier nieuwe urencodes, een nieuwe berekeningsmethode voor urencodes en een nieuwe runcontrolemelding.

LET OP: Je dient dit dashlet zelf nog te activeren in het user template bij Instellingen -> Gebruikers(accounts) -> User templates. Je klikt op de dashboard editor en navigeert naar Medewerkers:

mceclip0.png

Rechtsbovenin klik je op 'Dashlet toevoegen'. Hier zet je het dashlet Ouderschapsverlof op schrijfrechten door het rechterbolletje aan te klikken (rode pijltje). Indien gewenst kun je daarna klikken op de tekst 'Ouderschapsverlof' (blauwe pijltje) zodat dit dashlet bij de medewerkers op de homepagina zal verschijnen. Je vindt dit dashlet nu in ieder geval terug onder het kopje 'Dienstverband' op medewerkersniveau.

OSV.png

Vergeet niet om daarna het template toe te passen om de wijzigingen door te voeren. Hierna dien je uit- en in te loggen van Nmbrs om het zichtbaar te maken, in enkele gevallen vereist dit ook het verwijderen van cookies van je Nmbrs omgeving. Zie ook het artikel: template aanpassen voor meer uitleg.

Inrichting betaald ouderschapsverlof

Stap 1: dashlet Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof valt onder de WAZO-uitkering en daarbij is de lage ww-premie van toepassing. Op dit moment is het in Nmbrs niet mogelijk om op één medewerker een hoge en een lage ww-premie te hanteren. Daarom hebben wij op medewerkerniveau een nieuw dashlet geïntroduceerd: Ouderschapsverlof. Je vindt dit dashlet onder het kopje 'Dienstverband' als je de bovengenoemde stappen hebt uitgevoerd. Dit dashlet stuurt in de loonaangifte op de achtergrond een extra medewerker aan op een (nieuwe) extra inkomstenverhouding. Je hoeft daarom bij het inrichten van betaald ouderschapsverlof géén nieuwe medewerker aan te maken. Er kan niet meer dan één regel worden toegevoegd in dit dashlet.

ouderschapsverlof1.png

Je dient voor de medewerker die betaald ouderschapsverlof gaat opnemen hier dus een regel toe te voegen. Je klikt op 'toevoegen' en vult de volgende gegevens in. Een einddatum opgeven is niet verplicht, die kun je later toevoegen indien de einddatum nog niet bekend is. Het volgnummer inkomstenverhouding zal automatisch worden opgehoogd met 1, op basis van wat er bij de medewerker is ingevuld in dashlet Loonheffingen.

ouderschapsverlof2.png


Stap 2: maak gebruik van de urencodes

Er zijn voor het betaald ouderschapsverlof vier urencodes geïntroduceerd, die je kunt toevoegen aan het urenmodel. Je kunt deze codes, afhankelijk van de bepalingen van het pensioenfonds, als volgt toepassen.

  • De pensioenopbouw dient door te lopen zoals vóór aanvang van het ouderschapsverlof het geval was: maak dan gebruik van urencodes 3754 en 3755.
  • Het betaald ouderschapsverlof is niet pensioengevend: dan kun je urencodes 3756 en 3757 gebruiken.
  • Indien alleen het betaalde deel (70%) pensioengevend is, dan kun je 30% van de verlofuren boeken op urencodes 3756 en 3757 en 70% op 3754 en 3755.

Belangrijk: je dient het betaald ouderschapsverlof in te voeren op de urencodes en niet op de looncodes. 

  Urencodes Output looncodes Code incidentele inkomstenvermindering 
 3754 Inhouding betaald ouderschapsverlof (pensioengevend) 3754 K
 3755 Betaald ouderschapsverlof (pensioengevend) 3755  
 3756 Inhouding betaald ouderschapsverlof 3756 K
 3757 Betaald ouderschapsverlof 3757  


Hieronder een voorbeeldloonstrook. Er is gebruik gemaakt van urencodes 3756 en 3757, met een inhouding betaald ouderschapsverlof tegen 100% en een uitbetaling tegen 70%. We zien dat automatisch de lage ww-premie wordt gehanteerd over het gedeelte uitbetaling van het ouderschapsverlof en dat dit gedeelte ook meetelt in de hoge Aof-premie.

ouderschapsverlof3.png

Wanneer een medewerker een salaris boven het maximum SV-loon heeft, dan kijkt Nmbrs naar het aandeel van het ouderschapsverlof ten opzichte van de rest van het SV-loon. Daar komt een factor uit die wordt vermenigvuldigd met het maximum SV-loon.

Het kan zijn dat je pas later een bevestiging krijgt van het UWV met het vastgestelde dagloon, terwijl de salarisverwerking al gedaan is. Omdat de bovengenoemde looncodes niet toegankelijk zijn, hebben we twee extra looncodes toegevoegd om dit te corrigeren:

  • Looncode 3758 Correctie betaald ouderschapsverlof (telt in pensioen)
  • Looncode 3759 Correctie betaald ouderschapsverlof

Inrichting bij gehele periode verlof

Wanneer een medewerker een hele periode betaald ouderschapsverlof opneemt, dan dient de inhouding van het aantal uren gelijk te zijn aan het aantal uren dat hij normaal in een periode verloond krijgt. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld 40 uur in de week werkt en per maand verloond krijgt, dan vul je -173,33 in voor de inhouding van het aantal uren en 173,33 voor de betaling van de uitkering.

Voorheen leidde deze manier van inhouden bij een volledige periodebetaling tot afrondingsverschillen, omdat het berekende uurloon van de werknemer wordt afgerond op twee decimalen. Met de introductie van het betaald ouderschapsverlof introduceren wij ook een nieuw type uurloon: berekend onafgerond. Hierdoor ontstaat geen afrondingsverschil bij een inhouding voor een gehele periode. Deze methode kun je selecteren in het urenmodel en is al standaard geselecteerd bij de urencodes voor inhouding ouderschapsverlof.

Inrichting bij maximum dagloon

Nmbrs ondersteunt op dit moment niet het maximum dagloon als vast gegeven. Als een medewerker meer dan 70% van het maximum dagloon verdient, dan zou je dit op de volgende manier kunnen verwerken. Je kunt een maximum uurloon op de urencode ingeven als de maximale waarde van deze urencode in het urenmodel. Stel het maximum dagloon is 200 euro en een medewerker werkt 40 uur per week, 8 uur per dag. Dan is het maximum uurloon 200 / 8 = 25. Stel het maximum uurloon bedraagt 25 euro, maar het uurloon van de medewerker is 30 euro, dan kun je bij het max. uurloon deze 25 euro opgeven zodat er gerekend zal worden met 70% van 25 euro als uurloon.

mceclip0.png

Runcontrole-melding

Met deze nieuwe functionaliteit is er ook een nieuwe runcontrole-melding toegevoegd: Er wordt in deze periode gebruik gemaakt van een looncode met grondslag 10106 maar er is geen entry voor betaald ouderschapsverlof. Dit betekent dat het dashlet Ouderschapsverlof onder 'Dienstverband' bij de medewerker niet (correct) is gevuld, maar op de loonstrook wel al gebruik wordt gemaakt van de codes 3755, 3757 of 3758. Deze melding zul je ook krijgen na het aanmaken van de loonaangifte, indien er nog geen regel is toegevoegd in het dashlet Ouderschapsverlof.

ouderschapsverlof4.png

Opmerkingen