Geplande branche-aanpassingen per 2023

In de loop van een jaar kunnen er wijzigingen in pensioenregelingen zijn. Ook kan het gebeuren dat wij een grondslag anders hebben ingericht dan verwacht wordt vanuit het pensioenfonds, zodat een aanpassing nodig is. Gedurende de eerste maanden van dit jaar hebben wij dan ook enige correcties en aanpassingen per 1-2022 gedaan en deze via runberichten gecommuniceerd.

Naarmate het jaar vordert worden de TWK-runs die daarvoor nodig zijn echter steeds omvangrijker. Daarom voeren we momenteel alleen nog wijzigingen met een grote impact voor de medewerkers per 1-2022 door. Aanpassingen die geen of nauwelijks gevolgen voor de loonstrook hebben zullen wij per 1-2023 doorvoeren.
Een voorbeeld is het aanpassen van een sociaal fonds (dat volledig ten laste is van de werkgever), waarvan het gevolg zou kunnen zijn dat je voor alle medewerkers een correctie vanaf de eerste periode zou moeten verwerken.
Indien mogelijk zullen we in dat geval wel een tijdelijke oplossing voor het huidige jaar realiseren. 

De volgende branche-aanpassingen staan tot nu toe per 2023 gepland. Dit overzicht wordt gedurende het jaar, indien nodig, bijgewerkt. 

Aanpassingen per 2023

Nr: Naam: Aanpassing: Datum hier opgenomen:

0202 t/m 0213 0239 0045

Agrarische branches
 • Looncode 3110 in grondslag pensioen-, excedent-, aspirant- en SF-regelingen
 • Looncodes voor vergoedingen in grondslag BPL-regelingen

15-08-2022

 

15-08-2022

0209 Groen, Grond en Infrastructuur
 • Grondslag CUMELA Aanvullend pluspakket wordt weer o.b.v. brutoloon
15-08-2022
0038 Drankindustrie
 • Urencode 3039 in grondslag regelingen
 • Wijzigen reg.kenmerk

15-08-2022

14-11-2022

0185 HISWA (Houten en Kunststoffen Jachtbouw)
 • Paww-regeling standaard actief
15-08-2022
0046 Groothandel in Levensmiddelen
 • Urencode 3039 uit grondslag pensioenregeling
15-08-2022
0236 Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf
 • Urencodes 3055 / 3060 en looncode 3748 in grondslag pensioenregeling
02-11-2022

0049

0123

Horeca (KHN)

Horecagilde (NHG)

 • Basis voor grondslag regelingen wordt SV-loon
15-08-2022
0242 Metalektro
 • Looncodes in grondslag van WIA Excedentregeling worden gelijk aan die in pensioenregeling
 • Looncode 1006 toevoegen aan jaarregelingen
 • PME II-regelingen: % Wg & Wn oudste staffel toevoegen op hoofdniveau

15-08-2022

 

15-08-2022

 

22-12-2022

0175 t/m 0179

Schildersbranches
 • Optie 'Bereken max hours op basis van Pro rata' activeren in pensioenregelingen
 • Looncode 4755 toevoegen

15-08-2022

22-12-2022

0085 Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie
 • Ram-regelingen worden niet overgezet

 • SAVAMITT standaard actief

 • Toevoegen looncodes 4998 en 4999

15-08-2022

15-08-2022

28-11-2022

0052 Huisartsenzorg
 • Eindejaarsuitkering wordt 7,5%
15-08-2022
0151 Sport
 • Eindejaarsuitkering wordt 0,9%
15-08-2022
0080 Zoetwarenindustrie
 • Urencode 3039 uit grondslag pensioen- en excedentregeling
15-08-2022
0125 t/m 0130 0134 0171 M&T-branches
 • Looncode 1200 toevoegen aan grondslagen waar deze nog ontbreekt
 • PMT II-regelingen: % Wg & Wn oudste staffel toevoegen op hoofdniveau

 • PMT-regelingen: toevoegen UC8049
 • RVU toevoegen

15-08-2022

 

15-08-2022

13-10-2022

21-11-2022

0095 Vleeswarenindustr.
 • Eindejaarsuitkering wordt 3,25%
18-08-2022

0215

0236

Grooth. Bl. & Pl.

Kart. & Flex. Verp.

 • Looncodes toevoegen voor Gewerkte uren (%) en bruto uurloon 1 en 2
01-09-2022

0079

Slagersbedrijf

 • Regeling 4 | Premie WGA/WIA wordt standaard uit en op 0% gezet
 • Aanpassen loonaangifte- naar gemiddelde gewerkte uren

07-09-2022

02-11-2022

2948

VVT

 • WGA-hiaat- en Inloopregeling toevoegen
14-09-2022

0135

Kinderopvang

 • Eindejaarsuitkering wordt 3%
19-09-2022

0049

Horeca

 • Looncode 3753 toevoegen
26-09-2022

0198

Hidha

 • Eindejaarsuitkering wordt 2,2%
 • AP op Basisperiode 'Huidige' zetten

03-10-2022

16-11-2022

0087 0088 0089

Uitzendbranche

 • Premie Basisreg. ook berekend o.b.v. pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus franchise)
 • Grondslag Sociaal Fonds wordt SV-loon

06-10-2022

 

24-10-2022

0229

Molenaars

 • Overgang naar BPL / TKP GAAT NIET DOOR
10-10-2022

0222

Kaaspakhuis

 • WN-regeling ook t/m pensioenger. leeftijd
10-10-2022

0015

Binnenscheepvaart

 • Aanpassen loonaangifte- naar gemiddelde gewerkte uren
02-11-2022

0030

Levensmiddelenbedrijf

 • Aanpassen loonaangifte- naar gemiddelde gewerkte uren
02-11-2022

0111

Kappers

 • Aanpassen loonaangifte- naar gemiddelde gewerkte uren
 • Looncode 3730 toevoegen bij Sociaal Fonds
02-11-2022

0234

Fysiotherapeuten

 • Aanpassen loonaangifte- naar gemiddelde gewerkte uren
02-11-2022

0075

Recreatie

 • Aanpassen loonaangifte- naar gemiddelde gewerkte uren
02-11-2022

0224

Waterbouw

 • Aanpassen loonaangifte- naar gemiddelde gewerkte uren
02-11-2022

0183

Technische Groothandel

 • Archiveren VUTECH-regelingen

10-11-2022

0245

Tandtechniek

 • Min. vak.geld OP/AP wordt €1400

14-11-2022

0136

Schoentechniek

 • Archiveren VPL-regeling
14-11-2022

0033

Optiekbedrijven

 • Aanpassen aanvullende regeling
14-11-2023

0149

Kunst en Cultuur

 • Naam wijzigen in Toneel en Dans
 • Nieuwe systeembranches voor CAO's 2143 en 2994
16-11-2022

0173

Banden en Wielen

 • Overgang naar Appel Pensioen (UPA)
23-11-2022

152 t/m 157
160
167
168
174
180
219

Bouwbranches

 • Max. uren / jaar toevoegen
23-11-2023

0017

Handel in Bouwmat.

 • Urencodes 3055 en 3056 toevoegen
22-12-2022

Opmerkingen