Update NL 07-09-2022

Zojuist is de update van 07-09-2022 afgerond.

Verbeteringen

Signaal bij bereiken AOW-leeftijd

We hebben een signaal toegevoegd voor het moment dat een werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Dit signaal is te vinden bij de instellingen voor HR-signalen. We hebben ook een e-mailsjabloon toegevoegd aan het signaal. We willen onze klanten bedanken die ons via de community op deze productverbetering hebben gewezen.
Zie je iets in het platform waarvan je denkt dat het beter kan: laat het ons weten via de community!

[REST API] Toegevoegde calls

De volgende calls zijn toegevoegd:

  • Get fixed wage component => vast looncomponent ophalen
  • Create fixed wage component => vast looncomponent aanmaken
  • Get variable wage component => variabel looncomponent ophalen
  • Create variable wage component => variabel looncomponent aanmaken

[Pensioenaangifte] Nieuwe controle voor PFZW (UPA)

We controleren vanaf nu of de waarde in het veld "RegLn" hoger is dan de minimumwaarde voor dit veld. Als dit niet het geval is dan tonen we een foutmelding in de pensioenexport m.b.t. een te lage waarde. Hiermee helpen we het insturen van ongeldige gegevens voorkomen.

Wizard Medewerker toevoegen: controle toevoeging huisnr.

Indien je een medewerker aanmaakte m.b.v. de Wizard Medewerker toevoegen, dan was het mogelijk om letters toe te voegen in het veld 'Huis nr.' in plaats van in het veld 'Toev'. Vanaf nu is dat niet meer mogelijk. Tevens wordt een foutmelding getoond die je erop wijst dat je de letter(s) in het veld 'Toev' dient te zetten.

Opgeloste bugs

Knop 'Download loonstrook' te klein

De knop 'Download loonstrook' was te klein, wat ertoe leidde dat de tekst "Download alle loonstroken" of Download huidige loonstrook" er niet op paste. Dit is opgelost.

Contracturen en schriftelijk contract niet te wijzigen op loonstrook

Het was niet mogelijk om de contractonderdelen 'Uren per week' en 'Schriftelijk' vanuit de interactieve loonstrook te wijzigen. Nu kan dat wel.

Loonstrook na einde dienstverband

Bij uitdienstgaan van een medewerker met een actieve reservering werden voor periodes na de uitdienstdatum nog steeds (nul-)loonstroken gecreëerd. Dit is opgelost: er worden geen nulstroken meer aangemaakt na de uitdienstdatum, ténzij er nog een betaling moet worden gedaan.

Foutmelding bij starten HR-workflow zonder geselecteerde 'specifieke gebruiker'

Het was mogelijk om een aangepaste HR-workflow op te slaan die toegewezen was aan een 'specifieke gebruiker', zonder de specifieke gebruiker daadwerkelijk te selecteren. Dit leidde tot een foutmelding bij het starten van de workflow.

Opmerkingen