Versie salaristabellen: 'Voorlopig' is nu 'niet-AVV'

Op 07-09-2022 hebben wij de versie-aanduiding aangepast van Nmbrs systeemsalaristabellen die (nog) niet de AVV-status hebben. Deze hadden tot nu toe de toevoeging '(Voorlopig)' achter het versienummer. Voortaan staan deze tabellen als '(niet-AVV)' in het systeem.
Dit betreft dus uitsluitend een tekstuele wijziging, die verder geen enkel gevolg voor de gekozen instellingen op bedrijfsniveau heeft.
Tabellen met AVV-status hebben, net als voorheen, geen toevoeging bij het versienummer.
Dit ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

mceclip0.png

Dit artikel beschrijft ons beleid m.b.t. het aanpassen van Nmbrs systeemsalaristabellen en dit artikel hoe je niet-AVV versies kunt toepassen bij een bedrijf. 

Opmerkingen