Update NL 14-09-2022

Zojuist is de update van 14-09-2022 afgerond.

Aankondiging

Aanpassingen payroll workflow-instellingen op master- en bedrijfsniveau

Wij willen je graag informeren over een aankomende wijziging in de Visma Nmbrs payroll workflow-instellingen op master- en bedrijfsniveau: het wordt binnenkort mogelijk om een ​​taak toe te wijzen aan een specifieke gebruiker. Deze wijziging maakt deel uit van een project waarbij we het voor elke gebruiker eenvoudiger willen maken om een ​​goed overzicht te hebben van alle aan haar/hem toegewezen payroll workflow-taken.

Via een pop-up in de payroll workflow-instellingen kan een taak toegewezen worden aan een specifieke gebruiker. De beschikbare gebruikers kunnen worden opgeslagen in dashlet ‘Rollen en verantwoordelijkheden’. Deze werkwijze wordt ook gebruikt door de HR-workflows, dus dit is mogelijk al bekend terrein voor je. In het kader van deze deze wijziging voegen we ook 3 nieuwe rollen toe aan het dashlet ‘Rollen en verantwoordelijkheden’:

  1. Accountant: persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de salarisadministratie van klanten.
  2. Salarismanager 2: we hebben naast de bestaande rol van Salarismanager een tweede toegevoegd, omdat sommige bedrijven meer dan één salarismanager hebben.
  3. Financieel manager: persoon in een bedrijf die verantwoordelijk is voor het hele financiële proces,  inclusief de boekhouding.

Actie benodigd
We vernemen het graag als je een rol mist, want op basis daarvan kunnen we eventueel een of twee extra rollen toevoegen.
Indien je de template user kolom in de workflow gebruikt, dan vervangt deze functionaliteit die optie. Je dient in dat geval zelf actie te ondernemen om de juiste gebruiker(s) toe te voegen aan dashlet 'Rollen en verantwoordelijkheden' en de payroll workflow-instellingen te wijzigen.
De gebruikers zien hun payroll workflow-taken in dashlet ‘Mijn payroll workflow-taken’. Als accountant kun je, voor een totaaloverzicht, het overzicht van alle taken in de takenlijst op masterniveau inzien. Laat het ons gerust weten als je suggesties voor verbetering hebt.

Voor nu is er nog geen actie nodig. Deze functionaliteit zal live gaan in een van de komende updates. We zullen je via de update notes informeren over de verbeteringen.

Verbetering

[API] Prestatieverbetering rapportage Looncomponenten per run per bedrijf

We hebben de snelheid verhoogd waarmee via de API rapportgegevens van de call GetLooncomponentenByRunBedrijf worden opgehaald. In een eerdere update hebben we de prestaties van het eigenlijke rapport verhoogd; deze verbetering borduurt daarop voort.

Opmerkingen