Update NL 28-09-2022

Zojuist is de update van 28-09-2022 afgerond.

Verbeteringen

Medewerkerswizard: uren per dag automatisch berekend

In de Medewerkerswizard hanteren we nu dezelfde logica als in dashlet Rooster. Dit betekent dat, als je het totaal aantal uren ingeeft, de uren per dag automatisch worden berekend o.b.v. de dagen van de werkweek.

PGGM (UPA): controle op minimum jaargrondslag toegevoegd

De foutmelding vanuit PFZW m.b.t. een medewerker die een jaargrondslag onder het minimum (€5950) heeft wordt nu ook getoond in de pensioenexportcontrole, dus nog voordat het UPA-bericht wordt aangemaakt. Ook hier wordt de foutmelding, als het meerdere medewerkers betreft, in één keer getoond.

Eerste Werkdagformulier: handtekening loonbelastingverklaring

Vanwege de grote vraag ernaar hebben we het mogelijk gemaakt om de loonbelastingverklaring te ondertekenen op het formulier Eerste werkdag. Deze verbetering is alleen mogelijk bij gebruik van het Eerste werkdagformulier i.c.m. de HR workflows, aangezien we een ondertekentaak voor de medewerker aanmaken. We houden nauwlettend in de gaten of deze workflow goed werkt voor medewerkers, of dat de taak wellicht nog beter zichtbaar moet worden gemaakt. Daarom vernemen we ook graag wat medewerkers en klanten je hieromtrent vertellen.

[REST API] Toegevoegde en gewijzigde calls

De volgende call is toegevoegd:

  • Update Employee Cost Center call

De volgende call is gewijzigd:

  • Get employments history call => fout verholpen die optrad i.c.m. Reden einde dienstverband.

[SOAP API] Gewijzigde call

  • Reports_Business_EmployeeWageComponentsPerPeriod_Background => fout verholpen m.b.t. zichtbaarheid looncomponenten.

Opgeloste bugs

Dubbele journaalposten verzonden naar boekhoudsoftware

Voor verschillende boekhoudpakketten, zoals Exact, Snelstart en Visma.net, werden de journaalposten twee keer ingestuurd. We hebben dit verholpen, dus dit zou niet meer moeten gebeuren.

Wizard Workflow Bedrijven Run: 'Genereer en verstuur journaalposten' toont soms  onjuiste informatie

De wizard 'Workflow Bedrijven Run' toonde in sommige gevallen onjuiste informatie m.b.t. het genereren en versturen van de journaalposten. Ook nadat de journaalposten al waren verzonden werd in de wizard  nog steeds aangegeven dat ze moesten worden verstuurd. We hebben dit probleem met deze update opgelost.

[Mobiele app] Loonstroken niet te downloaden

In de nieuwste versie van de Nmbrs app (2.31.0) was het niet mogelijk om je loonstrook te downloaden. Dat kan nu wel.

 

Opmerkingen