Nmbrs-aanpassingen 2023

Met de update van dinsdag 6 december is het mogelijk gemaakt om de jaarwissel uit te voeren en is tevens het jaar 2023 beschikbaar gemaakt. Het is nog niet mogelijk om een run uit te voeren in 2023. Dit zal met één van de volgende updates gebeuren.

Daarnaast worden de salaristabellen en de branches de komende periode bijgewerkt naar de waarden voor 2023. Zie voor meer informatie over de jaarwissel, salaristabellen en branches onderstaande artikelen:

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd bedraagt in 2023 66 jaar en 10 maanden.

Werkkostenregeling

Voor 2023 is het percentage van de werkkosten 3%, t/m een fiscaal loon van €400.000. Boven de €400.000 is dit 1,18%. 

Wijziging kilometer- en thuiswerkvergoeding

Per 2023 is de waarde van de kilometervergoeding verhoogd naar €0,21 en van de thuiswerkvergoeding naar €2,15 per dag. Na overleg met onze klanten is besloten om dit op systeemniveau aan te passen. Dit betekent dat, als de Nmbrs-instellingen worden gebruikt, de waardes automatisch worden bijgewerkt naar de nieuwe waardes per 2023. Dit geldt voor het reiskostendashlet, maar ook voor de looncodes (looncode voor €0,19 per kilometer wordt aangepast naar €0,21).

Het is mogelijk om, op bedrijfsniveau of per loonmodel, hiervan af te wijken. Als dit ook nu al het geval is dan zullen de huidige instellingen niet overschreven worden.

 

Inzake de omschrijving, welke niet per periode of jaar aanpasbaar is, gaan we hier een algemenere omschrijving voor vastleggen met ingang van 2023. Hier zal de hoogte van het tarief dan ook niet meer in genoemd worden.

 

CAO-codes

De volgende CAO-codes hebben een einddatum gekregen:

 • 423 (Rundveeverbetering, 3548 kan nu gebruikt worden)
 • 2425 (Branche Kinderopvang, 1612 kan nu gebruikt worden)
 • 2571 (Kappersbedrijf Fusion)
 • 2693 (Payroll Ondernemingen)

30%-regeling in de jaarwissel

In de jaarwissel is een nieuwe optie toegevoegd, waarmee de minimumwaarde van de 30%-regeling wordt bijgewerkt naar de minimumwaarde voor 2023. Dit gebeurt alleen als in de laatste periode van 2022 het minimum actief is en de waarde overeenkomt met de ‘standaard’ minimumwaarde.

Het volgende veld zal aan de jaarwissel worden toegevoegd:
Update de 30%-regel minimumwaarde voor 30+ jr van €3289 naar €3497 (waarden voor maandverloning)

Voorbeeld:
Minimum in 2022 is €39.467 per jaar, dus per maand is dat €3289. Als er een minimum van €3289 is gevuld voor de medewerker dan zal deze waarde automatisch worden bijgewerkt naar de minimumwaarde van 2023 (= €3497).

Indien de medewerker een minimum heeft dat afwijkt van deze waarde dan zal dit niet worden aangepast.

Code reden einde arbeidsverhouding

Als een medewerker uitdienst gaat dient er altijd een code 'reden einde arbeidsverhouding' te worden ingevuld. Hiertoe zijn enige nieuwe codes toegevoegd. Ook zijn er bij de bestaande codes enkele tekstuele aanpassingen gedaan. De nieuwe codes zijn:

 • 50 | Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid
 • 51 | Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd / pensionering
 • 91 | De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever
 • 92 | De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever

Inkomenscode 31

Deze inkomenscode wordt veelvuldig gebruikt voor de WAZO-uitkering. Dit komt nu ook tot uitdrukking in de omschrijving:
Uitkering in het kader van de Ziektewet, vrijwillige verzekering Ziekte en de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Duurzame inzetbaarheid i.c.m. levensloop

Voor de duurzame inzetbaarheid (Bouw) kan uit vier opties gekozen worden; deze zijn exclusief en inclusief levensloop. Omdat de levensloopregeling beëindigd is zullen de opties 'exclusief levensloop' per 2023 ophouden te bestaan. Deze opties hadden een korting van 1,5% t.o.v. het gepresenteerde percentage. Met het doen van de jaarwissel zullen de medewerkers bij wie deze opties actief zijn worden overgezet naar de opties ‘inclusief levensloop’. Dit gaat er als volgt uitzien:

 • Excl levensloop naar TSF wordt Incl levensloop naar TSF (percentage + 1,5%)
 • Excl levensloop wordt Incl levensloop (percentage +1,5%)

Nieuw bijtellingspercentage leaseauto

Per 2023 wordt een nieuwe bijtelling toegevoegd: 16% tot €30.000 en 22% over het bedrag daarboven.

Nieuwe velden in loonaangifte voor WW-uitkering en WHK

WW-uitkering
Voor de WW-uitkering was er tot 2023 sprake van een lage WW-premie en een hoge WW-premie (en herzien). Vanaf 2023 zal hieraan ook een WW-uitkering worden toegevoegd. Deze volgt het percentage van de lage WW-premie en wordt gelijkgetrokken aan de AOF. Deze WW-uitkering zal net als de AOF-uitkering worden geactiveerd door grondslag 10104 (uitkering) en zal output geven op een nieuwe looncode + grondslag. Dat leidt ertoe dat de juiste rubriek in de loonaangifte wordt gevuld.

Dit betekent ook dat het vanaf 2023 mogelijk is om bijvoorbeeld een WAZO-uitkering (WW-uitkering) en de hoge / lage WW-premie op één loonstrook (IKV) te verwerken. Hier dient de inkomenscode van het reguliere loon te worden gevolgd.
Het betaalde ouderschapsverlof, dat medio augustus 2022 is toegevoegd, zal op dezelfde manier blijven werken.

Voorbeeld:
Medewerker heeft een hoge WW-premie en krijgt daarnaast aanvullend geboorteverlof.

2022:
De WW-hoog (normale medewerker) + WW-laag (aanvullend geboorteverlof) kan niet op dezelfde IKV worden verwerkt, dus dient er een nieuwe medewerker met een nieuwe IKV aangemaakt te worden.

2023:
De WW-hoog (normale medewerker) + WW-uitkering (aanvullend geboorteverlof) kan op dezelfde IKV worden verwerkt en er hoeft dus geen nieuwe medewerker + IKV aangemaakt te worden.

WHK
Daarnaast is er een nieuw collectief + nominatief veld toegevoegd voor de werkhervattingskas. De premie werd al doorgegeven via de loonaangifte, maar per 2023 zal ook het premieloon worden doorgegeven (nieuwe grondslag toegevoegd).

Nieuwe velden in UPA-bericht

Indicatie generatieregeling
Per 2023 komt er een nieuw veld in het UPA-bericht, dat aangeeft dat de medewerker gebruik maakt van een generatieregeling. Als grondslag 10120 (Indicatie generatieregeling (UPA)) wordt toegevoegd aan een looncode die voor de medewerker wordt gebruikt, dan zal deze indicatie meegaan als een ‘JA’. Standaard zal deze meegaan als ‘NEE’.

Grondslag 10120 wordt standaard aan looncode 4789 toegevoegd. Indien voor de generatieregeling een andere looncode wordt gebruikt, dan kan deze grondslag handmatig, per loonmodel, aan de betreffende looncode worden toegevoegd.

Code soort verlof en uren verlof
Per 2023 worden twee nieuwe velden met betrekking tot verlof aan het UPA-bericht toegevoegd: 'code soort verlof' en 'uren verlof'. Per periode wordt met de 'code soort verlof' aangegeven welke verlofsoort bij de medewerker van toepassing is en met veld 'uren verlof' hoeveel uren dit betreft. Dit wordt mogelijk gemaakt door het toevoegen van grondslagen aan de verloflooncodes, zodat we weten met welke code het UPA-veld moet worden gevuld. De volgende grondslagen zijn aangemaakt.

Grondslag

Naam

Code in UPA-bericht

10121

Onbetaald Ouderschapsverlof (UPA)

OSP

10122

Betaald Ouderschapsverlof (UPA)

BOV

10123

Onbetaald Verlof (UPA)

OBD

10124

Sabbatical Leave (UPA)

SBL

10125

Studie Verlof (UPA)

STV

10126

Aanvullend Geboorteverlof (UPA)

AGV

10127

Verlofsoort Onbekend (UPA)

ONB

Deze grondslagen zullen door ons aan de bijbehorende looncodes gekoppeld worden. Indien voor een bepaalde verlofsoort een andere looncode wordt gebruikt, dan kan deze grondslag handmatig, per loonmodel, aan de betreffende looncode worden toegevoegd.

Nieuwe looncode voor WW-uitkering i.c.m. GBRS

Voor de WW-uitkering wordt een nieuwe looncode toegevoegd. Deze dient per 2023 in alle grootboekrekeningschema’s (GBRS) gekoppeld te worden. Wij zullen dit voor alle (custom) GBRS doen, zodat hiervoor geen handmatige actie benodigd is.

Andere jaarlijkse aanpassingen

Naast al het bovenstaande worden op de achtergrond ook nog vele andere aanpassingen gedaan, zoals het bijwerken van:

 • alle loonbelastingtabellen naar de nieuwe waardes per 2023;
 • systeeminstellingen (SV max, sectorpremies, % wn-verzekeringen, minimumloon, feestdagmodel, enz.);
 • LIV-criteria;
 • XSD voor aangiftes.

Tenslotte worden er ook nog kleine verbeteringen doorgevoerd, die alleen per begin van het jaar mogelijk zijn. Klanten die hierom hebben gevraagd zullen hierover via het lopende ticket worden geïnformeerd.

Opmerkingen