Update NL 14-12-2022

Zojuist is de update van 14-12-2022 afgerond.

Verbeteringen

Gebruikersinterface payroll-dashlets

We zijn voortdurend bezig om de gebruikersinterface te verbeteren, door deze consistenter te maken en te baseren op de nieuwste technologieën. Nu hebben we het ontwerp van de volgende payroll-dashlets op de homepagina op medewerkersniveau verbeterd:

  • Verlof
  • Looncomponenten
  • Extra uren/dagen

Nmbrs Pay: inhoud van dashlet

We hebben enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de inhoud van het Nmbrs Pay-dashlet, voor als je wel al een bankrekening hebt gekoppeld maar nog geen betalingen hebt gepland. Hierdoor wordt het transparanter en heb je een duidelijk overzicht van de status van de functionaliteit.

Opgeloste bugs

Sandbox: tab Loonopdracht geeft foutmelding

Als je in de sandbox-omgeving naar tabblad Loonopdracht navigeerde werd een oops-pagina getoond. Deze fout is opgelost.

Dashlet Runcontrole toont geen medewerkers

Dashlet Runcontrole op bedrijfsniveau liet geen controles voor medewerkers meer zien. Dat is nu wel weer het geval.

Opmerkingen