[Actiepunten & Documenten] Dashlet actiepunten en documenten blijft laden (Opgelost 14-12-2022)

Wat?
Het dashlet actiepunten en documenten blijft soms hangen op 'laden'. Dit gebeurt op bedrijf- en medewerkerniveau.

Wie?
Dit kan optreden in alle omgevingen.

Impact?
Hoog.

Workaround?
In sommige gevallen kan de handeling op een later moment wel worden uitgevoerd.

 

We hebben dit probleem momenteel in onderzoek.

Opmerkingen