Waarom wordt er voor een medewerker geen loonheffing berekend?

Wanneer een werknemer geen Loonheffing hoeft af te dragen, is dit omdat het tabelloon van de medewerker te laag is om loonheffing te moeten betalen. Ook staat de loonheffingskorting bij de medewerker aan.
De hoogte van het tabelloon en de af te dragen loonheffing van de medewerker, kunt u terugvinden in de witte tabel op de website van de Belastingdienst.

Op deze pagina worden twee voorbeelden weergegeven.

Voorbeeld zonder loonheffing

?name=media_1348821655400.png

Op deze loonstrook staat geen Loonheffing. De medewerker maakt gebruik van loonheffingskorting. Er wordt nu gekeken of er bij de hoogte van zijn (tabel)loon loonheffing afgedragen moet worden.

Legenda witte tabel:
1e kolom = Tabelloon
2e kolom = Zonder loonheffingskorting
3e kolom = Met loonheffingskorting
4e kolom = Verrekende arbeidskorting

?name=media_1348827403929.png

Hier kun je zien dat er in de 3e kolom geen waarde staat, er hoeft dus geen loonheffing afgedragen te worden.

Voorbeeld met loonheffing

?name=media_1348821738704.png

Op deze loonstrook wordt er wel loonheffing afgedragen. De medewerker maakt gebruik van loonheffingskorting. Er wordt nu gekeken of er bij de hoogte van zijn (tabel)loon loonheffing afgedragen moet worden.

?name=media_1348827436324.png

Hier kun je zien dat er in de 3e kolom wel een waarde staat, er moet dus loonheffing afgedragen worden. 

Opmerkingen