Salaris instellingen

In deze categorie vallen de verplichte instellingen zodat er een salaris run kan worden gedraaid en een loonstrook kan worden gegenereerd. Het gaat hierbij om het ingeven van de volgende instellingen.

Salaris

Er zijn verschillende typen salaris die je kunt kiezen wanneer je het salaris van een werknemer invoert. Naast het bruto en netto salaris en bruto uurloon is het ook mogelijk om salaris in te geven op basis van werkgeverslasten. 

Je kunt naast het reguliere uurloon ook andere uurlonen berekenen. Tevens kunnen verschillende uurlonen worden toegepast bij een medewerker.

Op medewerkersniveau kan een salaristabel bij een medewerker worden toegevoegd. De medewerker wordt dan gekoppeld aan een bepaalde schaal en trede in de salaristabel. Wanneer waardes in de salaristabel worden aangepast zal het salaris van de medewerker ook worden aangepast.

Indien Nmbrs een bepaalde branche ondersteunt kan in veel gevallen ook de bijbehorende salaristabel worden geselecteerd. Salaristabellen kunnen tevens zelf worden aangemaakt en geüpdatet.  

Rooster

Voor salarisverwerking dient altijd een rooster op bedrijfsniveau te zijn ingegeven. Er kunnen tot maximaal vier fulltime roosters zijn. Vaak is het fulltime rooster 36, 38 of 40 uur per week. Ook wanneer de medewerker niet werkt dient er een fulltime rooster ingevoerd te worden om dit vervolgens op medewerkersniveau aan te passen.

Reserveringen

Het is mogelijk om op verschillende manieren een reservering, zoals vakantiegeld en een 13e maand, in te stellen. Er kunnen maximaal vier reserveringen worden ingericht. In Nmbrs zijn de reserveringen met nummer 1 en 2 standaard ingericht, hetgeen betekent dat voor deze reserveringen reeds grondslagen bij de looncodes zijn ingegeven:

Let op: indien bij de Salarisinstellingen een eigen CAO-model is gekoppeld, dan kunnen de reserveringen niet op bedrijfsniveau aangepast worden; dit dien je in het CAO-of reserveringsmodel op masterniveau te doen. Zie dit artikel voor meer informatie over eigen CAO-modellen.

Voor sommige CAO's zijn er afwijkende instellingen nodig, hieronder staan mogelijke instellingen uitgelegd:

Daarnaast zijn er verschillende betaalwijzen mogelijk:  

Normale reserveringen zijn op basis van 'geld'. Het is ook mogelijk om reserveringen aan te maken op basis van 'uren', waarbij de uren dus de reservering vormen. Bijvoorbeeld voor het opbouwen van verlof-/vakantie-uren. 


Loonmodel

Het loonmodel is een lijst van looncodes die je kunt gebruiken om waarden bij werknemers in te geven, bijvoorbeeld inhoudingen of bonussen.
Iedere looncode heeft een vaste werking en telt in vaste grondslagen. Je kunt in het loonmodel altijd een andere omschrijving ingeven of grondslagen toevoegen.


Urenmodel

Je gebruikt het urenmodel om de verschillende soorten gewerkte uren in te voeren. Ook kun je via urencodes bijvoorbeeld ziekte-, toeslag- of overwerkuren invoeren. Urencodes zie je niet op de loonstrook. Gebruik desgewenst de Snelinvoer.

 

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die behoren tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.
Er zijn in Nmbrs vijf berekeningsmethoden voor werkkosten. Twee zijn op basis van het werkelijke fiscaalloon en drie op basis van het geschatte (ingegeven) fiscaalloon.

SVW-instellingen

Bij de Salarisinstellingen op bedrijfsniveau staat het dashlet "SVW Tabel". Hier kunnen Sector, Risicogroep, CAO en WGA-premie worden ingevuld. Op medewerker niveau kan hier in het dashlet 'Medewerker SVW Instellingen' van worden afgeweken. Ook de eventuele premie kortingen worden hier ingevuld. 

Medewerker Loonheffingen

Bij de 'Medewerker Loonheffing Instellingen' moet de Loonheffing worden ingesteld.  Let op bij de 30% regeling op dat deze op twee manieren op de loonstrook kan worden gepresenteerd.
Een eventuele afdrachtsvermindering wordt als bedrijfslooncode ingevoerd. 
Nmbrs berekent niet automatisch hoeveel er maximaal gekort kan worden op de loonheffingen en neemt dus geen rest bedrag mee naar het volgende tijdvak. Dit moet dus zelf per tijdvak worden berekent. Een eerstedagsmelding kan bij de Loonheffing op bedrijfniveau worden aangezet. 

 

CAO-model

Met een CAO-model kun je in één keer vele CAO-gerelateerde instellingen aan een bedrijf koppelen. Het aanmaken van nieuwe bedrijven en het onderhouden van bestaande bedrijven wordt hiermee sneller en minder foutgevoelig. In Nmbrs zijn steeds meer system CAO-modellen beschikbaar; deze worden door ons onderhouden. Daarnaast is het mogelijk om zelf een CAO-model aan te maken, bijvoorbeeld voor bedrijven in een sector waarvoor (nog) geen systeem CAO-model beschikbaar is.

 

Troubleshoot

 

How to

 
How to - Salaris:
How to - Reserveringen:

How to - Loonmodel: 

How to - Urenmodel:


FAQ

 
FAQ - Salaris:
 
FAQ - Reserveringen:
 
FAQ - Loonmodel:
  
FAQ - Loonheffing:

Opmerkingen