Gebruik maken van reservering 3 en/of 4

Indien je gebruik wilt maken van reservering 3 en/of 4 dien je goed op te letten bij de inrichting van deze reserveringen en de bijbehorende grondslagen.

Grondslag reservering 3 en grondslag reservering 4 zijn namelijk slechts aan enkele looncomponenten (automatisch) gekoppeld. Je dient daarom de grondslagen waarover de reserveringen moeten worden berekend mogelijk nog handmatig in te voeren.
 
Zie voor een overzicht van de looncomponenten die standaard aan de grondslagen voor reserveringen 1 t/m 4 zijn toegevoegd dit artikel.
 

Grondslag reserveringen

In het dashlet Reserveringen op bedrijfsniveau staan alle reserveringen met de grondslagen (1).

Indien je nu een nieuwe reservering wilt aanmaken wordt dit dus een reservering nummer 3 of 4. Klik op het plus-teken om een nieuwe reservering aan te maken (2).

Let op: indien je de reservering vanaf een voorgaande periode wilt laten lopen dien je het slotje open te zetten om naar de onbeveiligde modus te gaan (3).

Kies voor nummer 3 of 4 om een nieuwe reservering aan te maken en vul de gegevens voor de reservering in.

Loonmodel

1. Ga naar het loonmodel van het bedrijf en klik op de looncode die je wilt laten meetellen in de grondslag voor reservering 3 of 4.

2. Klik op het pennetje (Wijzig grondslagen).

Grondslagen selecteren

Voeg Grondslag reservering 3 of 4 toe aan de looncode. De reservering wordt nu berekend over deze looncode. In dit voorbeeld wordt nu dus 2% gereserveerd over het salaris. Dit kun je terugvinden op de (proforma) loonstrook van de medewerkers.

Je kunt uiteraard meerdere looncodes laten meetellen in de grondslag voor de reservering. Klik hiervoor op de andere looncode(s) in het loonmodel en voeg hier ook de betreffende grondslag toe.

Opmerkingen