Gebruikersaccounts

Dit artikel beschrijft het toegang geven van medewerkers, managers en collega's tot Visma Nmbrs. Je kunt precies aangeven welke niveaus en welke dashlets de gebruiker mag zien en bewerken. Dit doe je door een zogenoemde template user te selecteren, aan te maken of naar wens aan te passen.

(Voor accountants is de informatie over het toegang geven van klanten te vinden in het artikel debiteur management.)

De onderwerpen zijn:

Medewerkerlogin (ESS)

Visma Nmbrs biedt twee logintypes voor medewerkers (Employee Self Service of ESS): de Medewerkerlogin (ESS) en de Payslip Viewer (ESS). Zo hebben medewerkers, via computer of smartphone, overal en altijd inzicht in hun persoonlijke gegevens, loonstroken en verlof. Ook kunnen medewerkers verlof aanvragen en/of declaraties indienen.

 

Managerlogin (MSS)

Voor managers is er een Managerlogin (Manager Self Service of MSS) beschikbaar. Via deze login kunnen managers verschillende HR-processen regelen, zoals het accorderen van verlofaanvragen en het beheren van de personeelsdossiers.

 

Collega's toegang geven

Voor accountants:
als accountant kun je voor collega's een inlogaccount aanmaken waarmee hij of zij toegang heeft tot een of meer debiteuren in Visma Nmbrs.
Voor businessklanten:
als businessklant kun je een inlogaccount aanmaken voor een gebruiker in je organisatie die toegang dient te krijgen tot je Visma Nmbrs-administratie.

 

Klanten toegang geven (voor accountants)

Visma Nmbrs biedt drie verschillende scenario’s die je als accountant aan je klant kunt bieden. Het scenario bepaalt welke activiteiten door jezelf of door je klant worden uitgevoerd. De keuze voor een scenario is niet bindend en kan worden aangepast. Ook kunnen de basisscenario’s, eventueel op klantniveau, worden aangepast voor de eigen situatie.

Hieronder wordt per scenario beschreven wat de klant / de accountant kan.

Template Scenario 1:  Document viewer

Bedoeld voor klanten die hun volledige HR- en salarisverwerking willen uitbesteden. Gebruik hiervoor Template: Scenario 1 document viewer.

Template Scenario 2: Salarisinvoer + loonrunaanvraag

Bedoeld voor klanten die zelf gebruikmaken van HR-diensten en de verwerking van moeilijke mutaties en de maandelijkse controle aan de accountant willen overlaten.
Gebruik hiervoor Template: Scenario 2 Salarisinvoer + loonrunaanvraag.

Template Scenario 3: Bedrijfsadministrator 

Bedoeld voor klanten die zelf over een online HR-salarissysteem willen beschikken, maar voor wie de accountant de HR- en salarisinstellingen beheert.
Gebruik hiervoor Template: Scenario 3 Bedrijfsadministrator.

Template users

Voor het aanmaken van gebruikers, medewerkers, managers of collega's selecteer je een Template user. Via een Template user kun je precies aangeven welke niveaus en welke dashlets de gebruiker mag zien en bewerken.
Je kunt de bestaande templates alleen aanpassen door bepaalde rechten 'uit' te zetten; je kunt geen rechten toevoegen.

Wel is het mogelijk om eigen templates aan te maken, zodat je de rechten volledig naar eigen wens kunt inrichten. Je kunt meerdere templates voor meerdere gebruikers aanmaken. 

Standaard templates

Visma Nmbrs heeft enige standaard templates, die hieronder worden beschreven. 

 

Accountant omgeving

voor medewerkers van het eigen kantoor zijn de volgende standaard accountant templates (met debiteurenbeheer of -inzicht) beschikbaar:

Business omgeving

Voor medewerkers van de eigen organisatie zijn de volgende standaard business templates beschikbaar: 
  • Salaris professional: kan alles, behalve verlof, verzuim en instellingen op het hoogste niveau aanpassen.
  • HR Professional: toegang tot alle niveau’s en HR-rapporten. Kan veel gegevens van een medewerkers aanpassen, waaronder verlof, verzuim en contract. Heeft geen rechten om salarisgegevens en looncomponenten aan te passen. Kan geen runs of aangiften maken.
  • HR Manager: toegang tot alle niveau’s en HR-rapporten. Kan veel gegevens van een medewerkers aanpassen, waaronder verlof, verzuim en contract. Heeft geen rechten om salarisgegevens en looncomponenten aan te passen. Kan geen runs of aangiften maken. Heeft in tegenstelling tot de HR Professional rechten tot de instellingen en overzichten op het hoogsteniveau. 

  • Business Viewer: kan alle beschikbare hr- en salaridocumenten inzien en heeft leesrechten bij alle salarisgerelateerde dashlets. 

 

Opmerkingen