Template: Scenario 2 Salarisinvoer + loonrunaanvraag

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken. In dit artikel staat beschreven wat de beschikbare dashlets en rechten zijn voor de template salarisinvoer en loonrunaanvraag.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn.
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten medewerker   x
Beoordeling en functionering   x
Brancheregelingen   x
HR Workflows   x
Dienstverband   x
Document ondertekenen   x
Document Sjablonen   x
Documenten medewerker   x
Proforma   x
Extra uren/dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO Model   x
Auto v/d zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Personalia   x
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon/levensloop   x
Taken   x
Tijdregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzuim   x
OTHERS: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopieren    x
TABS: Start Bedrijfslogin Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Grootboekrekeningschema  x  
Bedrijf looncomponenten   x
Proforma   x
Bestandsbeheer x  
Brancheregelingen x  
Contactpersoon bedrijf   x
Default medewerker x  
Documenten bedrijf   x
Invoer NOW-uren   x
Fulltime rooster x  
HR Documenten x  
Import / export bedrijfsniveau   x
Informatie bedrijf   x
Journaalposten Export x  
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte x  
Loonaangifte viewer   x
Looncomponenten per periode    x
Loonheffingnummer x  
Medewerker wijzigingen x  
Kaart   x
Mijn payroll workflow taken   x
Mutatieformulieren goedkeuren   x
Mutatieformulieren indienen   x
Mijn Taken   x
Salaris Output Checker   x
Pensioen export x  
Pensioen exportinstellingen x  
Rapporten Salarisuitvoer   x
Reiskostenregeling x  
Overzicht contracten     x
Overzichten kostenplaatsen   x
Overzicht afdelingen     x
Overzicht geslacht   x
Reserveringen x  
Run aanvraag   x
Salarisdocumenten   x
Salarisdocumenten viewer   x
Salarisdocumenten instellingen x  
Salarisinstellingen x  
Snelinvoer   x
Svw tabel x  
Tijdregistratie   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen x  
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Werkkostenregeling Instellingen x  
Explorer Lezen Schrijven
     
Loonopdracht: Lezen Schrijven
Proforma   x
Invoer NOW-uren   x
HR Documenten x  
Loonaangifte x  
Loonaangifte viewer   x
Mijn payroll workflow taken   x
Pensioen export x  
Run aanvraag   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten viewer   x
Salaris Output Checker   x
Snelinvoer   x
Kalender: Lezen Schrijven
     
Instellingen: Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Grootboekrekeningschema  x  
Bedrijf looncomponenten   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen x  
Contactpersoon bedrijf   x
Default medewerker x  
Documenten bedrijf   x
Fulltime Rooster x  
Import / export bedrijfsniveau   x
Informatie bedrijf   x
Kostenplaatsen   x
Loonheffingsnummer x  
Mutatieformulieren indienen   x
Pensioen exportinstellingen x  
Reiskostenregeling x  
Reserveringen x  
Salarisdocumenten instellingen x  
Salarisinstellingen x  
Svw tabel x  
Tijdregistratie    x
Verlofinstellingen x  
Verzonden signalen   x
Werkkostenregeling Instellingen x  
Overzichten: Lezen Schrijven
Bedrijf - Aangepaste rapporten   x
Bedrijf - Looncomponenten per periode   x
Bedrijf - Looncomponenten per run   x
Bedrijf - Looncomponenten per run/periode   x
Bedrijf - Rapport Combinatie BSN en IKV   x
Bedrijf - Rapport Journaalposten   x
Medewerker HR algemeen - Aangepaste rapporten   x
Medewerker HR algemeen - Contracten   x
Medewerker HR algemeen - Auto v/d zaak   x
Medewerker HR algemeen - Mederwerker documenten   x
Medewerker HR algemeen - NAW   x
Medewerker HR algemeen - Opleidingen   x
Medewerker HR algemeen - Verjaardagslijst   x
Medewerker HR algemeen - Verstrekkingen   x
Medewerker HR algemeen - Kaart   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht afdelingen   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht contracten   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht geslacht   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht kostenpl.   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verlofregistratie   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verlofsaldo   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimregistratie   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verlofoverzicht   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimmeldingen Overzicht   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimoverzicht   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimregistratie Rapport   x
Medewerker Payroll - Branches   x
Medewerker Payroll - Invoer looncomp. (vast / variabel)   x
Medewerker Payroll - Invoer looncomponenten   x
Medewerker Payroll - Invoer urencomponenten    x
Medewerker Payroll - Invoer uurloners (uren en dagen)   x
Medewerker Payroll - Looncomponenten per periode   x
Medewerker Payroll - Looncomponenten per run   x
Medewerker Payroll - Looncomponenten per run/periode   x
Medewerker Payroll - Loonheffing SVW instellingen   x
Medewerker Payroll - Uren & salaris   x
Medewerker Payroll - Medewerker wijzigingen x  
Medewerker Payroll - Rapporten salarisuitvoer   x
Medewerker Payroll - Reserveringen   x

Opmerkingen

  • Avatar
    Wendy Eissens

    Ik wil graag een knop dat ik kan switchen naar wat de klant ziet (soort van sandboxknop). Klanten bellen wel eens en dan is direct meekijken het meest gewenst.