Template: Scenario 3 Bedrijfs administrator

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template bedrijfs administrator.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Medewerker Lezen Schrijven
Personalia   x
Dienstverband   x
Rooster   x
Reserveringen   x
Kostenplaats   x
Salaris   x
Loonheffingen   x
Looncomponenten   x
Extra uren/dagen   x
Auto v/d zaak   x
Verlof   x
Verzuim   x
Medewerker login   x
Actiepunten medewerker   x
Beoordeling en functionering   x
Brancheregelingen   x
Documenten medewerker   x
Extra velden   x
Familie   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker sjabloon   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Pensioen instellingen   x
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Spaarloon / levensloop   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Urenregistratie   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen  

x

OTHERS: Wizards Lezen Schrijven
Dubbel dienstverband creeren   x
Medewerker kopieren   x
Medewerker kopieren   x
Medewerker uitdienst   x
Nieuwe medewerker   x
Nieuwe medewerker   x
TABS: Start Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Bedrijf looncomponenten   x
Bedrijf sjabloon   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon   x
Default medewerker   x
Documenten bedrijf   x
Fulltime rooster   x
HR Documenten   x
Import / export bedrijfsniveau   x
Import / export geavanceerd   x
Informatie bedrijf   x
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Loonaangifte viewer   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffing   x
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen   x
Medewerkers adres   x
Mijn workflow taken   x
Mutatieformulieren goedkeuren   x
Mutatieformulieren indienen   x
Overzicht afdelingen (bedrijf)   x
Overzicht contracten (bedrijf)   x
Overzicht kostenpl. (bedrijf)   x
Overzicht man/vrouw (bedrijf)   x
Pensioen export   x
Pensioen exportinstellingen   x
Proforma   x
Rapporten HR   x
Rapporten HR per periode   x
Rapporten looncomponenten   x
Rapporten salarisinvoer   x
Rapporten salarisuitvoer   x
Reiskostenregeling   x
Reserveringen   x
Run aanvraag   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen   x
Salarisdocumenten viewer   x
Salarisinstellingen   x
Snelinvoer   x
Svw tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Workflow overview   x
Workflow takenlijst   x
Explorer: Lezen Schrijven
     
Loonopdracht: Lezen Schrijven
HR Documenten   x
Loonaangifte   x
Loonaangifte viewer   x
Loonopdracht   x
Mijn workflow taken   x
Pensioen Export   x
Proforma   x
Run aanvraag   x
Salaris documenten   x
Salarisdocument viewer   x
Snelinvoer   x
Workflow takenlijst   x
Kalender: Lezen Schrijven
     
Instellingen: Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Bedrijf sjabloon   x
Bestandsbeheer   x
Contactpersoon   x
Default medewerker   x
Documenten bedrijf   x
Import / export geavanceerd   x
Kostenplaatsen   x
Mutatieformulieren indienen   x
Pensioen exportinstellingen   x
Reserveringen   x
Svw tabel   x
Tijdregistratie   x
Verlofinstellingen   x
Informatie bedrijf   x
Fulltime Rooster   x
Reiskostenregeling   x
Loonheffing   x
Salarisinstellingen   x
Brancheregelingen   x
Salarisdocumenten instellingen   x
Import / export bedrijfsniveau   x
Bedrijf looncomponenten   x
Overzichten: Lezen Schrijven
Bedrijf wijzigen   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Medewerker wijzigingen   x
Medewerkers adres   x
Overzicht afdelingen (bedrijf)   x
Overzicht contracten (bedrijf)   x
Overzicht man/vrouw (bedrijf)    x
Overzichten kostenpl. (bedrijf)   x
Rapporten HR   x
Rapporten HR per periode
Rapport Journaalposten
  x
x
Rapporten looncomponenten   x
Rapporten salarisinvoer   x
Rapporten salarisuitvoer   x
Twk Wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Workflow overview   x
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk