Template: Scenario 3 Bedrijfs administrator

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template bedrijfs administrator.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten Medewerker   x
Beoordeling en Functionering   x
Brancheregelingen   x
Dienstverband   x
Documenten medewerker   x
Extra uren / dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO model   x
Auto v/d zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per rum   x
Medewerker login   x
Medewerker sjabloon   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Pensioen instellingen   x
Personalia   x
Rapporten Looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / Levensloop   x
TWK wijzigingen   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
OTHERS: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopieren   x
Dubbel dienstverband creëren    x
TABS: Start Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Grootboekrekeningschema    
Bedrijf looncomponenten   x
Bedrijf sjabloon   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon   x
Default medewerker   x
Documenten bedrijf   x
Fulltime rooster   x
HR Documenten   x
Import / export bedrijfsniveau   x
Import / export geavanceerd   x
Informatie bedrijf   x
Journaalposten export    
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Loonaangifte viewer   x
Looncomponenten per periode   x
Loonheffingsnummer   x
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen   x
Medewerkers adres   x
Mijn workflow taken   x
Mutatieformulieren goedkeuren   x
Mutatieformulieren indienen   x
Pensioen export    x
Pensioen exportinstellingen    x
Overzicht afdelingen (bedrijf)   x
Rapporten salarisuitvoer    x
Reiskostenregeling    x
Overzicht contracten    x
Overzicht kostenpl.    x
Overzicht afdelingen      x
Overzicht geslacht   x
Proforma   x
Rapporten salarisuitvoer   x
Reserveringen   x
Run aanvraag   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen   x
Salarisdocumenten viewer   x
Salarisinstellingen   x
Snelinvoer   x
Svw tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Werkkostenregeling Instellingen   x
Workflow overview   x
Workflow takenlijst   x
Explorer: Lezen Schrijven
     
Loonopdracht: Lezen Schrijven
Proforma   x
HR Documenten   x
Loonaangifte   x
Loonaangifte viewer   x
Loonopdracht   x
Mijn workflow taken   x
Pensioen Export   x
Run aanvraag   x
Salaris documenten   x
Salarisdocument viewer   x
Snelinvoer   x
Workflow takenlijst   x
Kalender: Lezen Schrijven
     
Instellingen: Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Grootboekrekeningschema   x
Bedrijf Looncomponenten   x
Bedrijf sjabloon   x
Bedrijf Wijzigingen   
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen  
Contactpersoon   x
Default medewerker   x
Documenten bedrijf   x
Fulltime Rooster   x
Import / export bedrijfniveau    x
Import / export geavanceerd   x
Informatie bedrijf    
Kostenplaatsen   x
Loonheffingnummer   x
Mutatieformulieren indienen    x
Pensioen exportinstellingen   x
Reiskostenregeling   x
Reserveringen   x
Salarisinstellingen   x
Salarisdocumenten instellingen   x
SVW tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk Wijzigingen   x
Verlofinstellingen   x
Verzonden signalen   x
Werkkostenregeling Instellingen   x
Overzichten: Lezen Schrijven
Bedrijf - Aangepaste rapporten   x
Bedrijf - Looncomponenten per periode (nieuw)   x
Bedrijf - Looncomponenten per run (nieuw)   x
Bedrijf - Looncomponenten per run/periode (nieuw)   x
Bedrijf - Rapport Journaalposten (nieuw)   x
Medewerker HR algemeen - Aangepaste rapporten   x
Medewerker HR algemeen - Contracten   x
Medewerker HR algemeen - Amedewerker auto v/d zaak   x
Medewerker HR algemeen - Mederwerker documenten   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker NAW lijst   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker opleidingen   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker verjaardagslijst   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker verstrekkingen   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker adres   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht afdelingen   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht contracten   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht geslacht   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht kostenpl.    
Medewerker HR verzuim en verlof - Medewerker verlofregistratie   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Medewerker verlofsaldo   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Medewerker Verzuimregistratie rapport   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verlofoverzicht   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimmeldingen Overzicht   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimoverzicht   x
Medewerker HR verzuim en verlof - Verzuimregistratie Rapport   x
Medewerker Payroll - Branches   x
Medewerker Payroll - Invoer looncomp. (vast / variabel)   x
Medewerker Payroll - Looncomponenten   x
Medewerker Payroll - Invoer urencomponenten    x
Medewerker Payroll - Invoer uurloner (uren en dagen)   x
Medewerker Payroll - Levensloop   x
Medewerker Payroll - Looncomponenten per periode (nieuw)   x
Medewerker Payroll - Looncomponenten per run (nieuw)   x
Medewerker Payroll - Looncomponenten per run/periode (nieuw)   x
Medewerker Payroll - Loonheffing SVW instellingen   x
Medewerker Payroll - Medewerker uren & salaris (headcount)   x
Medewerker Payroll - Medewerker wijzigingen x  
Medewerker Payroll - Rapporten salarisuitvoer   x
Medewerker Payroll - Reserveringen   x
Medewerker Payroll - Spaarloon   x

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk