Zelf een template aanmaken

Als accountant kan je voor klanten eigen template users aanmaken. Met deze template users kan je precies aangeven welke niveaus en welke dashlets de klant mag zien of bewerken. Het is mogelijk om meerdere templates aan te maken voor meerdere gebruikers. In onderstaande video wordt laten zien waar de template users kunnen worden aangepast en aangemaakt, en in het vervolg van dit artikel wordt dit verder uitgelegd: 

De volgende stappen worden in dit artikel behandeld:

  1. Navigeren naar template users
  2. Template aanmaken
  3. Template aanpassen
  4. Template toepassen

 

Navigeren naar template users

Als accountant kan je via het tabblad 'Instellingen' template users aanmaken, maar ook op debiteurniveau. Met een Business omgeving kan je alleen via het tabblad 'Instellingen' template users aanmaken. Wanneer je de template user aanmaakt op het tabblad Instellingen, is dit template zichtbaar voor alle debiteuren. Wanneer je de template user aanmaakt op debiteurniveau, zijn deze templates alleen zichtbaar voor die betreffende debiteur.

De functionaliteit werkt op beide niveaus hetzelfde.

Het voordeel van het instellen van de template users op het tabblad Instellingen, is dat wanneer je een nieuwe gebruiker aanmaakt in één van de bestaande administraties, je deze template kan aanwijzen. Als je aan meerdere klanten vergelijkbare gebruikersrechten wilt geven, kan je de templates het beste op het tabblad Instellingen aanmaken.

Template users (voor accountants)

Het is ook mogelijk om op debiteurniveau template users aan te maken. Deze template is dan alleen zichtbaar voor gebruik voor deze debiteur. Andere debiteuren hebben hier geen rechten toe.

Wanneer de klant specifieke wensen heeft, kan je het beste de template user aanmaken op debiteurniveau.

Template aanmaken

Screenshot_6.png

Maak een nieuwe template user aan.

Screenshot_8.png

1. Geef een naam in voor de template.

2. Selecteer type Master Bedrijfslogin, Master Client (Klant login), Master Contact, Master Manager (managerlogin) of Master Medewerker (medewerkerlogin).

3. Selecteer een Base template, de instellingen van deze standaard template kopieer je naar deze nieuwe template. Dit kunnen systeem templates zijn en zelfgemaakte templates. 

4. Kies welke template je wilt kopiëren. 

6. Klik op opslaan.

We gebruiken in dit voorbeeld een Klant login. Het aanmaken van een template voor een manager of medewerker werkt op een vergelijkbare manier.

Template aanpassen

Na het aanmaken kan de template naar wens worden aangepast. Zo kan je vastleggen wat de klant, manager en/of medewerker mag doen of zien wanneer wordt ingelogd in Nmbrs. Ook bestaande templates kunnen op de volgende wijze worden aangepast. 

Voorbereiding

Klik op het dashboardicoon om het dashboard aan te passen. Maak vervolgens de Tabs zichtbaar. 

Screenshot_9.png

1. Klik linksbovenin om een niveau te selecteren.

2. Let op dat eerst de Tabs zichtbaar worden gemaakt. Wanneer je een niveau zichtbaar wilt maken in één van de tabs, dient deze op Lezen of Schrijven te staan om niveaus onder deze tabs zichtbaar te maken (bijvoorbeeld: je dient eerst tab Explorer zichtbaar te maken en daarna kan je pas bedrijfsniveau & medewerkersniveau zichtbaar maken)

Screenshot_10.png

Maak bijvoorbeeld de Explorer tab zichtbaar door op Schrijven te klikken.

Tabbladen zichtbaar maken

Screenshot_12.png

1. Selecteer een tabblad onder Explorer, deze kunnen namelijk door de user nu bekeken worden.

2. Selecteer een tabblad onder dit niveau.

3. Geef aan of de gebruiker geen rechten heeft (Geen), rechten heeft om dashlets op dit tabblad in te zien (Lezen), of om te wijzigen (Schrijven).

4. Klik op Dashlet toevoegen om rechten te geven voor een dashlet

Let op: Wanneer je een klant de mogelijkheid wilt geven om het dashboard aan te passen, dient het tabblad op Schrijven te staan. De gebruiker krijgt dan rechten om zijn eigen dashboard in te stellen. De rechten die zijn gegeven, zijn uiteraard niet aan te passen.

Template instellen per dashlet

Screenshot_14.png

Klik op de dashlets die getoond moeten worden in het dashboard van de gebruiker.

De dashlets die je in deze lijst laat staan, krijgt de gebruiker niet direct te zien in zijn scherm. Deze dashlets kan hij wel toevoegen via Dashlet toevoegen als de gebruiker schrijfrechten heeft op het tabblad.

Dashboard inrichten

Screenshot_15.png

De dashlets die je hebt aangeklikt komen in het dashboard terecht. Hier kan je nog de rechten aanpassen, de dashlets verslepen of samenvouwen. Hoe het dashboard hier is ingericht, is hoe de gebruiker zijn dashboard straks te zien krijgt.

Volg deze stappen voor elk tabblad en elk niveau dat je zichtbaar wilt maken. Wanneer je hiermee klaar bent klikt u rechtsonderin op Sluiten.

Screenshot_16.png
Wanneer de dashlets 'weggeklikt' staan en in het overzicht onder elkaar terug komen bij 'dashlet toevoegen' zijn ze voor de klant te benaderen via instellingen.
Wanneer je op de regel (naam) klikt, zal deze links in het scherm komen te staan.
De dashlets die daar staan zijn direct te vinden op de pagina.

Template toepassen

1. Wanneer er gebruikers zijn die aan deze template zijn gekoppeld, worden zojuist gemaakte wijzigingen in de template direct doorgevoerd. Door op de knop 'pas template toe voor gebruikers' te klikken, zullen de dashlets bij gekoppelde gebruikers weer terug worden gezet naar de standaard instellingen zoals deze in de template zijn opgenomen.

2. Indien je de dashlets bij slechts één gebruiker naar de standaard instellingen van het template wilt terugzetten, klik je eerst op dan op 'Users' en vervolgens op dezelfde 'Pas template toe voor gebruikers' knop.

Template toevoegen aan een een nieuwe gebruiker (Klant login)

Indien de nieuwe template nog niet is geselecteerd bij de gewenste gebruiker, ga dan naar het aanmaken van een klant login op debiteurniveau.

Screenshot_21.png

Je kunt een Nieuwe account aanmaken voor een gebruiker en de template selecteren. De zojuist aangemaakte template kan je selecteren achter User Template. 

Screenshot_19.png

 

Opmerkingen