Template: HR professional

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template HR professional.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De klant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De klant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

Explorer: Bedrijf Lezen Schrijven
Actiepunten Bedrijf   x
Contactpersoon bedrijf x  
Documenten Bedrijf   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime Rooster x  
HR Documenten   x
Bedrijf functie model   x
Informatie Bedrijf x  
Loonheffingnummer x  
Medewerker wijzigingen x  
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Mutatieformulieren Indienen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Pensioen Exportinstellingen x  
Overzicht Contracten   x
Overzicht Kostenpl.   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Geslacht   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen x  
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Overzichten Bedrijf Lezen Schrijven
Aangepaste Rapporten   x
Auto v/d zaak   x
Branches   x
Contracten   x
Documenten   x
Invoer looncomp. (vast / variable)   x
Invoer looncomponenten   x
invoer urencomponenten   x
Invoer uurloners (uren en dagen)   x
Lage-inkomensvordeel (LIV)   x
Levensloop   x
Looncomponenten per periode   x
Loonheffings SVW instellingen   x
Medewerker wijzigingen x  
NAW   x
Opleidingen    x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht Geslacht   x
Overzicht Kostenpl.   x
Rapport Journaalposten x  
Reserveringen   x
Spaarloon   x
Uren en salaris   x
Uren en salaris (Headcount)   x
Verjaardagslijst   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verlofoverzicht met wettelijk verlof   x
Verlofregistratie   x
Verlofsaldo   x
Verstrekkingen   x
Verzuimmelding Overzicht   x
Verzuimoverzicht   x
Verzuimregistratie   x
Verzuimregistratie Rapport   x
Medewerker:  Lezen Schrijven
Actiepunten Medewerker   x
Beoordeling en Functionering   x
HR Workflows   x
Dienstverband   x
Document ondertekenen   x
Document Sjablonen   x
Documenten Medewerker   x
Medewerker instellingen   x
Extra Uren/Dagen x  
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO Model x  
Auto v/d zaak x  
Loonbeslag x  
Looncomponenten x  
Loonheffingen x  
Medewerker login   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Personalia   x
Reserveringen x  
Rooster x  
Salaris x  
Spaarloon / Levensloop   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
Others: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopiëren   x
Tabs: Explorer: Lezen Schrijven
Medewerkers: Lezen Schrijven
Overzichten bedrijf Lezen Schrijven

 

Opmerkingen