Template: HR Manager

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template Accountant HR Manager Login.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

Medewerker: Lezen Schrijven
Actiepunten Medewerker   x
Beoordeling en Functionering   x
Proforma   x
HR Workflows   x
Dienstverband   x
Document ondertekenen   x
Document Sjablonen   x
Documenten Medewerker   x
Loonstroken   x
Medewerker instellingen   x
Extra Uren/Dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO Model x  
Auto v/d zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Loonheffingen   x
Medewerker login   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Personalia   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / Levensloop   x
Taken   x
Twk wijzigingen x  
Urenregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
Others: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopiëren   x
Extra dienstverband creëren   x
Bulk Change Manager   x
Tabs: Home Lezen Schrijven
HR Workflows overzicht   x
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mijn Taken   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Explorer: Lezen Schrijven
Medewerkers: Lezen Schrijven
Instellingen:  Lezen Schrijven
Actiepunten   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Contactpersoon   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Logins   x
Auto v/d zaak   x
Links   x
Manager login   x
Managers   x
Medewerker login   x
Personeel   x
Rollen en Verantwoordelijkheden   x
RSS instellingen   x
HR Signaalinstellingen   x
HR Workflow instellingen   x
Document Sjablonen   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim Casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Overzichten: Lezen Schrijven
Actiepunten   x
Auto v/d zaak   x
Dienstverband   x
Gebruikersaccount lijst   x
Looncomponenten per periode   x
Medewerker documenten   x
Medewerker verjaardag   x
NAW   x
Opleidingen   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
SVW instellingen   x
Uren en salaris   x
Verlofoverzicht   x
Verlofoverzicht met wettelijk verlof   x
Verlofregistratie   x
Verlofsaldo   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimmelding Overzicht   x
Verzuimoverzicht   x
Verzuimregistratie   x
Verzuimregistratie Rapport   x

 

Opmerkingen