Template: Administrator met debiteurenbeheer

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template Administrator met debiteurenbeheer.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Bedrijf Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Bedrijf instellingen   x
Bedrijf looncomponenten   x
Proforma   x
Bedrijf sjabloon   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon   x
Default medewerker   x
Documenten bedrijf   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime rooster   x
HR Documenten   x
HR Instellingen   x
Import / export bedrijfsniveau   x
Import / export geavanceerd   x
Informatie bedrijf   x
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffingen   x
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen   x
Medewerkers adres   x
Mutatieformulieren goedkeuren x
Mutatieformulieren instellingen x
Mutatieformulieren indienen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Overzicht afdelingen (bedrijf)   x
Overzicht contracten (bedrijf)   x
Overzicht kostenpl. (bedrijf)   x
Overzichten man/vrouw (bedrijf) x
Pensioen export   x
Pensioen exportinstellingen   x
Rapporten HR
Rapport Journaalposten
  x
x
Rapporten looncomponenten x  
Rapporten salarisinvoer   x
Reiskostenregeling   x
Reserveringen   x
Run Aanvraag   x
Run controle   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen x
Salarisinstellingen   x
Snelinvoer   x
Svw tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Workflow instellingen   x
Workflow overview   x
Workflow takenlijst   x
Debiteur Lezen Schrijven
Accountant contactpersonen   x
Actiepunten debiteur   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Branches   x
Contactpersoon   x
Debiteur info   x
Debiteur sjabloon   x
Documenten debiteur   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Klant login   x
Grootboek rekening schema   x
HR Signaalinstellingen   x
Leaseauto's   x
Links   x
Loonmodel   x
Manager login   x
Managers   x
Medewerker login   x
Opmerkingen   x
Overzicht afdelingen   x
Overzicht contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
Personeel   x
Rapporten HR   x
RSS instellingen   x
Salaristabel   x
Service level   x
Template users   x
Tijdregistratie   x
Urenmodel   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten medewerker   x
Auto v/d zaak   x
Beoordeling en functionering   x
Brancheregelingen   x
Dienstverband   x
Documenten medewerker   x
Extra uren/dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login   x
Medewerker sjabloon   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Pensioen instellingen   x
Personalia   x
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon/levensloop   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Urenregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
OTHERS: Wizards Lezen  Schrijven
Bedrijven jaarwissel   x
Dubbel dienstverband creeren   x
Medewerker kopieren   x
Medewerker uitdienst   x
Nieuwe medewerker   x
PGGM exports samenvoegen   x
Start up wizard   x
Workflow bedrijven run   x
Workflow loonaangifte   x
Workflow pensioenexport   x
Workflow werkperiode   x
TABS: Start Lezen Schrijven
Import / export geavanceerd   x
Invoicing   x
Mijn workflow taken   x
Mutatieformulieren goedkeuren   x
Notificaties   x
Run controle   x
Werkperiode takenlijst   x
Explorer: Lezen Schrijven
     
Workflow: Lezen Schrijven
Workflow (global)   x
Instellingen: Lezen Schrijven
Accountant contactpersonen   x
Accountant login   x
Bedrijven beheer   x
Branches (systeem) x  
Branches (master)   x
Cash instellingen   x
Debiteur beheer   x
Debiteuren tags   x
Default bedrijven   x
Default medewerker instellingen   x
Exact Online instellingen   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functiemodellen   x
Global export   x
Grootboek rekening schema (master)   x
Grootboek rekening schema (systeem) x  
L1NDA instellingen   x
Loonaangifte XML converter   x
Loonheffingen x  
Loonmodellen   x
Medewerker neheer   x
Minimumloon x  
Mutatieformulieren instellingen   x
Pinkweb instellingen   x
Producten   x
Reeleezee instellingen   x
Salaristabellen   x
Salaristabellen   x
Sector / risicogroep x  
Servicelevel beheer   x
SVW instellingen x  
Systeem looncodes x  
Systeem urencodes x  
Template users   x
Twinfield instellingen   x
Urenmodellen   x
Workflow instellingen   x
Overzichten: Lezen Schrijven
Debiteuren per servicelevel   x
Invoices   x
Kaart   x
Looncomponenten per periode x
Rapporten bedrijven   x
Rapporten debiteuren   x
Rapporten medewerker   x
Run teller   x
Verzonden signalen   x
Verzuim overzichten   x
Verzuim XML meldingen   x

 

 

 

 

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk