Template: Administrator met debiteurenbeheer

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template Administrator met debiteurenbeheer.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

 

EXPLORER: Bedrijf Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Grootboekrekeningschema   x
Bedrijf instellingen   x
Bedrijf looncomponenten   x
Proforma   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon bedrijf   x
Default medewerker   x
Documenten bedrijf   x
Invoer NOW-uren   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime rooster   x
HR Documenten   x
Bedrijf functiemodel   x
Import / export bedrijfsniveau   x
Import / export geavanceerd   x
Informatie bedrijf   x
Journaalposten export   x
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Loonheffingsnummer   x
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen   x
Kaart   x
Mutatieformulieren goedkeuren   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Mutatieformulieren indienen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Salaris Output Checker   x
Pensioen export   x
Pensioen exportinstellingen   x
Reiskostenregeling   x
Reserveringen   x
Pensioen foutmeldingen   x
Run aanvraag   x
Run controle   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen   x
Salarisinstellingen   x
Snelinvoer   x
Svw tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Werkkostenregeling Instellingen   x
Payroll workflow instellingen   x
Workflow overview   x
Payroll workflow takenlijst   x
Overzichten Bedrijf Lezen Schrijven
Aangepaste Rapporten   x
Auto v/d zaak   x
Branches   x
Contracten   x
Documenten   x
Invoer looncomp. (vast / variabel)   x
Invoer looncomponenten   x
Invoer urencomponenten   x
Invoer uurloners (uren en dagen)   x
Lage-inkomensvordeel (LIV)   x
Levensloop   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Looncomponenten per periode / run   x
Loonheffings SVW instellingen   x
Medewerker wijzigingen  
NAW   x
Opleidingen    x
Rapport Combinatie BSN en IKV   x
Rapport Journaalposten  
Reserveringen   x
Salaris scan   x
Uren en salaris   x
Verjaardagslijst   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verlofoverzicht met wettelijk verlof   x
Verlofregistratie   x
Verlofsaldo   x
Verstrekkingen   x
Verzuimmelding Overzicht   x
Verzuimoverzicht   x
Verzuimregistratie   x
Verzuimregistratie Rapport   x
Debiteur Lezen Schrijven
Verzuimmelding overzicht   x
Accountant contactpersonen   x
Actiepunten debiteur   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Branches   x
Contactpersoon   x
Debiteur info   x
Debiteur sjabloon   x
Documenten debiteur   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Klant login   x
Grootboek rekening schema   x
Systeem Urencodes x  
Urenreservering model   x
Urenreservering model x  
HR Signaalinstellingen   x
HR Workflow instellingen   x
Import / export geavanceerd   x
CAO model   x
Auto v/d zaak   x
Links   x
Loonmodel   x
Manager login   x
Managers   x
Documenten   x
Familie   x
Medewerker auto v/d zaak   x
Medewerker login   x
Opleidingen   x
Verjaardagslijst   x
Verlofsaldo   x
Verstrekkingen   x
Opmerkingen   x
Overzicht afdelingen   x
Overzicht contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
Personeel   x
Rapporten HR   x
Reservering model   x
Reservering model x  
Rollen en Verantwoordelijkheden   x
RSS instellingen   x
Salaristabel   x
Roostermodel   x
Roostermodel x  
Service level   x
User templates   x
Tijdregistratie   x
Urenmodel   x
Gebruikersaccountlijst   x
Lage-inkomsenvoordeel (LIV)   x
Verlofmodel   x
Verlofmodel x  
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Systeem Looncodes x  
Looncomponenten per periode   x
Webhook instellingen   x
Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten medewerker   x
Beoordeling en functionering   x
Brancheregelingen   x
HR Workflows   x
Dienstverband   x
Documenten medewerker   x
Document Sjablonen   x
Documenten medewerker   x
Proforma   x
Extra uren/dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO model   x
Auto v/d zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Exportinstellingen   x
Personalia   x
Rapport looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon/levensloop   x
Taken   x
Twk wijzigingen   x
Urenregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
OTHERS: Wizards Lezen  Schrijven
Nieuwe medewerker    x
Medewerker uitdienst  
Medewerker kopiëren  
Extra dienstverband creëren  
Bedrijven jaarwissel  
Workflow Bedrijven Run  
Workflow Werkperiode  
Workflow loonaangifte  
Workflow pensioenexport  
Start up wizard  
Jaarwerk wizard  
Bulk change manager  
TABS: Home Lezen Schrijven

Import / Update Geavanceerd

  x

Invoicing

  x

Loonaangifte takenlijst

  x

Mijn payroll workflow taken

  x

Mutatieformulieren Goedkeuren

  x

Mijn Taken

  x

Notificaties

  x

Pensioen export takenlijst

  x

Pensioen Foutmeldingen

  x

Run Aanvraag

  x

Run Controle

  x

Salarisrun takenlijst

  x

Werkperiode takenlijst

  x
Explorer: Lezen Schrijven
Medewerkers: Lezen Schrijven
Workflow: Lezen Schrijven
Workflow (global)   x
Instellingen: Lezen Schrijven
AFAS Profit   x
Bedrijven beheer   x
Cash   x
Debiteur beheer   x
Default bedrijven   x
Default medewerker   x
Exact Online   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Login   x
Global export   x
Urenreservering Model   x
Urenreservering Model x  
L1NDA   x
CAO Model   x
CAO Model x  
Loonaangifte XML converter   x
Branches   x
Functiemodellen   x
Grootboek Rekening Schema   x
Loonmodellen   x
Salaristabellen   x
Urenmodellen   x
Medewerker beheer   x
Moneybird   x
Mutatieformulieren   x
Pinkweb   x
Producten   x
Reeleezee   x
Verwijder data per bewaartermijn & datatype   x
Reservering Model   x
Reservering Model x  
Roostermodel   x
Roostermodel x  
Servicelevel beheer   x
HR Signaal   x
SnelStart   x
Branches x  
Grootboek Rekening Schema x  
Loonmodellen x  
Salaristabellen x  
Systeem Urenmodellen x  
Systeem Looncodes x  
Systeemsjablonen en rollen in kaart brengen x  
Systeem Urencodes x  
Debiteuren Tags   x
User Templates   x
Twinfield   x
Unit4   x
Verlofmodel   x
Verlofmodel x  
Visma eAccounting   x
Visma.net   x
Payroll workflow   x
Overzichten: Lezen Schrijven

Accountant - Gebruikersaccount Lijst 

  x
Accountant - Looncomponenten per periode   x
Accountant - Bedrijfslooncomponenten per periode   x
Accountant - Run Teller   x
Accountant - Verzonden Signalen   x
Accountant - Verzuim Overzichten   x
Accountant - Verzuim XML Meldingen   x
Bedrijven - Aangepaste Rapporten   x
Bedrijven - Contactpersonen   x
Bedrijven - Loonheffing Instellingen    x
Bedrijven - NAW   x
Bedrijven - Salarisinstellingen   x
Bedrijven - SVW instellingen   x
Bedrijven - Payroll Workflowinstellingen   x
Debiteuren - Aangepaste Rapporten   x
Debiteuren - Contactpersonen   x
Debiteuren - HR Signalen Template   x
Debiteuren - NAW   x
Debiteuren - Service Levels   x
Debiteuren - Debiteur Tags   x
Debiteuren - Kaart   x
Medewerkers - Aangepaste Rapporten   x
Medewerkers - Auto v/d zaak   x
Medewerkers - Dienstverband   x
Medewerkers - Loonheffing Instellingen   x
Medewerkers - NAW   x
Medewerkers - SVW instellingen   x
Medewerkers - Uren & salaris   x
Medewerkers - Verzuim    x
Medewerkers - Lage-inkomensvoordeel (LIV)   x

 

 

 

 

Opmerkingen