Template: Administrator met debiteurenbeheer

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template Administrator met debiteurenbeheer.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Bedrijf Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Grootboekrekeningschema   x
Bedrijf instellingen   x
Bedrijf looncomponenten   x
Proforma   x
Bedrijf sjabloon   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon   x
Default medewerker   x
Documenten bedrijf   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime rooster   x
HR Documenten   x
Bedrijf functiemodel   x
Import / export bedrijfsniveau   x
Import / export geavanceerd   x
Informatie bedrijf   x
Journaalposten export   x
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Loonheffingsnummer   x
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen   x
Medewerkers adres   x
Mutatieformulieren goedkeuren x  
Mutatieformulieren instellingen x  
Mutatieformulieren indienen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Pensioen export    
Pensioen exportinstellingen    
Reiskostenregeling   x
Overzicht contracten   x
Overzicht kostenpl.    x
Overzicht afdelingen x  
Overzicht geslacht   x
Reserveringen   x
Pensioen foutmeldingen   x
Run aanvraag x  
Run controle   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen x  
Salarisinstellingen   x
Snelinvoer   x
Svw tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Werkkostenregeling Instellingen   x
Workflow instellingen   x
Workflow overview   x
Workflow takenlijst   x
Debiteur Lezen Schrijven
Verzuimmelding overzicht   x
Accountant contactpersonen   x
Actiepunten debiteur   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Branches   x
Contactpersoon   x
Debiteur info   x
Debiteur sjabloon   x
Documenten debiteur   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Klant login   x
Grootboek rekening schema   x
Urenreservering model   x
HR Signaalinstellingen   x
Import / export geavanceerd   x
Marktplaats instellingen   x
CAO model   x
Leaseauto's   x
Links   x
Loonmodel   x
Manager login   x
Managers   x
Medewerker documenten   x
Medewerker familie   x
Medewerker auto v/d zaak   x
Medewerker login   x
Medewerker opleidingen   x
Medewerker verjaardagslijst   x
Medewerker verlofsaldo   x
Medewerker verstrekkingen   x
Opmerkingen   x
Overzicht afdelingen   x
Overzicht contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
Personeel   x
Rapporten HR   x
Reservering model   x
RSS instellingen   x
Salaristabel   x
Roostermodel   x
Service level   x
Template users   x
Tijdregistratie   x
Urenmodel   x
Gebruikersaccountlijst (nieuw)   x
Verlofmodel   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Looncomponenten per periode (nieuw)   x
Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten medewerker   x
Auto v/d zaak   x
Beoordeling en functionering   x
Brancheregelingen   x
Dienstverband   x
Documenten medewerker   x
Extra uren/dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO model    
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login   x
Medewerker sjabloon   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Pensioen instellingen   x
Personalia   x
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon/levensloop   x
Twk wijzigingen   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
OTHERS: Wizards Lezen  Schrijven
Nieuwe medewerker    x
Medewerker uitdienst  
Medewerker kopiëren  
Dubbel dienstverband creëren  
Bedrijven jaarwissel  
Workflow Bedrijven Run  
Workflow Werkperiode  
Workflow loonaangifte  
Workflow pensioenexport  
PGGM Export samenvoegen  
Start up wizard  
Jaarwerk wizard  
Bulk change manager  
TABS: Start Lezen Schrijven

Import / Export Geavanceerd

  x

Invoicing

  x

Loonaangifte takenlijst

  x

Mijn workflow taken

  x

Mutatieformulieren Goedkeuren

  x

Notificaties

  x

Pensioen export takenlijst

  x

Pensioen Foutmeldingen

  x

Run Aanvraag

  x

Run Controle

  x

Salarisrun takenlijst

  x

Werkperiode takenlijst

  x
Explorer: Lezen Schrijven
     
Workflow: Lezen Schrijven
Workflow (global)   x
Instellingen: Lezen Schrijven

Accountant contactpersonen

  x
AFAS Profit Settings   x
Bedrijven beheer   x
Cash instellingen   x
Debiteur beheer   x
Default bedrijven   x
Default medewerker instellingen   x
Exact Online Instellingen   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Accountant login   x
Global export   x
Urenreservering Model   x
L1NDA instellingen   x
CAO Model   x
Loonaangifte XML converter   x
Loonheffingen x  
Branches   x
Functiemodellen   x
Grootboek Rekening Schema   x
Loonmodellen   x
Salaristabellen   x
Urenmodellen   x
Medewerker beheer   x
Minimumloon x  
Moneybird instellingen   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Pinkweb instellingen   x
Producten   x
Reeleezee instellingen   x
Reservering Model   x
Roostermodel   x
Sector/Risicogroep x  
Servicelevel beheer   x
HR Signaalinstellingen   x
SVW instellingen x  
Branches x  
Grootboek Rekening Schema x  
Salaristabellen x  
Systeem Looncodes x  
Systeem Urencodes x  
Debiteuren Tags   x
Template users   x
Twinfield instellingen   x
Unit4 instellingen   x
Verlofmodel   x
Visma Settings   x
Workflow Instellingen   x
Overzichten: Lezen Schrijven

Accountant - Gebruikersaccount Lijst (Nieuw)

  x
Accountant - Looncomponenten per periode (nieuw)   x
Accountant - Run Teller   x
Accountant - Verzonden Signalen   x
Accountant - Verzuim Overzichten   x
Accountant - Verzuim XML Meldingen   x
Bedrijven - Aangepaste Rapporten   x
Bedrijven - Bedrijf Contactpersoon (Nieuw)   x
Bedrijven - Bedrijf Loonheffing Instellingen (Nieuw)   x
Bedrijven - Bedrijf NAW   x
Bedrijven - Bedrijf Salarisinstellingen (Nieuw)   x
Bedrijven - Bedrijf SVW instellingen (Nieuw)   x
Bedrijven - Bedrijf Workflowinstellingen (Nieuw)   x
Bedrijven - Bedrijven op de Kaart   x
Debiteuren - Aangepaste Rapporten   x
Debiteuren - Debiteur Contactpersoon   x
Debiteuren - Debiteur HR Signalen Template   x
Debiteuren - Debiteur NAW   x
Debiteuren - Debiteur Service Level   x
Debiteuren - Debiteur Tags   x
Debiteuren - Debiteuren op de Kaart   x
Medewerkers - Aangepaste Rapporten   x
Medewerkers - Medewerker Dienstverband (Nieuw)   x
Medewerkers - Medewerker Loonheffing Instellingen (Nieuw)   x
Medewerkers - Medewerker NAW (Nieuw)   x
Medewerkers - Medewerker SVW instellingen (Nieuw)   x
Medewerkers - Medewerker Uren & salaris (Nieuw)   x
Medewerkers - Medewerker Verzuim (Nieuw)   x

 

 

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk