Template: Debiteurenbeheer + master

 

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template Debiteurenbeheer + master.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Bedrijf: Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Bedrijf instellingen   x
Bedrijf looncomponenten   x
Bedrijf sjabloon   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon   x
Default medewerker   x
Documenten bedrijf   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime rooster   x
HR Documenten   x
HR Instellingen   x
Import / export bedrijfsniveau   x
Import / export geavanceerd   x
Informatie bedrijf   x
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffing   x
Loonopdracht   x
Medewerker adres   x
Medewerker wijzigingen   x
Mutatieformulier indienen   x
Mutatieformulieren goedkeuren   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Overzicht man/vrouw (bedrijf)   x
Overzichten afdelingen (bedrijf)   x
Overzichten contracten (bedrijf)   x
Overzichten kostenpl. (bedrijf)   x
Pensioen export   x
Pensioen exportinstellingen   x
Proforma x x
Rapporten HR   x
Rapporten looncomponenten x  
Rapporten salarisinvoer   x
Reiskostenregeling   x
Reserveringen   x
Run aanvraag   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen   x
Salarisinstellingen   x
Snelinvoer   x
SVW tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Workflow instellingen   x
Workflow overview   x
Workflow takenlijst   x
Debiteur: Lezen Schrijven
Accountant contactpersonen   x
Actiepunten debiteur   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Branches   x
Contactpersonen   x
Debiteur info   x
Debiteur sjabloon   x
Documenten debiteur   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Klant login   x
Grootboek rekening schema   x
HR Signaalinstellingen   x
Leaseauto's   x
Links   x
Loonmodel   x
Manager login   x
Managers   x
Medewerker login   x
Opmerkingen   x
Overzicht afdelingen   x
Overzicht contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
Personeel   x
Rapporten HR   x
RSS instellingen   x
Salaristabel   x
Service level   x
Tijdregistratie   x
Urenmodel   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Medewerker: Lezen Schrijven
Beoordeling en functionering   x
Documenten medewerker   x
Extra velden   x
Familie   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker sjabloon   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallen dossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Pensioen instellingen   x
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Urenregistratie   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
OTHERS: Wizards: Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopieren   x
Dubbel dienstverband creeren   x
Bedrijven jaarwissel   x
Workflow bedrijven run   x
Workflow werkperiode   x
Workflow loonaangifte   x
Workflow pensioenexport   x
PGGM exports samenvoegen   x
TABS: Start: Lezen Schrijven
Mijn workflow taken   x
Run controle   x
Mutatieformulieren goedkeuren   x
Notificaties   x
Import / export geavanceerd   x
Invoicing   x
Explorer: Lezen Schrijven
     
Workflow: Lezen Schrijven
Workflow (global)   x
Instellingen: Lezen Schrijven
Accountant contactpersonen   x
Accountant login x  
Bedrijven beheer   x
Branches (master)   x
Branches (systeem) x  
Debiteur beheer   x
Debiteuren tags x  
Default bedrijven   x
Default medewerker instellingen   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functiemodellen   x
Grootboek rekening schema (master)   x
Grootboek rekening schema (systeem) x  
Loonaangifte XML converter   x
Loonheffingen  x  
Loonmodellen   x
Medewerker beheer   x
Minimumloon x  
Mutatieformulieren instellingen   x
Producten   x
Salaristabellen (master)   x
Salaristabellen (systeem) x  
Sector/risicogroep x  
Servicelevel beheer   x
SVW instellingen x  
Systeem looncodes x  
Systeem urencodes x  
Urenmodellen   x
Overzichten: Lezen Schrijven
Verzonden signalen   x
Run teller   x
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk