Template: Debiteurenbeheer + master

 

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template Debiteurenbeheer + master.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Bedrijf: Lezen Schrijven
Actiepunten Bedrijf   x
Grootboekrekeningschema   x
Bedrijf Instellingen   x
Bedrijf Looncomponenten   x
Proforma   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon bedrijf   x
Default medewerker   x
Documenten Bedrijf   x
Invoer NOW-uren   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime Rooster   x
HR Documenten   x
Bedrijf functie model   x
Import / Export Bedrijfsniveau   x
Import / Export Geavanceerd   x
Informatie Bedrijf   x
Journaalposten Export   x
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Loonheffingnummer   x
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen   x
Kaart   x
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Mutatieformulieren Indienen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Salaris Output Checker   x
Pensioen Export   x
Pensioen Exportinstellingen   x
Reiskostenregeling   x
Reserveringen   x
Pensioen Foutmeldingen   x
Run aanvraag   x
Run Controle   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen   x
Salaris Instellingen   x
Snelinvoer   x
Svw Tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Werkkostenregeling Instellingen   x
Payroll workflow Instellingen   x
Workflow overview   x
Payroll workflow takenlijst   x
Debiteur: Lezen Schrijven
Verzuimmelding Overzicht   x
Accountant contactpersonen   x
Actiepunten Debiteur   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Branches   x
Contactpersoon   x
Debiteur info   x
Debiteur Sjablonen   x
Documenten Debiteur   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Klant login   x
Grootboek Rekening Schema   x
Systeem Urencodes x  
Urenreservering Model   x
HR Signaalinstellingen   x
HR Workflow instellingen   x
Import / Export Geavanceerd   x
CAO Model   x
Auto v/d zaak   x
Links   x
Loonmodel   x
Manager login   x
Managers   x
Documenten   x
Familie   x
Auto v/d zaak   x
Medewerker login   x
Opleidingen   x
Verjaardagslijst   x
Verlofsaldo   x
Verstrekkingen   x
Opmerkingen   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
Personeel   x
Rapporten HR   x
Reservering Model   x
RSS instellingen   x
Salaristabel   x
Roostermodel   x
Rollen en Verantwoordelijkheden   x
Service Level   x
Tijdregistratie   x
Urenmodel   x
Verlofmodel   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim Casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Systeem Looncodes x  
Looncomponenten per periode   x
Webhook instellingen   x
Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten Medewerker   x
Beoordeling en Functionering   x
Brancheregelingen   x
HR Workflows   x
Dienstverband   x
Document ondertekenen   x
Document Sjablonen   x
Documenten Medewerker   x
Extra Uren/Dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO Model   x
Auto v/d zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per Periode   x
Looncomponenten per Run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Exportinstellingen   x
Personalia   x
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / Levensloop   x
Taken   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Urenregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
Other: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopiëren   x
Extra dienstverband creëren   x
Bedrijven jaarwissel   x
Workflow Bedrijven Run   x
Workflow Werkperiode   x
Workflow loonaangifte   x
Workflow Pensioenexport   x
Jaarwerk Wizard   x
Bulk Change Manager   x
Tabs: Home Lezen Schrijven
Import / Export Geavanceerd   x
Invoicing   x
Mijn payroll workflow taken   x
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mijn Taken   x
Notificaties   x
Pensioen Foutmeldingen   x
Run Controle   x
Explorer Lezen Schrijven
Medewerkers Lezen Schrijven
Workflow Lezen Schrijven
Workflow (global)   x
Instellingen Lezen Schrijven
Bedrijven beheer   x
Debiteur beheer   x
Default bedrijven   x
Default medewerker   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Logins x  
Urenreservering Model   x
CAO Model   x
Systeem CAO Model x  
Loonaangifte XML converter   x
Branches x  
Functiemodellen   x
Grootboek Rekening Schema   x
Loonmodellen   x
Salaristabellen   x
Urenmodellen   x
Medewerker beheer   x
Mutatieformulieren   x
Producten   x
Reservering Model   x
Roostermodel   x
Servicelevel beheer   x
HR Signaal   x
Branches x  
Grootboek Rekening Schema x  
Systeem Loonmodellen x  
Salaristabellen x  
Systeem Urenmodellen x  
Systeem Looncodes x  
Systeemsjablonen en rollen in kaart brengen x  
Systeem Urencodes x  
Debiteuren Tags x  
Document Sjablonen   x
Verlofmodel   x
Overzichten Lezen Schrijven
Accountant - Bedrijfslooncomponenten per periode   x
Accountant - Run Teller   x
Accountant - Verzonden Signalen   x

Opmerkingen