Template: Manager login

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template manager login.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De manager kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De manager kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

'Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de manager de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten medewerker   x
Beoordeling en functionering   x
Brancheregelingen x  
HR Workflows   x
Dienstverband   x
Document ondertekenen   x
Document Sjablonen   x
Documenten medewerker   x
Extra uren/dagen   x
Familie   x
Kostenplaats x  
Auto v/d zaak x  
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per periode   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login x  
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Personalia   x
Reserveringen x  
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / levensloop x  
Taken   x
Tijdregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzuim   x
OTHERS: Wizards Lezen Schrijven
TABS: Home Lezen Schrijven
Actiepunten    x
Mutatieformulieren   x
Mijn Taken   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht geslacht   x
RSS   x
Tijdregistratie   x
Verlofaanvragen   x
Explorer: Lezen Schrijven
Medewerkers: Lezen  
Kalender: Lezen Schrijven
Overzichten: Lezen Schrijven
Medewerker HR algemeen - Aangepaste Rapporten   x
Medewerker HR algemeen - Auto v/d zaak   x
Medewerker HR algemeen - Familie   x
Medewerker HR algemeen - NAW lijst   x
Medewerker HR algemeen - Opleidingen   x
Medewerker HR algemeen - Verjaardag   x
Medewerker HR algemeen - Verstrekkingen   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht Afdelingen   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht Contracten   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht geslacht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofregistratie   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofsaldo   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimregistratie Rapport   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofoverzicht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuim Overzicht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimmelding Overzicht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimregistratie   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimregistratie Rapport   x
Medewerker Payroll - Uren & salaris   x

Opmerkingen