Template: General Manager

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template General Manager Payroll & HR.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De accountant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De accountant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

Explorer: Bedrijf Lezen Schrijven
Actiepunten Bedrijf   x
Grootboekrekeningschema   x
Bedrijf Instellingen   x
Bedrijf Looncomponenten   x
Proforma   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon bedrijf   x
Default medewerker   x
Documenten Bedrijf   x
Invoer NOW-uren   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime Rooster   x
HR Documenten   x
Bedrijf functie model   x
Import / Export Bedrijfsniveau   x
Import / Export Geavanceerd   x
Informatie Bedrijf   x
Journaalposten Export   x
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Loonheffingnummer   x
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen   x
Kaart   x
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Salaris Output Checker   x
Pensioen Export   x
Pensioen Exportinstellingen   x
Reiskostenregeling   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht Kostenpl.   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Geslacht   x
Reserveringen   x
Pensioen Foutmeldingen   x
Run aanvraag   x
Run Controle   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen   x
Salaris Instellingen   x
Snelinvoer   x
Svw Tabel   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Werkkostenregeling Instellingen   x
Payroll workflow instellingen   x
Workflow overview   x
Payroll workflow takenlijst   x
Medewerker: Lezen Schrijven
Actiepunten Medewerker   x
Beoordeling en Functionering   x
Brancheregelingen   x
HR Workflows   x
Dienstverband   x
Document ondertekenen   x
Document Sjablonen   x
Documenten Medewerker   x
Proforma   x
Medewerker instellingen   x
Extra Uren/Dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO Model   x
Auto v/d zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per Periode   x
Looncomponenten per Run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Exportinstellingen   x
Personalia   x
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / Levensloop   x
Taken   x
Twk wijzigingen   x
Urenregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
Others: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopiëren   x
Extra dienstverband creëren   x
Bedrijven jaarwissel   x
Bulk Change Manager   x
Tabs: Home Lezen Schrijven
HR Workflows overzicht   x
Mijn payroll workflow taken   x
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mijn Taken   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Explorer: Lezen Schrijven
Medewerkers: Lezen Schrijven
Workflow: Lezen Schrijven
Workflow (global)   x
Instellingen:  Lezen Schrijven
Actiepunten   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Contactpersoon   x
Documenten Debiteur   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Logins   x
Auto v/d zaak   x
Links   x
Manager login   x
Managers   x
Medewerker beheer   x
Medewerker login   x
Mutatieformulieren   x
Personeel   x
Rollen en Verantwoordelijkheden   x
RSS instellingen   x
HR Signaalinstellingen   x
Systeem Urencodes x  
HR Workflow instellingen   x
Document Sjablonen   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim Casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Overzichten: Lezen Schrijven
Aangepaste Rapporten   x
Actiepunten   x
Auto v/d zaak   x
Dienstverband   x
Gebruikersaccount lijst   x
Looncomponenten per periode   x
Medewerker documenten   x
Medewerker verjaardag   x
NAW   x
Opleidingen   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
SVW instellingen   x
Uren en salaris   x
Verlofoverzicht   x
Verlofoverzicht met wettelijk verlof   x
Verlofregistratie   x
Verlofsaldo   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimmelding Overzicht   x
Verzuimoverzicht   x
Verzuimregistratie   x
Verzuimregistratie Rapport   x

 

Opmerkingen