Template: HR Manager (Business)

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template Hr Manager.


Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De klant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De klant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

 

Explorer: Bedrijf Lezen Schrijven
Actiepunten Bedrijf   x
Proforma   x
Contactpersoon bedrijf   x
Documenten Bedrijf   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime Rooster x  
HR Documenten   x
Bedrijf functie model   x
Informatie Bedrijf x  
Medewerker wijzigingen x  
Kaart x  
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht Kostenpl.   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Geslacht   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen x  
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Medewerker:  Lezen Schrijven
Actiepunten Medewerker   x
Beoordeling en Functionering   x
HR Workflows   x
Dienstverband   x
Document ondertekenen   x
Document Sjablonen   x
Documenten Medewerker   x
Proforma   x
Medewerker instellingen   x
Extra Uren/Dagen x  
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
CAO Model x  
Auto v/d zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Loonheffingen   x
Medewerker login   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Personalia   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / Levensloop   x
Taken   x
Tijdregistratie   x
TWK wijzigingen x  
Urenregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x
Others: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Medewerker kopiëren   x
Extra dienstverband creëren   x
Bulk Change Manager   x
Tabs: Home Lezen Schrijven
HR Workflows overzicht   x
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mijn Taken   x
Overzicht Afdelingen   x
Overzicht Contracten   x
Overzicht man/vrouw   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Medewerkers: Lezen Schrijven
Instellingen: Lezen Schrijven
Actiepunten   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Contactpersoon   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Logins   x
Auto v/d zaak   x
Links   x
Manager login   x
Managers   x
Medewerker login   x
Personeel   x
Rollen en verantwoordelijkheden   x
RSS instellingen   x
HR Signaalinstellingen   x
HR Workflow instellingen   x
Document Sjablonen   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim Casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Overzichten: Lezen Schrijven
Bedrijf - Actiepunten   x
Bedrijf - Gebruikersaccount lijst   x
Bedrijf - Verzonden signalen   x
Medewerker HR algemeen - Auto v/d zaak   x
Medewerker HR algemeen - Dienstverband   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker documenten   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker NAW   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker opleidingen   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker verjaardag   x
Medewerker HR algemeen - Medewerker verstrekkingen   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht Afdelingen   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht Contracten   x
Medewerker HR algemeen - Overzicht man/vrouw   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofregistratie   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofsaldo   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuim   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimregistratie Rapport   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofoverzicht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuim XML meldingen   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimmelding Overzicht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimoverzicht   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verzuimregistratie Rapport   x
Medewerker HR Verzuim en Verlof - Verlofoverzicht met wettelijk verlof    
Medewerker Payroll - Looncomponenten per periode   x
Medewerker Payroll - Medewerker SVW instellingen   x
Medewerker Payroll - Medewerker Uren & salaris   x

Opmerkingen