Template: Business Documentviewer

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template business document viewer.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De klant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De klant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.


LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

TABS: Start Lezen Schrijven
     
Loonaangifte viewer   x
Salarisdocument viewer   x
HR Documenten x  
Journaalposten Export x  

Opmerkingen