Template: Administrator gebruiker

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template document viewer.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De klant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De klant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Medewerker Lezen Schrijven
Actiepunten medewerker   x
Auto v/d zaak   x
Beoordeling en functionering   x
Brancheregelingen   x
Dienstverband   x
Documenten medewerker   x
Extra uren/dagen   x
Extra velden   x
Familie   x
Kostenplaats   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per periode x
Looncomponenten per run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login   x
Medewerker sjabloon   x
Medewerker wijzigingen   x
Ongevallendossier   x
Opleidingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Pensioen instellingen   x
Personalia   x
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / levensloop   x
Tijdregistratie   x
Twk wijzigingen   x
Urenregistratie   x
Verlof   x
Verstrekkingen   x
Verzekeringen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim   x

 

Bedrijf Lezen Schrijven
Actiepunten bedrijf   x
Bedrijf instellingen   x
Bedrijf looncomponenten x
Proforma   x
Bedrijf Sjabloon   x
Bedrijf wijzigingen   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen   x
Contactpersoon   x
Default medewerker   x
Documenten bedrijf   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime rooster   x
HR documenten   x
HR instellingen   x
Import/export bedrijfsniveau x
Import/export geavanceerd x
Informatie bedrijf   x
Kostenplaatsen   x
Loonaangifte   x
Looncomponenten per run x
Loonheffingen   x
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen   x
Medewerkers adres   x
Mutatieformulieren goedkeuren x
Mutatieformulieren instellingen x
Opmerkingen bedrijf   x
Overzicht afdelingen (bedrijf) x
Overzicht contracten (bedrijf) x
Overzicht kostenplaatsen (bedrijf) x
Overzicht man/vrouw (bedrijf) x
Pensioen export   x
Pensioen exportinstellingen x
Rapporten HR   x
Rapporten looncomponenten x  
Rapporten salarisinvoer   x
Reiskostenregeling   x
Reserveringen   x
Run aanvraag   x
Run controle   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen x
Salarisinstellingen   x
Snelinvoer   x
SVW tabe;   x
Tijdregistratie   x
TWK wijzigingen   x
Verjaardagen   x
Verlofaanvragen   x
Verlofinstellingen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x
Workflow instellingen   x
Workflow overview   x
Workflow takenlijst   x

 

OTHERS: Wizards Lezen Schrijven
Dubbel dienstverband creeren   x
Medewerker kopieren   x
Medewerker uitdienst   x
Nieuwe medewerker   x
Bedrijven jaarwissel   x

 

TABS: Start Lezen Schrijven
Mijn workflow taken   x
Opmerkingen   x
Overzicht afdelingen   x
Overzicht contracten   x
Overzicht man / vrouw   x
Rapporten   x
Rapporten HR   x
Run controle   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuimoverzicht   x

 

Explorer: Lezen Schrijven

 

Workflow Lezen Schrijven
Workflow (global)   x

 

Instellingen: Lezen Schrijven
Actiepunten   x
Afdelingen   x
Arbodienst   x
Bedrijven beheer   x
Cash instellingen   x
Contactpersoon   x
Branches   x
Grootboek rekening schema   x
Loonmodel   x
Salaristabel   x
Debiteur Sjabloon   x
Urenmodel   x
Default medewerker instellingen x
Documenten debiteur   x
Exact online instellingen   x
Externe relaties   x
Feestdagen   x
Functies   x
Import / export geavanceerd   x
Klant login   x
Auto van de zaak   x
Links   x
Loonaangifte XML converter   x
Loonheffingen x  
Manager login   x
Managers   x
Medewerker beheer   x
Medewerker login   x
Minimumloon x  
Mutatieformulieren instellingen x
Personeel   x
Reeleezee instellingen   x
RSS instellingen   x
Sector/Risicogroep x  
HR signaalinstellingen   x
SVW instellingen x  
Branches x  
Grootboek rekening schema x  
Salaristabellen x  
Systeem looncodes x  
Systeem urencodes x  
Template users   x
Tijdregistratie   x
Twinfield instellingen   x
Verstrekkingen   x
Verzonden signalen   x
Verzuim Casemanagers   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimdossier acties   x
Verzuimoverzicht   x
Workflow instellingen   x

 

Overzichten: Lezen Schrijven
Actiepunten   x
Opmerkingen   x
Overzicht afdelingen   x
Overzicht contracten   x
Overzicht man / vrouw   x
Rapporten   x
Rapporten HR   x
Gebruikersaccount lijst   x
Verlofaanvragen   x
Verlofoverzicht   x
Verzonden signalen   x
Verzuim XML meldingen   x
Verzuimoverzicht   x
Looncomponenten per periode x
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk