SPF record aanpassen

Het kan voorkomen dat een gebruiker geen signalen (e-mails) ontvangt. Een vaak voorkomende reden hiervan is dat het SPF record Visma Nmbrs niet als vertrouwde afzender bestempelt.

SPF is een protocol dat als doel heeft om spam te verminderen. Door een record toe te voegen, wordt een afzender als veilig beschouwd. Voor het versturen van signalen communiceert Visma Nmbrs met Sendgrid. Signalen vanuit Visma Nmbrs worden dan ook via Sendgrid verstuurd. Om die reden dient Sendgrid met de onderstaande gegevens toegevoegd te worden aan het SPF record:

Sending IP 192.254.119.131
Sending domain email.nmbrsapp.com
Sending mail server sendgrid.net

 

Sending IP 149.72.236.193
Sending domain mail.connect.visma.com
Sending mail server sendgrid.net

 

Om na te gaan of bovenstaande gegevens zijn toegevoegd, is het zaak om te achterhalen vanuit welk e-mail adres de signalen verstuurd worden. Dit vind je terug onder 'Mijn account' → 'Thema Instellingen'. Kijk hiervoor naar het veld 'Afzender emails'. 

3.png

Vervolgens kan je van deze afzender het gedeelte wat achter de @ staat (voorbeeld: @nmbrs.nl), hier nagaan of het SPF record is toegevoegd. Wanneer je vervolgens het volgende veld ziet staan is het SPF record juist toegevoegd: 

+ include sendgrid.net Pass The specified domain is searched for an 'allow'.

Wanneer dit niet het geval is moet je bovenstaande gegevens dus nog toevoegen. Doordat het toevoegen van een SPF record verschilt per domein, is er geen eenduidig voorbeeld om dit te doen. Dit verzoek kan je dan ook het beste neerleggen bij jouw netwerkbeheerder. 

Staat het SPF record correct maar worden de signalen alsnog niet ontvangen? In het volgende artikel hebben wij de overige mogelijke van het niet ontvangen van signalen opgenomen: Er worden geen (e-mail) signalen ontvangen

Opmerkingen