Manager template user aanmaken

Als accountant kunt u voor uw klanten eigen template users aanmaken. Met deze template users kunt u precies aangeven welke niveaus en welke dashlets de managers van uw klanten mogen zien. U kunt meerdere templates aanmaken voor meerdere type gebruikers.

Template users op tabblad Instellingen

mceclip1.png

U kunt als accountant op zowel Master- als Debiteurniveau template users aanmaken. Wanneer u de template user aanmaakt op Masterniveau onder het tabblad instellingen, is dit template zichtbaar voor al uw debiteuren. Wanneer u de template user aanmaakt op debiteurniveau zijn deze templates alleen zichtbaar voor die debiteur. 

De functionaliteit werkt op beide niveaus hetzelfde.

Voor het aanmaken van een template user op Masterniveau gaat nu naar tabblad Instellingen. Klik vervolgens op 'User template'.

 

User template op debiteurniveau

mceclip2.png

Voor het aanmaken van een template user op debiteurniveau:

1. Ga naar tabblad Explorer.

2. Ga naar het debiteurniveau.

3. Klik op 'User template' onder Gebruikersaccounts.

Nieuwe Template Usermceclip0.png

Klik op "Nieuwe Template gebruikers'.

Template user toevoegen

mceclip6.png

1. Geef een naam in voor de template.

2. Selecteer type Master Client (klant login), Master Manager (managerlogin) of Master Medewerker (medewerkerlogin).

3. Keuze 'kopieer van', kan je een bestaande aangemaakt template selecteren. 

4. Selecteer een Template, de instellingen van deze standaard template kopieer je naar deze nieuwe template.

5. Klik op "Opslaan".

We gebruiken in dit voorbeeld een Manager login.

Dashboard

mceclip7.png

Klik op Dashboard.

Maak eerst de Tabs zichtbaar

mceclip8.png

1. Klik linksbovenin om een niveau te selecteren.

2. Let op dat u eerst de Tabs zichtbaar maakt. Wanneer u een niveau zichtbaar wilt maken in één van de tabs, dient deze op Lezen of Schrijven te staan om niveaus onder deze tabs zichtbaar te maken (bijvoorbeeld: u dient eerst tab Explorer zichtbaar te maken en daarna kunt u pas het medewerkersniveau zichtbaar maken).

Start

mceclip9.png

1. Selecteer tabblad 'Home' om deze zichtbaar te maken.

2. Geef aan of de gebruiker geen rechten heeft (Geen), rechten heeft om dashlets op dit tabblad in te zien (Lezen), of om te wijzigen (Schrijven).

3. Selecteer een tabblad onder dit niveau.

4. Geef aan of de gebruiker geen rechten heeft (Geen), rechten heeft om dashlets op dit tabblad in te zien (Lezen), of om te wijzigen (Schrijven).

5. Klik op 'Dashlet toevoegen'.

Let op: Wanneer u uw klant de mogelijkheid wilt geven dashlets aan te passen of toe te voegen aan het dashboard, dienen beide tabbladen dus op Schrijven te staan (stap 2 & stap 4).

Template instellen per dashlet

mceclip10.png

Klik op de dashlets die u wilt laten zien in het dashboard van de gebruiker.

De dashlets die u in deze lijst laat staan, krijgt de gebruiker niet direct te zien in zijn scherm. Deze dashlets kan hij wel toevoegen via Dashlet toevoegen als hij schrijfrechten heeft voor het tabblad en lees- of schrijfrechten voor het dashlet.

De dashlets die u heeft aangeklikt komen in het dashboard terecht. Hier kunt u nog de rechten aanpassen, de dashlets verslepen of samenvouwen. Hoe u het dashboard hier inricht is hoe de gebruiker zijn dashboard straks te zien krijgt.

 

Explorer medewerker 

mceclip11.png

Indien u ook gegevens van specifieke medewerkers wilt laten aanpassen door de managers, dient u eerst op de tab Explorer schrijfrechten te geven.

Dashboard medewerker

mceclip12.png

1. Ga naar de tab Medewerker.

2. Selecteer op dezelfde manier als bij tabblad Start de rechten voor de tabbladen en de dashlets.

Wanneer u klaar bent met het instellen van alle rechten, klikt u rechtsonderin op Sluiten.

Template toepassen

mceclip13.png

1. Wanneer u al gebruikers heeft die deze template voor hun gebruikersaccount hebben, kunt u de zojuist gemaakte wijzigingen doorvoeren door op de knop 'Pas template toe voor de gebruikers'  te klikken.

2. Indien u wilt wilt doen voor één of slechts een aantal gebruikers, klik dan op users en vervolgens op dezelfde 'Pas template toe' knop.

Manager login

mceclip14.png

Indien dit template nog niet is geselecteerd bij de gewenste gebruiker, volg dan de volgende stappen:

1. Ga terug naar het debiteurniveau.

2. Klik op Manager login onder Gebruikersaccounts.

Nieuwe manager login

mceclip16.png

Maak een nieuwe manager login aan. U kunt ook op een bestaande gebruiker klikken.

Template user

 

mceclip17.png

1. Selecteer de manager en zijn gegevens.

2. Selecteer de zojuist aangemaakte Template.

3. Klik op Opslaan.

Opmerkingen