Template: Salaris professional

Binnen Visma Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template salaris professional

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De klant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De klant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

Wanneer je bij de rapporten de rechten op lezen zet, betekent dit dat de klant het rapport niet kan downloaden. De knoppen 'download PDF / Excel' ontbreken dan. Wanneer je wil dat de klant de rapporten kan downloaden zet je de rechten op schrijven.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

Explorer: Bedrijf Lezen Schrijven
Grootboekrekeningschema x  
Bedrijf Looncomponenten   x
Proforma   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen x  
Contactpersoon bedrijf x  
Default medewerker   x
Invoer NOW-uren   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime Rooster x  
Bedrijf functie model   x
Import / Export Bedrijfsniveau   x
Import / Export Geavanceerd   x
Informatie Bedrijf x  
Journaalposten Export   x
Kostenplaatsen x  
Loonaangifte   x
Loonheffingnummer x  
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen x  
Mutatieformulieren Goedkeuren   x
Mutatieformulieren instellingen   x
Opmerkingen bedrijf   x
Salaris Output Checker   x
Pensioen Export   x
Pensioen Exportinstellingen x  
Reiskostenregeling   x
Reserveringen x  
Pensioen Foutmeldingen   x
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen x  
Salaris Instellingen x  
Snelinvoer   x
Svw Tabel x  
Twk wijzigingen   x
Verlofinstellingen x  
Verlofoverzicht   x
Verzuimoverzicht   x
Werkkostenregeling Instellingen x  
Payroll workflow Instellingen   x
Workflow overview   x
Payroll workflow takenlijst   x
Medewerker:  Lezen Schrijven
Brancheregelingen   x
HR Workflows   x
Dienstverband x  
Proforma   x
Extra Uren/Dagen   x
Extra velden   x
Kostenplaats   x
CAO Model   x
Auto v/d zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per Periode   x
Looncomponenten per Run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login x  
Medewerker wijzigingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Personalia x  
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / Levensloop   x
Taken   x
Twk wijzigingen   x
Verlof x  
Others: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uitdienst   x
Tabs: Home Lezen Schrijven
Tabs: Explorer Lezen Schrijven

Opmerkingen