Template: Salaris professional

Binnen Nmbrs kun je verschillende templates gebruiken, in onderstaande artikel staat beschreven wat de beschikbaar dashlets en rechten zijn voor de template document viewer.

Per beschikbaar dashlet staat aangegeven wat de maximale rechten van een dashlet zijn:
Lezen: De klant kan de inhoud van de dashlets inzien.
Schijven: De klant kan de inhoud van de dashlets aanpassen.

LET OP: 
Een dashlet met als maximale rechten schrijven kan worden aangepast naar lezen of geen. 
Een dashlet met als maximale rechten lezen kan wel worden aangepast naar geen maar niet worden aangepast naar schrijven. 

Een ontbrekend dashlet kan niet worden toegevoegd.

Meer informatie over het aanpassen van een template naar de wensen van de klant kun je in dit artikel terugvinden.

EXPLORER: Medewerker Lezen Schrijven
Brancheregelingen   x
Dienstverband x  
Extra uren/dagen   x
Extra velden   x
Kostenplaats   x
Auto van de zaak   x
Loonbeslag   x
Looncomponenten   x
Looncomponenten per periode x
Looncomponenten per run   x
Loonheffingen   x
Loonstroken per periode   x
Loonstroken per run   x
Medewerker login x  
Medewerker wijzigingen   x
Opmerkingen medewerker   x
Personalia x  
Rapporten looncomponenten   x
Reiskostenvergoeding   x
Reserveringen   x
Rooster   x
Salaris   x
Spaarloon / levensloop   x
TWK wijzigingen   x
Verlof x  

 

Bedrijf Lezen Schrijven
Bedrijf looncomponenten   x
Proforma   x
Bestandsbeheer   x
Brancheregelingen x  
Contactpersoon x  
Default medewerker   x
Extra velden instellingen   x
Fulltime rooster x  
HR instellingen   x
Import / export bedrijfsniveau x
Import / export geavanceerd   x
Informatie bedrijf x  
Kostenplaatsen x  
Loonaangifte   x
Looncomponenten per run   x
Loonheffing x  
Loonopdracht   x
Medewerker wijzigingen x  
Mutatieformulieren goedkeuren x
Mutatieformulieren instellingen x
Opmerkingen bedrijf   x
Pensioen export   x
Pensioen exportinstellingen x  
Rapporten HR   x
Rapporten looncomponenten x  
Rapporten salarisinvoer   x
Reiskostenregeling   x
Reserveringen x  
Salaris documenten   x
Salarisdocumenten instellingen x  
Salarisinstellingen x  
Snelinvoer   x
SVW tabel x  
TWK wijzigingen   x
Verlofinstellingen x  
Verlofoverzicht   x
Verzuimoverzicht   x
Workflow instellingen   x
Workflow overview   x
Workflow takenlijst   x

 

OTHERS: Wizards Lezen Schrijven
Nieuwe medewerker   x
Medewerker uit dienst   x

 

Explorer Lezen Schrijven
Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk