Inrichten van vakantie uren en ADV uren bij oproepkrachten

In dit artikel staat uitgelegd wat nodig is en hoe je vakantie uren en ADV uren moet inrichten voor oproepkrachten voor bijvoorbeeld branche 30 detailhandel branche (levensmiddelenbedrijf). 

Volgens het volgende artikel 11 is het onderstaande van toepassing:

Artikel 11 Deeltijdfactor
De verhouding tussen het aantal uitbetaalde uren bij de werkgever en de normale arbeidsduur overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (CAO voor het Levensmiddelenbedrijf of VGL-CAO), vermenigvuldigd met 100%, met dien verstande dat de deeltijdfactor nooit hoger is dan 100%.

Oproepkrachten en vakantiegeld
Voor oproepkrachten waarbij het vakantiegeld direct elke maand wordt uitbetaald met het loon, moeten de vakantie-uren ook worden aangeleverd bovenop de gewerkte uren.

ADV uren
ADV uren die zijn uitbetaald moeten ook worden aangeleverd bovenop de gewerkte uren. Tijd voor tijd uren moeten niet worden aangeleverd.

Vakantiegeld
Vakantiegeld dat eenmaal per jaar wordt uitbetaald wordt opgeteld bij het loon van die maand en aangeleverd met de gewerkte uren van die maand.

Als er dus sprake is van afgekochte vakantie uren, direct periodiek uitbetaald en er dus geen opbouw van vakantie uren plaats vindt, dan dienen deze uren naast de gewerkte uren worden aangeleverd. Deze uren worden dan opgeteld bij de gewerkte uren van de periodes.

Door middel van een urenreservering kan er toeslag berekend worden over vakantiedagen en ADV. In dit artikel lees je hoe je een urenreservering moet aanmaken. Hieronder een voorbeeld: 

Opmerkingen