Reservering saldo invoeren

Dit artikel behandelt het invoeren van een reserveringssaldo, het saldo van reservering kan je bijvoorbeeld ophogen: via looncode 7712 | Invoer saldo reservering 1.

Let op: voordat je het saldo invoert dient er een reservering te zijn aangemaakt op bedrijfsniveau. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Je kunt de looncode via een importbestand importeren of handmatig bij de medewerker invoeren. Zie het volgende artikel voor het importeren via looncodes: Looncomponenten importeren

Voor het handmatig toevoegen dien je het volgende te doen: voeg het saldo vakantiegeld van het afgelopen jaar toe door bij een medewerker een eenmalige looncomponent in te voeren (looncode 7712), met als waarde het saldo; klik daarna op Toevoegen.

Een laatste mogelijkheid die je hebt is door de looncode toe te voegen aan de snelinvoer. Hierdoor kan je op een snelle manier looncodes in bulk verwerken. Zie het volgende artikel voor meer informatie: Snelinvoer

 

Opmerkingen