Grondslag voor de werkkosten (welke looncomponenten tellen in de werkkosten)

Grondslag Werkkostenregeling (wn)

In Visma Nmbrs zijn op systeemniveau de volgende looncomponenten voor gedefinieerd als werkkostenvergoedingen. Deze looncomponenten tellen in de grondslag "Grondslag Werkkostenregeling wn"(10060):

 • 3503 Vergoeding Vakbond Contributie (onbelast)
 • 5001 ADSL vergoeding (onbelast)
 • 5002 Internetvergoeding (onbelast)
 • 5016 Sms vergoeding (onbelast)
 • 5020 Feestdagenuitkering (onbelast)
 • 5029 Personeelskorting (onbelast)
 • 5070 Bereikbaarheidstoeslag (onbelast)
 • 5095 Gereedschapsvergoeding per dag (Onbelast)
 • 5098 Werkkledingvergoeding per dag (onbelast)
 • 5100 Onkostenvergoeding (onbelast)
 • 5103 Communicatievergoeding (onbelast)
 • 5105 Representatievergoeding (onbelast)
 • 5107 Fitnessvergoeding (onbelast)
 • 5110 Telefoonvergoeding (onbelast)
 • 5111 Fiets van de Zaak (onbelast)
 • 5120 Koffiegeldvergoeding per dag (onbelast)
 • 5121 Lunchvergoeding (onbelast)
 • 5125 Zorgbonus (onbelast)
 • 5136 Wasvergoeding (onbelast)

Looncode uitsluiten van de werkkostenregeling

Je kunt in het loonmodel zelf looncomponenten aan deze grondslag toevoegen en uitsluiten voor deze grondslag.

Je kiest de looncomponent en vult de grondslag aan: door een looncomponent te tellen in (10060) Grondslag Werkkostenregeling wn of (10061) Uitsluiten van Werkkostenregeling wn.
Deze laatste dient alleen gebruikt te worden als 10060 in het master loonmodel aan de looncode is toegevoegd. Deze twee grondslagen heffen elkaar op.

mceclip0.png

 Grondslag aanpassen per welke periode?

mceclip1.png

Let op: De grondslag pas je aan met een ingangsdatum. Deze wordt automatisch gevuld met de 1e dag van het actieve jaar. Is de jaarwissel al uitgevoerd en wens je een aanpassing in het voorgaande jaar door te voeren, let er dan op dat je hier de gewenste ingangsdatum selecteert.

Na deze aanpassing in de grondslag met TWK, dient er handmatig een TWK geforceerd te worden. Neem hiervoor onderstaand artikel goed door.

TWK forceren

Voor informatie over een TWK in het huidig jaar zie: TWK huidig jaar.
Voor informatie over een TWK in het voorgaande jaar zie: TWK voorgaand jaar.

Loonbestanddelen aanmerken als eindheffingsloon

Indien je er voor kiest om bepaalde loonbestanddelen wel als eindheffingsloon aan te merken dan kun je er, op dezelfde manier als hierboven, voor kiezen om de grondslag 'Grondslag Werkkostenregeling wn' toe te voegen (10060) aan een onbelaste looncode naar keuze. Deze kun je natuurlijk naar eigen wens bewerken.

Voorbeeld 1: Je kiest ervoor om tantième uit te keren welke onbelast aan de werknemer wordt betaald en die valt in de vrije ruimte als eindheffingsloon. Kies een onbelaste looncode en bewerk deze door de omschrijving aan te passen en de grondslag toe te voegen.

mceclip2.png

Voorbeeld 2: Je kiest ervoor om een deel van het loon van de werknemer aan te wijzen als eindheffingsloon ter grootte van de vakbondscontributie. In dit geval is de werkgever geen extra kosten kwijt. Dus je houdt alsnog het bedrag bruto in en netto uit en aan het netto looncomponent voeg je de grondslag werkkostenregeling wn toe. Dit netto looncomponent (L3503) hebben wij bij default al deze grondslag meegegeven.

Opmerkingen