Berekeningsmethoden voor werkkostenregeling

Binnen Nmbrs zijn er vijf berekeningsmethoden voor werkkosten. Twee zijn op basis van het werkelijk fiscaalloon en drie op basis van het geschatte (ingegeven) fiscaalloon.

De methoden worden hieronder uitgelegd, deze methode zijn in te stellen per bedrijf zoals hieronder in de afbeelding aangegeven.

 

Methoden op basis van werkelijk fiscaal loon

 

1. Afrekenen januari volgend jaar
(deze methode zal via de jaarwissel default worden aangezet)

Er vindt het hele jaar geen afrekening plaats, de werkkosten zullen worden opgebouwd en de totale afrekening zal worden meegenomen met de loonaangifte van januari in het volgend jaar.

 

2. Betaal per periode obv werkelijk fiscaal loon

Op basis van het werkelijke fiscale loon (periodiek), werkkosten boven de vrije ruimte zullen worden meegenomen worden in de loonaangifte. (Eventueel nog een eindafrekening met de loonaangifte van januari in het volgend jaar.)
Eindafrekening kan alleen plaatsvinden als in januari nog handmatig werkkosten over het vorige jaar uit de financiële administratie worden ingevoerd.

 

Methoden op basis van geschat fiscaal loon

 

1. Betaal als geschatte vrije ruimte per jaar overschreden wordt, afrekenen januari volgend jaar

Op basis van een ingegeven fiscaal loon (jaarwaarde), (op basis van het ingegeven fiscaal loon van de eerste periode wordt het jaar bedrag aan fiscaal loon bepaald) als de vrije ruimte van het jaarlijks fiscaal loon wordt overschreven, zal de eindheffing in de loonaangifte worden meegenomen. (eventueel nog een eindafrekening in de januari loonaangifte)

 

2. Betaal als geschatte vrije ruimte per jaar overschreden wordt, afrekenen januari volgend jaar

Op basis van een ingegeven fiscaal loon (jaarwaarde), het is mogelijk een verwacht fiscaal loon in te geven, op basis van dit fiscaal loon zullen de werkkosten boven de vrije ruimte per periode worden meegenomen in de loonaangifte. (eventueel nog een eindafrekening in de januari loonaangifte).

 

3. Weergeven van geschatte te betalen eindheffing per periode, afrekenen januari volgend jaar

Op basis van een ingegeven fiscaal loon (jaarwaarde). Er vindt het hele jaar geen afrekening plaats, de werkkosten zullen worden opgebouwd en de totale afrekening zal worden meegenomen met de loonaangifte van januari in het volgend jaar. Het geschat fiscaal loon heeft als enige functie om een periodiek overzicht te maken met een ander fiscaal loon dan het werkelijke (zie de 2de optie op basis van werkelijk fiscaalloon).

Opmerkingen