De studenten- en scholierenregeling

In dit artikel laten we zien hoe je de studenten- en scholierenregeling bij een medewerker kunt inrichten. Vervolgens nemen we door hoe de regeling door Nmbrs wordt berekend. 

Inrichten van de studenten- en scholierenregeling

  1. Ga naar het dashlet Loonheffingen bij de medewerker via Medewerkersniveau -> Algemeen -> Loonheffingen -> Meer...
  2. Klik vervolgens op het "potloodje" om de loonheffing instellingen te wijzigen.
  3. Bij Speciale Tabel kies je voor: '280 | studentenregeling'.
  4. Klik op opslaan.

Berekeningswijze Kwartaaltabel

Wanneer de speciale tabel 280 is geselecteerd, dan berekent Nmbrs op basis van de Witte kwartaaltabel loonbelasting/premievolksverzekeringen.

Hoe gaat de berekening te werk achter de schermen:

Periode 1: Sla het totaal aan fiscaalloon op van periode 1.

Periode 2: Sla het totaal aan fiscaalloon op van periode 1+2 - dat reeds is toegepast in periode 1.

Periode 3: Sla het totaal aan fiscaalloon op van periode 1+2+3 - dat reeds is toegepast in periode 1 en 2.

LET OP: op de 'Volgende Loonstrook' bij de medewerker laat hij per periode het in te houden bedrag zien dat uiteindelijk als kwartaalbedrag ingehouden zal worden. De 'gerunde' loonstrook wijkt hier in de eerste perioden (bijvoorbeeld P1 en P2) van het kwartaal dus van af.

Opmerkingen