Jaarwissel 2023-2024

Dit artikel beschrijft het uitvoeren van de jaarwissel in Nmbrs. De volgende onderdelen worden behandeld:

De jaarwissel kan uitgevoerd worden na de laatste run van 2023. Voor het verwerken van de jaarwissel is in Nmbrs zowel voor accountants als businessklanten een Bedrijven jaarwissel wizard beschikbaar. Deze wizard voert een aantal acties uit; acht hiervan, die in de Jaarwissel wizard zijn te selecteren, zijn optioneel.

Acties van de bedrijven jaarwissel wizard:

 1. (Optioneel) Neem het verlofsaldo van de medewerkers mee naar het nieuwe jaar.
 2. (Optioneel) Neem de verlofinstellingen van de medewerkers mee naar het nieuwe jaar.
 3. (Optioneel) Bereken jaarloon BT op basis van het fiscaal loon van vorig jaar.
 4. (Optioneel) Werkkostenregeling: als binnen dit bedrijf één van de methodes met geschat fiscaal loon wordt gebruikt. 'Kopieer fiscaal loon 2023 naar werkkosten geschat fiscaal loon 2024'.
 5. (Optioneel) Werkkostenregeling: neem de te betalen eindheffing in de laatste periode 2023 mee ten behoeve van de 1e aangifte over 2024. 'Werkkosten afrekening klaarzetten in periode 2024-1 op looncode 8235'. Opmerking: indien de eindheffing 0 bedraagt dan heeft het wel of niet aanvinken van deze optie geen effect. WKR eindafrekening in periode 2; per 2022 is het mogelijk om de WKR eindafrekening te doen in februari. In Nmbrs is de runcontrole en het salarisdocument 'werkkostenregeling' hierop aangepast. Automatisch zal de eindafrekening nog steeds plaatsvinden in januari maar dit kan handmatig worden aangepast door gebruik te maken van bedrijfslooncomponent 8235 naar februari.
 6. (Optioneel) 30% regeling minimumwaarde: Als in de laatste periode van 2023 het minimum fiscaal loon actief is en de waarde overeenkomt met de standaard minimumwaarde van 2023, dan wordt in 2024 het minimum fiscaal loon voor het nieuwe jaar ingevuld. De waarde wordt bepaald door de jaarwaarde te delen door periodes per jaar en de uitkomst naar boven af te ronden op hele euro’s. Bijvoorbeeld als een werknemer met maandverloning in 2023 een minimum fiscaal loon heeft tussen 3496.01 en 3497.00, dan wordt de nieuwe waarde in 2024: 46107 / 12 = 3843.
 7. (Optioneel) 30% regeling maximumwaarde: Voor werknemers die in 2023 een 30%-regel minimum fiscaal loon gedefinieerd hebben wordt het maximum in 2024 ingevuld. Het jaarmaximum voor 2024 is 30% * 233000 = 69900. Bijvoorbeeld voor een werknemer met maandverloning wordt een periodemaximum van 69900 / 12 = 5825 (naar beneden afgerond op hele euro’s) ingevuld.
 8. (Optioneel) Update het minimumloon van medewerkers naar het minimumuurloon. Per 2024 gaat het minimumuurloon in. Voor de jaarwissel van 2023-2024 hebben wij deze optie toegevoegd. Hiermee worden alle medewerkers die gekoppeld zijn aan de minimumloon salaristabel of de juiste waarde hebben ingevoerd bij het bruto salaris fulltime of bruto uurloon omgezet naar onze nieuwe functionaliteit voor het wettelijk minimumuurloon.
  Als het salaris van de werknemer één van de instellingen hieronder is, dan wordt een nieuwe salarisinstelling in 2024 gemaakt met minimumuurloon:
  • Systeem salaristabel minimumloon
  • Bruto fulltime salaris gelijk aan minimumloon, gebaseerd op periodetype en leeftijd
  • Bruto uurloon gelijk aan minimumloon, gebaseerd op fulltime rooster en leeftijd
  • Hetzelfde geldt ook voor BBL medewerkers
  Als voorbeeld: een medewerker is 21 jaar en heeft een bruto fulltime salaris van 1995,-. Het bedrijf heeft een maandverloning. Als de actie is geselecteerd, dan zal deze medewerker per 2024 omgezet worden naar het minimumuurloon.
 9. Gedifferentieerde WGA percentages en de Zw worden aangepast indien het bedrijf in het dashlet SVW tabel de onderstaande instellingen heeft:
  1. Als gediff. WGA wg = 0,5 * het sectorale premie en gediff. WGA wn = 0,5 * sectorale premie, dan worden voor de gediff. WGA wg en voor de gediff. WGA wn 0,5 * sectorale premiepercentage ingevuld.
  2. Als gediff. WGA wg = sectorale premie en gediff. WGA wn = 0, dan wordt voor de gediff. WGA wg het sectorale premiepercentage ingevuld.
  3. Als gediff. WGA wg = 0,5 * sectorale premie en gediff. WGA flex wn = 0,5 * sectorale premie, dan worden voor de gediff. WGA flex wg en voor de gediff. WGA flex wn 0,5 * het sectorale premiepercentage ingevuld.
  4. Als gediff. WGA wg = sectorale premie en gediff. WGA flex wn = 0, dan wordt voor de gediff. WGA flex wg het sectorale premiepercentage ingevuld.
  5. Zw wg % = sectorale premie dan wordt de Zw aangepast naar het nieuwe premiepercentage.

Let op! Deze percentages worden gevuld op basis van een kleine werkgever. Voor middelgroot dienen de percentages hier aangepast te worden volgens de waarden op de beschikking.

Na het doorlopen van bovenstaande stappen verandert het actieve jaar van het bedrijf van 2023 naar 2024. Indien je de Bedrijven jaarwissel wizard niet gebruikt dienen bovenstaande instellingen handmatig aangepast te worden.

1.Let op! Als de Bedrijf SVW Instellingen die gelden voor 2024 handmatig worden ingevuld voordat de jaarwissel wordt uitgevoerd, dan worden de handmatig ingevoerde instellingen overschreven door de automatisch gegenereerde instellingen van de Jaarwissel wizard.

2.Let op! Reeds vastgelegde mutaties in de Medewerker SVW en / of Loonheffing instellingen voor 2024, worden door het uitvoeren van de jaarwissel overschreven.

 

Uitvoeren van de bedrijven jaarwissel wizard

De bedrijven jaarwissel wizard is te vinden via ‘home’ en dan acties, of via ‘instellingen’ en dan acties:

 

Selecteer in het volgende scherm de bedrijven voor de jaarwissel:

 1. Selecteer de gewenste tag, debiteur, jaar en workflow waarvoor je de jaarwissel wilt draaien.
 2. Klik op ‘overzicht tonen’.
 3. Geef aan voor welke bedrijven je de jaarwissel wilt draaien; om alle bedrijven in een keer te selecteren klik je op alles.
 4. Klik op volgende om verder te gaan.

 

Selecteer eventueel een of meerdere optionele actie(s) om uit te voeren tijdens de jaarwissel (zie hierboven). Zoals in dit artikel aangegeven worden sommige acties automatisch uitgevoerd. 

Klik daarna rechtsonder op "Jaarwissel"; de jaarwissel is nu uitgevoerd.

Let op: Als handmatig een afwijkend percentage bijzonder tarief op medewerkersniveau wordt ingegeven, dan wordt deze niet overschreven. Deze dient handmatig gecontroleerd en aangepast te worden.

 

Error bij uitvoeren jaarwissel

Het is mogelijk dat er één of meerdere errors verschijnen tijdens het uitvoeren van de jaarwissel. Hieronder kun je deze errors, met bijbehorende oorzaak, terugvinden.

 • Jaarloon BT error

Er zijn één of meerdere medewerkers waarbij het Jaarloon BT niet gevuld kan worden. Dit heeft mogelijk als oorzaak dat deze medewerkers niet verloond zijn in het voorgaande jaar, waardoor het jaarloon dan ook niet bepaald kan worden. Advies is om bij deze medewerkers zelf het jaarloon op te geven.

 • Werkkostenregeling error

De werkkostenregeling instellingen zijn niet aanwezig binnen dit bedrijf voor het voorgaande jaar. Derhalve kunnen de instellingen dan ook niet worden gekopieerd naar het nieuwe jaar. Leg de werkkostenregeling instellingen alsnog vast per 2023 en voer de jaarwissel uit OF leg de werkkostenregeling instellingen zelf vast per 2024.

Let op! De jaarwissel wordt in geval van een error gewoon uitgevoerd en afgerond.

TWK-correctie in voorgaand jaar ná uitvoeren jaarwissel

Indien er na het uitvoeren van de jaarwissel nog één of meerdere aanpassingen doorgevoerd dienen te worden in het voorgaand jaar, kun je hiervoor de stappen in onderstaand artikel hanteren:

TWK correctie in het voorgaande jaar draaien

Na het uitvoeren van de run en eventueel correctie aangifte dien je het jaar weer naar het huidige jaar te wijzigen. Hier kun je hieronder meer over lezen.

Jaarwissel opnieuw doen

Het kan gebeuren dat je na het draaien van de jaarwissel constateert dat je een instelling bent vergeten, zoals het vinkje bij het meenemen van het verlof naar volgend jaar (zie dit artikel voor meer informatie daarover).

Het is in dat geval mogelijk om de jaarwissel opnieuw te draaien. Zet hiervoor bij de Bedrijf Instellingen via "Bewerken" het actieve jaar terug naar 2023.

Doe hierna de gewenste aanpassing(en) en draai de jaarwissel opnieuw.
Let op: het is alleen mogelijk om instellingen (vinkjes) toe te voegen; gegevens die met de eerdere jaarwissel zijn meegegaan kunnen niet verwijderd worden door bij de correctie-jaarwissel opties uit te vinken!

Jaarwerk wizard (voor accountants)

Naast de Jaarwissel wizard per bedrijf is voor accountants ook een Jaarwerk wizard beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om voor meerdere bedrijven tegelijk het jaarwerk zichtbaar te maken. Deze wizard is eveneens toegankelijk via het Startscherm onder "Acties".

Zie dit artikel voor meer informatie over de Jaarwerk wizard.

Workflow bij de jaarwissel

Benieuwd hoe de (automatische) workflow werkt voor en na het doen van de jaarwissel? Lees dan dit artikel: Workflow bij de jaarwissel

Verlof bij de jaarwissel

Mocht je problemen ondervinden met het verlof na de jaarwissel zie dan deze artikelen:

Indien je de jaarwissel inclusief het verlof hebt gedaan dan is het niet meer mogelijk om dit met behulp van een nieuwe jaarwissel terug te draaien. Het verlof wat op dat moment overgezet is naar het nieuwe jaar zal handmatig eruit gehaald moeten worden.

LET OP! Indien er na het doen van de jaarwissel nog verlofopname en opbouw wordt gedaan dan zal dit NIET meegenomen worden naar volgend jaar. Dit resulteert in een afwijkend saldo tussen einde van vorig jaar en het beginsaldo van het huidige jaar.

Mogelijke oplossingen:

 1. De jaarwissel opnieuw doen (Let op: Indien je gegevens gewijzigd hebt in het nieuwe jaar dan worden deze overschreven met de instellingen van vorig jaar)
 2. Het verschil in verlof handmatig corrigeren. Dit kan ook met behulp van een import gedaan worden. Verlof importeren

Opmerkingen