Verlof

Deze categorie gaat in op de twee verschillende methoden waarop verlof kan worden opgebouwd en ingericht; Hoe bijzonder verlof kan worden geregistreerd; hoe het verlof wordt berekend, weergegeven op de loonstrook, waar de verlof overzichten en rapporten zijn te vinden en natuurlijk hoe het verlof kan worden aangevraagd, goedgekeurd en hoe het zit met de verlof signalen. 

Verlof inrichting 

Verlofinstellingen worden aangemaakt op bedrijfsniveau, zodat de verlofsaldi vervolgens op medewerkersniveau kunnen worden ingevoerd.  Ook kan er rekening worden gehouden met de feestdagen. Verschillende verlofgroepen kunnen worden ingericht en op de loonstrook worden getoond.

Onderstaand artikel geeft de standaard methode weer over hoe het verlof in te richten én hoe daar op medewerkersniveau van af te wijken:

Elke periode verlof opbouwen en uitbetalen is een andere methode die kan worden gebruikt:

Zie onderstaande artikelen voor het informatie over verlof en feestdagen;

 Het is mogelijk om meerdere verlofgroepen aan te maken om bijzondere soorten verlof te registreren: 

Verlofberekening 

Verlof kan op twee verschillende manieren worden berekend. 
De automatische berekening op basis van een rooster:

Of het verlof kan per maand worden opgebouwd. Er kan dan gekozen worden om het verlof op te bouwen op basis van een percentage, of op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren:

Er zijn veel verschillende urencodes, soms wil je dat deze uren wel invloed hebben op het verlof en soms juist niet, bekijk daarvoor onderstaand artikel:

Verlof verwerken op de loonstrook

Het is mogelijk om de weergave van de loonstrook op bepaalde punten aan te passen. Zie ook de artikelen over het uitbetalen van de overgebleven verlofuren bij uitdienst:

Verlof aanvragen, goedkeuren en signalen

Verlofaanvragen kunnen in Visma Nmbrs vanuit de medewerkerslogin worden aangevraagd, waarna een signaal kan worden verzonden naar bijvoorbeeld de medewerker manager, de afdelingsmanager of het bedrijf contact. Deze kan vervolgens het verlof goed- of afkeuren. 
Ook kan het verlof door de klant/accountant zelf worden ingegeven en direct worden goedgekeurd.
Meer informatie over verlof aanvragen, goedkeuren en signalen vind je hieronder:

Opmerkingen