Afwijkend verlofsaldo toevoegen

Op medewerkerniveau kan je bij een medewerker een ander verlofsaldo opgeven dan wat is ingesteld op bedrijfsniveau. In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet. 

De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

  1. Verlofoverzicht medewerker
  2. Verlofsaldo wijzigen
  3. Verlofsaldo berekenen

 

Verlofoverzicht medewerker

mceclip0.png

1. Ga naar de medewerker.

2. In het dashlet Verlof vindt u het verlofsaldo.

3. Klik op meer.

Verlofsaldo wijzigen

mceclip1.png

1. Klik op Beginsaldo.

2. Klik op het verlof.

Verlofsaldo berekenen

mceclip3.png

1. U kunt hier eventueel meegenomen verlofsaldo van het vorige jaar invullen.

2. U kunt er ook voor kiezen om het verlofsaldo niet automatisch te laten berekenen, maar handmatig in te voeren. Zie hiervoor ook de volgende stap.

3. Vul hier een afwijkend fulltime saldo in.

4. Klik op Bereken om het nieuwe verlofsaldo te berekenen en op Opslaan om de wijzigen op te slaan.

 

Automatisch berekenen uitzetten
mceclip4.png

U kunt er ook voor kiezen om Automatisch berekenen uit te vinken. U kunt dan een beginsaldo ingeven dat niet word berekend op basis van een parttime percentage.

Opmerkingen