Afwijkend verlofsaldo toevoegen

Naar verlofoverzicht medewerker

1. Ga naar de medewerker.

2. In het dashlet Verlof vindt u het verlofsaldo.

3. Klik op meer.

Verlofsaldo wijzigen

1. Klik op Beginsaldo.

2. Klik op Bewerken.

Verlofsaldo berekenen

1. U kunt hier evetueel meegenomen verlofsaldo van het vorige jaar invullen.

2. U kunt er ook voor kiezen om het verlofsaldo niet automatisch te laten berekenen, maar handmatig in te voeren. Zie hiervoor ook de volgende stap.

3. Vul hier een afwijkend fulltime saldo in.

4. Klik op Bereken om het nieuwe verlofsaldo te berekenen en op Opslaan om de wijzigen op te slaan.

 

Automatisch berekenen uitzetten

U kunt er ook voor kiezen om Automatisch berekenen uit te vinken. U kunt dan een beginsaldo ingeven dat niet word berekend op basis van een parttime percentage.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk