Vakantieuren handmatig uitbetalen

Wanneer een werknemer uit dienst gaat óf de vakantieuren om een andere reden uitbetaald krijgt, dien je zijn openstaande verlofuren uit te betalen. Op deze pagina kun je lezen hoe je dit handmatig kunt doen.

Wanneer je automatisch vakantieuren wilt uitbetalen, kun je op deze pagina voor uitleg kijken.

Meld eerst de medewerker uit dienst als hij uit dient gaat. Wanneer je een uitdienstdatum invoert zal het verlofsaldo berekend worden op basis van de uren die de medewerker nog werkt. Dit is erg belangrijk omdat deze uren uitbetaald worden.

1. Ga naar tabblad Explorer.

2. Ga naar het medewerkersniveau.

3. Klik op meer in het dashlet Verlof.

Verlofopname

1. Klik op Opname.

2. Geef een startdatum en einddatum van het verlof in, dit zijn fictieve data.

3. Geef hier het aantal overige verlofuren in. Dit saldo kun je vinden in het dashlet Verlof bij saldo. Het doel hiervan is om het saldo op de waarde 0 te brengen.

4. Selecteer de status Goedgekeurd.

5. Klik op Opslaan.

Extra Uren/Dagen

1. Je ziet nu dat het verlofsaldo op 0 staat.

2. Ga naar het dashlet Extra Uren/Dagen op medewerkerniveau en klik op het plusje.

4100| Uitbetalen Vakantieuren (BT)

Selecteer uurtype code 4100.

Geef voor de waarde het aantal uren in dat je wil uitbetalen en klik op Opslaan.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk