Verlof inrichten bedrijf / medewerker

Dit artikel legt uit hoe je gebruik kunt maken van de verlofmodule in Visma Nmbrs. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. Dashlet verlofinstellingen
  2. Verlofsaldo
  3. Bedrijf feestdagmodel
  4. Verlofoverzicht medewerker

BELANGRIJK: voordat je de verlofsaldi van alle medewerkers gaat importeren dien je eerst de verlofinstellingen aan te maken op bedrijfsniveau!

Dashlet Verlofinstellingen

mceclip5.png

1. Selecteer een bedrijf. 

2. Druk op de menu-knop rechtsboven in het scherm.

3. Ga naar het dashlet Verlofinstellingen onder HR Instellingen. 

Verlofgroepenbeheer

mceclip0.png

Klik op 'Verlofgroepenbeheer' om verlofgroepen aan de maken.

Verlofgroepen

mceclip0.png

Vul de verloftypes in. Geef ook aan of het verlof meetelt in het 'wettelijk' verlof, en of het resterende verlofsaldo binnen deze groep naar het volgende jaar kan worden meegenomen. Daarnaast kan je de mogelijkheid bieden om de opname en opbouw mogelijk te maken in binnen de 'medewerker login'. (let op: dit geldt enkel voor de medewerker login voor de desktop)

 

Verlofsaldo

mceclip2.png

De verlofgroepen zijn nu aangemaakt; er is echter nog geen saldo aan toegevoegd. Klik hiervoor op 'Verlofsaldo toevoegen'.

LET OP: om het verlofsaldo mee te kunnen nemen naar een volgend jaar dient er op bedrijfsniveau altijd een fulltime saldo in te staan. Voor bepaalde verlofgroepen kan het fulltime saldo nul zijn, maar die waarde moet er dan ook in staan.

Verlofsaldo toevoegen

mceclip0.png

Selecteer de groep waaraan je dit saldo wilt toevoegen. Geef een omschrijving en het fulltime verlofsaldo op jaarbasis. Kies hierna een Afrond- en een Berekeningsmethode en klik op Opslaan.
Voor de Afrondmethode kun je kiezen uit de volgende methodes.

  1. Normaal (op 2 decimalen)
  2. Heel/half uur
  3. Heel uur
  4. Heel uur (naar boven)

Voor de Berekeningsmethode kun je kiezen uit de volgende methodes.

  1. Rooster + extra uren (dit is de standaard methode): álle gewerkte uren tellen mee voor het bepalen van het verlofsaldo.
  2. Roosteruren: alleen de volgens het bedrijfsrooster gewerkte uren tellen mee voor het bepalen van het verlofsaldo.

Leeftijdsstaffel

Indien medewerkers op grond van hun leeftijd recht hebben op extra verlofdagen kun je dit ook automatisch ingeven.

mceclip5.png

Klik op het '-' tekentje; hierna kun je de staffels ingeven.

mceclip6.png

Klik op 'Voeg staffel toe' en geef de start- en eindleeftijd in.
Hierna geef je de fulltime uren per jaar op voor medewerkers in deze leeftijd.
De berekeningsmethode van de leeftijd vindt plaats aan het begin van het jaar (1 januari), zoals bovenin te zien in de pop-up. Er kan niet van deze berekeningsmethode worden afgeweken.

Let op: Je geeft dus het totale fulltime saldo op, niet alleen de extra uren waar ze recht op hebben.
Als het 'standaard' aantal uren 200 is, geef je hier dus 208 uur in als ze een dag extra krijgen.

Klik op opslaan.

Bedrijf feestdagmodel

mceclip7.png

Voor het toevoegen van een feestdagmodel klik je op Bewerken bij Bedrijf Feestdag Model. De dagen die zijn opgenomen in het feestdagmodel zullen niet van het verlofsaldo worden afgehaald als er een verlofaanvraag wordt gedaan (bv. op 1 januari). 

Kies een feestdagmodel

mceclip8.png

Kies een feestdagmodel uit de lijst en klik op Opslaan.

Verlofoverzicht medewerker

Wanneer alle instellingen op bedrijfsniveau zijn ingevoerd wordt het verlofsaldo bij de medewerkers automatisch worden berekend o.b.v. de instellingen op bedrijfsniveau. Ook is het mogelijk om op medewerkersniveau hiervan af te wijken, of het automatisch berekenen uit te schakelen: 

1. Selecteer een medewerker.

2. Druk op de menu-knop rechtsboven in het scherm.

3. Klik op Verlof onder HR.

Verlofsaldo wijzigen

mceclip1.png

1. Klik op Beginsaldo.

2. Klik op de verlofregel.

Verlofsaldo berekenen

mceclip3.png

1. Je kunt hier eventueel het meegenomen verlofsaldo van het vorige jaar invullen.

2. Door het vinkje bij actief weg te halen kun je de verlofgroep voor de medewerker deactiveren.

3. Je kunt er ook voor kiezen om het verlofsaldo niet automatisch te laten berekenen maar handmatig in te voeren (zie hieronder).

4. Klik op Bereken om het nieuwe verlofsaldo te berekenen en op Opslaan om de wijzigen op te slaan.

Automatisch berekenen uitzetten

mceclip4.png

Vink 'Automatisch berekenen' uit om een beginsaldo in te geven dat niet wordt berekend o.b.v. een parttime percentage.

Opmerkingen