Verlof aanvragen, goedkeuren en signalen

Verlofaanvragen kunnen in Visma Nmbrs vanuit de medewerkerslogin worden aangevraagd, waarna een signaal kan worden verzonden naar bijvoorbeeld de medewerker manager, de afdelingsmanager of het bedrijf contact. Deze kan vervolgens het verlof goed- of afkeuren. 

Ook kan het verlof door de klant/accountant zelf worden ingegeven en direct worden goedgekeurd. De contactpersoon die is ingegeven bij de HR Signaalinstellingen ontvangt hier dan geen signaal van. 

Meer informatie over verlof aanvragen, goedkeuren en signalen vind je hieronder:

Verlofaanvraag: medewerker login

De medewerker kan, indien deze een medewerker login heeft met de juiste rechten, zelf een verlofaanvraag doen.

Wanneer de medewerker in de medewerker login op de knop verlof aanvragen klikt, zal er een aanvraag worden gedaan vanuit verlofgroep 1.

Als de medewerker gebruik wenst te maken van een andere verlofgroep bij het bedrijf (denk bijvoorbeeld aan bijzonder verlof), kan er op meer worden geklikt en daarna worden gekozen uit de bestaande verlofgroepen.

verlof_aanvraag_medewerker.png

 

De medewerker krijgt een pop-up scherm waarin de verlofaanvraag kan worden ingegeven. De werknemer kan hier aangeven om welke periode het gaat en eventueel het aantal uren aanpassen, mocht dit nodig zijn.

mceclip4.png

Wanneer de medewerker op opslaan klikt, is de verlofaanvraag zichtbaar in Visma Nmbrs en gaat er, indien gewenst, een signaal naar de contactpersoon.

Let op: wanneer bij de HR Signaalinstellingen ook de medewerker staat aangevinkt bij het signaal voor de verlofaanvraag, kan deze ook zelf het verlof goedkeuren via de mail.

Hoe je kunt instellen wie deze aanvraag binnen krijgt, staat beschreven in het volgende artikel:

Verlof goed- of afkeuren: manager login

Wanneer de manager het signaal ontvangt dat de werknemer een verlofaanvraag heeft gedaan, kan er direct vanuit de mail een goed- of afkeuring worden gedaan.
De manager kan ook inloggen in Visma Nmbrs en hier de aanvraag beoordelen.
 
Via de mail
aanvraag_verlof_mail.png

Klik op goedkeuren of afwijzen. 


Via Nmbrs
 
Via Nmbrs is het mogelijk om verlof op twee manieren te beoordelen: via het verlofaanvragen overzicht of op medewerkersniveau. 

Let op! Indien de medewerker nog niet in dienst is (de huidige datum is eerder dan de begindatum van het dienstverband) dan zal de medewerker niet getoond worden in het verlofaanvragen overzicht.
 
1. Verlofaanvragen overzicht

Klik op de verlofaanvraag en klik vervolgens op goedkeuren of afwijzen. 
verlof_aanvraag_manager_goedkeuring.png
 
2. Medewerkersniveau.

mceclip3.png
Klik op de aanvraag.

mceclip4.png
Selecteer de gewenste status en klik op opslaan. De aanvraag is nu goed- of afgekeurd.

Verlof verwerken: klant/accountant

Wanneer je als klant of accountant zelf de verlofaanvraag voor de werknemer gaat verwerken, doe je dit in het dashlet verlof op medewerkersniveau. 
mceclip0.png

Het saldo van de medewerker is het saldo voor het hele jaar of tot de uitdienstdatum als deze in het huidige jaar ligt. Voor meer informatie over het aanpassen van het verlofsaldo, zoals bij de werknemer staat ingegeven, zie onderstaand artikel:

mceclip1.png

Klik in het Verlof overzicht op "Verlofopname", bovenstaande pop-up verschijnt. Hier kun je de start- en einddatum van het verlof opgeven. Op basis van het rooster wordt dan automatisch het totaal aantal uren berekend. Maar dit kun je ook handmatig vaststellen op de gewenste waarde. Verder kun je hier een omschrijving meegeven en uiteindelijk de status van de verlofaanvraag / opname vaststellen middels het dropdown menu.

Klik op Opslaan.

 

Let op: mocht het rooster van een medewerker worden aangepast, dan kunnen de uren van een verlofaanvraag in de toekomst niet meer overeenkomen met het rooster. Dit moet handmatig worden aangepast.


mail_aanvraag_goedgekeurd.png


Wanneer het verlof is beoordeeld, ontvangt de medewerker een e-mail, zodat duidelijk is of de aanvraag is goed- of afgekeurd. Het bericht wordt alleen naar de medewerker verstuurd, wanneer de aanvraag vanuit de mail of vanuit Verlofaanvragen overzicht is beoordeeld. Wanneer je de aanvraag vanuit het verlof dashlet op medewerkersniveau beoordeelt, wordt er geen bericht verstuurd. 

 

Verlof aanvraag intrekken/annuleren

mceclip2.png

Wanneer de medewerker een verlofaanvraag heeft gedaan, kan deze alleen worden ingetrokken indien deze nog niet is goed- of afgekeurd.
Hierna kan alleen de klant/accountant de aanvraag nog verwijderen. Dit doe je door achter de aanvraag op het kruisje te klikken.

Verlofaanvraag voor volgend jaar

In Nmbrs is het verlof per jaar ingericht. Verlof in een volgend jaar kan gewoon worden aangevraagd, maar wordt niet van het verlofsaldo van het huidige jaar afgehaald. Na de jaarwissel zal deze verlofaanvraag van het saldo worden afgehaald.

Als er gebruik wordt gemaakt van het feestdagenmodel, is het verstandig om deze toe te voegen alvorens het verlof in een volgend jaar wordt goedgekeurd. Meer informatie over het toevoegen van het feestdagenmodel staat in onderstaand artikel:

Je kan de aanvraag van de werknemer terugvinden in het verlof dashlet wanneer je rechtsboven de periode aanpast naar het jaar waar de aanvraag in is gedaan.

Let op:
Indien het nog niet mogelijk is om een jaarwissel te draaien, zal het bekijken van het verlofdashlet voor het volgende (nieuwe) jaar resulteren in een Oeps pagina. Na het draaien van de jaarwissel zal alles inzichtelijk worden.

Let op 2:
Wanneer een verlofaanvraag zowel het huidige als het volgende jaar bestrijkt, zal de aanvraag per jaar moeten worden gedaan. Stel dat de verlofaanvraag van 27 december 2015 t/m 3 januari 2016 loopt, dan kunnen eerst de dagen die in 2015 vallen worden aangevraagd en daarna de dagen in 2016.

Opmerkingen