Aanvullend geboorteverlof

Dit artikel beschrijft hoe je het aanvullend geboorteverlof in Nmbrs kunt inrichten.

Vanaf 2023 is het mogelijk om het aanvullend geboorteverlof op dezelfde medewerker te verwerken, dankzij de introductie van grondslag 10104 | Uitkering. Hiermee wordt een splitsing gemaakt in de AOF- en AWf-premie; de uitkering valt dan onder AOW- of AWf-uitkering.

Uren- en looncodes

De volgende (combinaties van) uren- en looncodes kunnen voor het aanvullend geboorteverlof gebruikt worden.

Urencode Output looncode CII *

3768 Inhouding aanvullend geboorteverlof
i.c.m.
3769 Uitbetaling aanvullend geboorteverlof

of
3770 Inhouding aanvullend geboorteverlof (pensioengevend)
i.c.m.
3771 Uitbetaling aanvullend geboorteverlof (pensioengevend)

 

3768 Inhouding aanvullend geboorteverlof i.c.m.
3769 Uitbetaling aanvullend geboorteverlof

of
3770 Inhouding aanvullend geboorteverlof (pensioengevend)
i.c.m.
3771 Uitbetaling aanvullend geboorteverlof (pensioengevend)

K
3055 Inhouding geboorteverlof (geen  aanvulling werkgever)
i.c.m.
3037 Uitbetalen geboorteverlof
NB: deze urencodes werken hetzelfde als de combinatie 3768 & 3769.
1061 Inhouding geboorteverlof (geen aanvulling werkgever)
i.c.m. 
4025 Uitbetalen geboorteverlof
K
3067 Aanvullend geboorteverlof 70%  (verlaagd salaris) 1067 Aanvullend geboorteverlof 70% K
3056 Inhouding geboorteverlof  (aanvulling werkgever)
i.c.m.
3037 Uitbetalen geboorteverlof

1062 Inhouding geboorteverlof (aanvulling werkgever)
i.c.m.
4025 Uitbetalen geboorteverlof
i.c.m.
1406 Aanvulling werkgever geboorteverlof
of
3774 Aanvulling werkgever geboorteverlof (pensioengevend)

n.v.t.

 

Geen aanvulling werkgever

Als de werkgever het loon niet aanvult, gebruik dan bij voorkeur de volgende combinaties:

  • urencode 3768 (inhouding aanvullend geboorteverlof) en 3769 (Uitbetaling aanvullend geboorteverlof).
  • urencode 3055 (Inhouding geboorteverlof (geen aanvulling werkgever)) en 3037 (Uitbetalen geboorteverlof).
  • Indien de verwerking pensioengevend dient te zijn: urencode 3770 (inhouding aanvullend geboorteverlof (pensioengevend)) en 3771 (uitbetaling aanvullend geboorteverlof (pensioengevend)).

Het salaris van de medewerker wordt verlaagd en de uitkering wordt gespecificeerd op de loonstrook. Deze methode resulteert tevens in een correcte berekening van de (verlaagde) pensioengrondslag, wat bij gebruik van urencode 3067 en/of looncode 1067 niet altijd het geval is.

Wel aanvulling werkgever

Als de werkgever het loon wel aanvult, dan kan gebruik worden gemaakt van urencode 3056 in combinatie met urencode 3037. Code 'K' gaat dan niet mee in de loonaangifte, omdat er geen sprake is van een lager loon. De aanvulling die door de werkgever wordt betaald kan worden geboekt op looncode 1406, of looncode 3774 indien de aanvulling pensioengevend is.

Ander IKV (optioneel)

Als je het geboorteverlof wilt uitbetalen op een ander IKV, dan dien je hiervoor inkomenscode 31 te gebruiken. Nmbrs past dan automatisch de lage premie voor deze medewerker toe. Je dient hiertoe een nieuwe medewerker aan te maken. Je kunt urencode 3037 | Uitbetalen geboorteverlof gebruiken om het geboorteverlof uit te betalen.

Effect op verlof en reserveringen

Het aanvullend verlof heeft in Nmbrs per 2024 invloed op de opbouw van (wettelijk minimum) vakantiedagen en vakantiegeld bij gebruik van urencode 3037. Bij het gebruik van urencode 3067 is er echter geen 100% grondslag en kan er ook niet op basis van 100% grondslag vakantiegeld worden gereserveerd. In deze situatie kun je indien nodig handmatig het saldo vakantiegeld aanvullen.

Berekening dagloon

Het geboorteverlof wordt berekend over 70% van het dagloon van de medewerker. De hoogte van dit dagloon wordt door het UWV bepaald (hiervoor is geen berekening in Nmbrs). Indien het dagloon niet overeenkomt met 70% van het huidige salaris of indien de medewerker boven het maximum dagloon verdient, dan zou je dit op de onderstaande manier kunnen inrichten. Let op: de berekening zal dan voor alle medewerkers met hetzelfde urenmodel gelden.

Voorbeeld: dagloon medewerker is bepaald op €200. Hij/zij gaat 3 weken met aanvullend geboorteverlof en zijn/haar fulltime rooster is 40 uur per week. 

Stap 1: laat urencode 3037 (uitbetalen geboorteverlof) rekenen tegen bruto uurloon 1. 
Stap 2: medewerker werkt 8 uur per dag, dus geef een waarde van €25 in op bruto uurloon 1. 
Stap 3: geef 120 uur (3 weken x 40 uur) in op code 3037, deze rekent tegen brutoloon 1 dus dan wordt het 100%-salaris 120 x €25 = €3000. Omdat de code tegen 70% werkt wordt het berekende salaris €2100, m.a.w. 70% van het dagloon.

Andere uren- en looncodes gebruiken

Het is ook mogelijk om andere dan de in dit artikel genoemde uren- en looncodes voor de inhouding en uitbetaling te gebruiken. Je dient dan wel in het debiteurloonmodel grondslag 10126 | Aanvullend Geboorteverlof (UPA) aan de inhouding en grondslag 10104 | Uitkering aan de UWV-uitbetaling toe te voegen. Dit artikel beschrijft hoe je dat kunt doen. Ook kun je de omschrijving van de gebruikte looncodes naar wens aanpassen.

Registeren van het saldo aanvullend geboorteverlof

Het is ook mogelijk om het saldo aanvullend geboorteverlof te registeren in Nmbrs. Hier lees je er meer over.

Opmerkingen