Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. Hieronder lees je hoe je dit in Visma Nmbrs kan inrichten. 

  1. Inrichting aanvullend geboorteverlof
  2. Rekenvoorbeelden

 

Inrichting aanvullend geboorteverlof

Het geboorteverlof kan op dit moment nog worden ingericht op de reguliere medewerker met inkomenscode 15 (indien de hoge premie wordt toegepast voor de medewerker zal dan niet de lage premie worden toegepast over het geboorteverlof). Als je de lage premie wilt toepassen dien je wel een tweede IKV (=nieuwe medewerker) aan te maken en deze te koppelen aan inkomenscode 31.

De volgende uren- en looncodes kunnen voor het geboorteverlof gebruikt worden:

 Urencode Looncode Code inkomstenvermindering
 3067 Aanvullend geboorteverlof 70%   (verlaagd salaris) 1067 Aanvullend geboorteverlof 70% K
 3055 Inhouding geboorteverlof (geen   aanvulling werkgever) 1061 Inhouding geboorteverlof (geen aanvulling werkgever) K
 3056 Inhouding geboorteverlof   (aanvulling werkgever) 1062 Inhouding geboorteverlof (aanvulling werkgever) *

*Als de werkgever er voor kiest om het loon aan te vullen dan kan er gebruik worden gemaakt van UC3056 of LC1062. Code 'K' zal dan niet meegaan in de loonaangifte omdat er geen sprake is van een lager loon. De aanvulling die door de werkgever wordt betaald, kan worden geboekt op looncode 1406 (Aanvulling werkgever geboorteverlof). 

Als je het geboorteverlof wilt uitbetalen op een ander IKV dan dien je hiervoor inkomenscode 31 te gebruiken. Binnen Nmbrs wordt dan automatisch de lage premie voor deze medewerker toegepast. Je moet hiervoor een nieuwe medewerker aanmaken. De urencode die je kan gebruiken om het geboorteverlof uit te betalen is code 3037 uitbetalen geboorteverlof. 
Het aanvullend verlof heeft geen invloed op de opbouw van (wettelijk minimum) vakantiedagen en vakantiegeld bij gebruik van urencode 3037. Bij het gebruik van urencode 3067 is er geen 100% grondslag en kan er ook niet op basis van 100% grondslag vakantiegeld worden gereserveerd. In deze situatie kun je indien nodig handmatig het saldo vakantiegeld aanvullen.

Let op:
Het geboorteverlof wordt berekend over 70% van het dagloon van de medewerker. Er is binnen Nmbrs geen berekening van het dagloon aanwezig. De hoogte van dit dagloon wordt door het UWV bepaald. Mocht dit dagloon niet overeenkomen met 70% van het huidige salaris of zit de medewerker boven het maximum dagloon dan kan je ervoor kiezen om dit op de volgende manier in te richten voor het bedrijf. Let wel op dat de berekening dan zal gelden voor alle medewerkers met hetzelfde urenmodel.

Voorbeeld:
Medewerker zijn dagloon is bepaald op 200 euro. Hij gaat 3 weken met aanvullend geboorteverlof en zijn fulltime rooster is 40 uur per week. 

Stap 1: Laat urencode 3037 (uitbetalen geboorteverlof) rekenen tegen bruto uurloon 1. 
Stap 2: Medewerker werkt 8 uur per dag dus vul een waarde van 25 euro in op bruto uurloon 1. 
Stap 3: De medewerker gaat met geboorteverlof voor 120 uur (3 weken * 40 uur).
Stap 4: Vul 120 uur in op code 3037. Deze rekent dan tegen 25 euro dus dan krijg je een salaris van 120 * 25 = 3000. Omdat de code tegen 70% werkt krijg je dan een salaris van 2100 euro. Dan krijgt deze persoon dus 70% van het dagloon.

 

Rekenvoorbeelden


Voorbeeld 1:
Medewerker werkt 150 uur per maand volgens zijn contract en neemt in betreffende maand 150 uur geboorteverlof op zonder aanvulling van de werkgever. 

IKV = 1
Code soort inkomstenverhouding = 15 (of gebruikelijke voor de medewerker)
Verloonde uren = 0
Loon = 0
Incidentele inkomstenvermindering = G

In Nmbrs gebruik je hiervoor code 3055 (inhouding geboorteverlof geen aanvulling werkgever). 

IKV = 2
Code soort inkomstenverhouding = 31 (lage premie wordt toegepast)
Verloonde uren = 150
Loon = de doorbetaalde uitkering

In Nmbrs maak je een nieuwe medewerker aan met code soort inkomstenverhouding 31. Door middel van urencode 3037 wordt er 150 uur uitbetaald aan geboorteverlof.

Voorbeeld 2:
Medewerker werkt 180 uur per maand volgens zijn contract en neemt in betreffende maand 90 uur geboortverlof op. De werkgever besluit om zijn salaris aan te vullen. 

IKV = 1
Code soort inkomenstenverhouding = 15 (of gebruikelijke voor de medewerker)
Verloonde uren = 90
Loon = Op basis van de 90 uur + de aanvulling van de werkgever
Incidentele inkomstenvermindering = nvt

In Nmbrs gebruik je hiervoor code 3056 (inhouding geboorteverlof aanvulling werkgever) in combinatie met code 1406 (aanvulling werkgever geboorteverlof).

IKV = 2
Code soort inkomstenverhouding = 31
Verloonde uren = 90
Loon = de doorbetaalde uitkering

In Nmbrs maak je een nieuwe medewerker aan met code soort inkomstenverhouding 31. Door middel van urencode 3037 wordt er 90 uur uitbetaald aan geboorteverlof.

Voorbeeld 3:
Medewerker werkt 100 uur per maand volgens zijn contract en neemt in de betreffende maand 20 uur geboorteverlof op. Er is geen aanvulling vanuit de werkgever en de lage premie wordt reeds toegepast voor de werknemer.

IKV = 1
Code soort inkomstenverhouding = 15 (of gebruikelijke voor de medewerker)
Verloonde uren = 100
Loon = Een verlaagd salaris + de uitkering geboorteverlof
Incidentele inkomstenvermindering = G

Hiervoor kan je urencode 3067 gebruiken. Het salaris van de medewerker wordt verlaagd en de uitkering wordt gespecificeerd op de loonstrook. Dit kan worden verloond op dezelfde medewerker. 

Opmerkingen