Dashboard Verlof

Op bedrijfsniveau is het HR document 'Dashboard Verlof' beschikbaar. Met dit overzicht kan je meer inzicht krijgen in het verlof bij een bepaald bedrijf. 

Dashboard verlof

Op bedrijfsniveau bij de HR documenten kan het 'Dashboard Verlof' worden ingezien:

 

Berekeningen

Hieronder de uitleg van de diverse berekeningen die de bedragen en percentages bepalen, die zichtbaar zijn in het HR document Dashboard Verlof. 

Bedrijfswaarden

- Verlof opname deze periode: alle opgenomen verlofuren van alle verlofgroepen in de betreffende periode (geregistreerde verlofaanvragen en losse verlof-componenten opnames).

- Percentage verlof opname deze periode: het totaal verlof opname van de betreffende periode vergeleken met de eerst voorgaande periode, uitgedrukt in een percentage.

- Verlof opname dit jaar: alle opgenomen verlofuren van alle verlofgroepen in het betreffende jaar  (geregistreerde verlofaanvragen en losse verlof-componenten opnames), inclusief toekomstige opnames.

- Verlof saldo: het verlof saldo totaal van alle verlofgroepen van alle medewerkers dit jaar t/m de huidige periode.

- Verlof bedrag: het totaal verlof saldo maal uurloon per medewerker in de (output code 20031 Uurloon) in de huidige periode.

Verlof groep overzicht

Verlof groep overzicht (tabel): per aangemaakte verlofgroep en op totaal niveau een overzicht van alle verlofgegevens van het huidige jaar. 

- Vorig jaar: het totaal aantal uur van alle saldi "Meegenomen vorig jaar" uit de verlofinstellingen van alle medewerkers.

- Start saldo: het totaal aantal uur van alle saldi "Beginsaldo dit jaar" uit de verlofinstellingen van alle medewerkers.

Opbouw/opname/saldo

- Opbouw t/m: het totaal aantal uur van alle saldi "Opgebouwd dit jaar" uit de verlofinstellingen van alle medewerkers t/m de huidige periode.

- Opname t/m: het totaal aantal uur van alle saldi "Opgenomen dit jaar" uit de verlofinstellingen van alle medewerkers t/m de huidige periode.

- Saldo t/m: het totaal aantal uur van alle saldi "Huidige saldo" uit de verlofinstellingen van alle medewerkers t/m de huidige periode.

Toekomstige opname per afdeling

- Opname dit jaar: het totaal aantal uur van alle saldi "Opgenomen dit jaar" uit de verlofinstellingen van alle medewerkers van dit jaar, inclusief toekomstige opnames.

- Saldo dit jaar: het totaal aantal uur van alle saldi "Huidige saldo" uit de verlofinstellingen van alle medewerkers  van dit jaar, inclusief toekomstige opnames.

N.B: het start saldo zal ook het opgebouwde verlof bevatten van toekomstige periodes bij medewerkers zonder rooster, de periodieke waarde hiervan zal veranderen na toekomstige runs.

- Opbouw/Opname/Saldo (lijndiagram): het totaal aantal uur van de saldi "Opgebouwd", "Opgenomen" en "Huidige saldo" van alle medewerkers per periode. Het diagram toont de laatste 12 periodes.

- Toekomstige opname per afdeling (lijndiagram): het totaal aantal van de saldi "Opgenomen" van alle medewerkers per afdeling, voor de komende 6 periodes.

- Opname voorgaande periodes (lijndiagram):  het totaal aantal van de saldi "Opgenomen" van alle medewerkers per afdeling, van de afgelopen 12 periodes.

Top 10 saldi

- Top hoogste saldo's (tabel): de top 10 hoogste verlof saldi van alle medewerkers in het huidige jaar, vanuit het "Verlof groep overzicht" uit het "Saldo dit jaar". Weergegeven wordt de medewerker naam, de totale verlof opname dit jaar en het saldo dit jaar.

- Top laagste saldo's (tabel): de top 10 laagste verlof saldi van alle medewerkers in het huidige jaar, vanuit het "Verlof groep overzicht" uit het "Saldo dit jaar". Weergegeven wordt de medewerker naam, de totale verlof opname dit jaar en het saldo dit jaar.

- Top langste periode sinds verlof (tabel): de top 10 langste periodes sinds de laatste verlof opname van alle medewerkers van de laatste 12 periodes, t/m de huidige periode. Weergegeven wordt de medewerker naam, de datum van de laatste verlof opname en het aantal periodes sinds de laatste opname.

- Top laagste en hoogste verlof frequentie (tabel): de top 5 laagste en top 5 hoogste aantal opgenomen verlof frequenties van alle medewerkers van de laatste 12 periodes, t/m de huidige periode. Weergegeven wordt de medewerker naam, het aantal verlof periodes en de gemiddelde duur (in uren) per verlof opname.

Wettelijk verlof:

- Restant vorig jaar: het totaal saldo Wettelijk verlof in uren van het voorgaande jaar van alle medewerkers.

- Saldo t/m deze periode: het totaal saldo Wettelijk verlof in uren t/m de huidige periode (restant vorig jaar minus alle opnames die binnen de 1e 6 maanden vallen, categorie 1).

- Komt te vervallen:  het totaal saldo Wettelijk verlof in uren t/m de huidige periode (restant vorig jaar minus alle opnames die binnen de 1e 6 maanden vallen, categorie 1), dat vervalt wanneer het niet binnen 6 maanden in het huidige jaar is opgenomen.

- Start saldo dit jaar: het totaal saldo van alle start saldi Wettelijk verlof van alle medewerkers in het huidige jaar.

- Saldo t/m deze periode: het totaal saldo van alle start saldi Wettelijk verlof minus alle verlofopnames in categorie 2 (de laatste 6 maanden van het huidige jaar) t/m de huidige periode.

- Saldo dit jaar: het totaal saldo van alle start saldi Wettelijk verlof minus alle verlofopnames in categorie 2 (de laatste 6 maanden van het huidige jaar) van het huidige jaar.

- Top hoogste wettelijk verlof saldo (tabel): de top 10 hoogste Wettelijk verlof saldi van alle medewerkers in het huidige jaar. Weergegeven wordt de medewerker naam, het Start saldo vorig jaar, de Opname categorie 1, het saldo Komt te vervallen, het Start saldo dit jaar, de Opname categorie 2 en het Saldo dit jaar.

- Kalender: de kalender van de huidige periode die ook zichtbaar is op bedrijfsniveau, met alle medewerkers die verlofopnames hebben gedaan in de huidige periode.

N.B.: Let op: waardes van medewerkers zonder afdeling worden in afdelingsoverzichten toegekend aan afdeling "Onbekend". Elke medewerker kan maar 1 afdeling hebben. Bij alle cirkeldiagrammen geldt dat een afdeling of categorie uitgelicht kan worden door erop te klikken. Bij alle lijn- en staafdiagrammen geldt dat, door met de muis op een staaf te gaan staan, de bijbehorende waarde en categorie zichtbaar wordt. Onder elk staafdiagram kunnen afdelingen onzichtbaar en zichtbaar gemaakt worden in het diagram, door erop te klikken.

Opmerkingen

 • Avatar
  Tineke van der Meulen

  Per abuis heb ik 16 uur vakantie verlof verkeerd ingevoerd, van 16.00 uren op 02-03 januari 2019. deze heb ik niet opgenomen. Hoe kan ik deze uren terug zetten, of wie kan dit voor mij doen?

 • Avatar
  Tineke van der Meer

  hoe vul ik verlof in? graag zsm antwoord/instructie

 • Avatar
  Tineke van der Meer

  ik ben een medewerker van het PMC.
  WIE KAN ME HELPEN?