Dashboard Salaris

Hieronder de uitleg van de diverse berekeningen die de bedragen en percentages bepalen, die zichtbaar zijn in het HR document Dashboard Salaris. 

 

- Werkgeverslasten dit jaar: de cumulatieve waarde van output component 10011 Werkgeverlasten van het hele bedrijf dit jaar t/m de huidige periode.

- Netto betalingen dit jaar: de cumulatieve waarde van output component 9900 Totaal netto van het hele bedrijf dit jaar t/m de huidige periode.

- Gem. kosten per uur: de werkgeverslasten dit jaar gedeeld door de som van de waarde van output component 20032 verloonde uren loonaangifte van alle medewerkers die bij het bedrijf horen cumulatief t/m de huidige periode.

- Gem. bruto uurloon: de som van alle output codes 20031 Uurloon in de betreffende periode gedeeld door alle unieke medewerkers van alle runs in de betreffende periode.

- Gem. bruto fulltime salaris: de som van alle output codes 20030 Fulltime salaris in de betreffende periode gedeeld door alle unieke medewerkers van alle runs in de betreffende periode. Medewerkers zonder rooster hebben geen waarde op component 20031 en worden daarom niet meegenomen in deze berekening.

- Gem. netto uurloon: de netto betalingen dit jaar gedeeld door de som van de waarde van output component 20032 verloonde uren loonaangifte van alle medewerkers die bij het bedrijf horen cumulatief t/m de huidige periode.

De percentages onder de bovenstaande (laatste vier) waardes geven het verschil (positief of negatief) aan per waarde t.o.v. dezelfde waarde in de eerst voorgaande periode.

 

- Werkgeverslasten per afdeling (kolomdiagram): de werkgeverslasten (output component 10011) per afdelingsnaam per periode.  Het diagram toont de laatste 12 periodes.

- Brutolonen per afdeling (kolomdiagram): de som van het bruto salaris (output component 1000) per afdelingsnaam per periode. Het diagram toont de laatste 12 periodes.

- Nettolonen per afdeling (kolomdiagram): de som van het netto salaris (output component 9900) per afdelingsnaam per periode. Het diagram toont de laatste 12 periodes.

- Gem. kosten per uur (lijndiagram): de werkgeverslasten dit jaar gedeeld door de som van de waarde van output component 20022 Gewerkte uren van alle medewerkers die bij het bedrijf horen cumulatief t/m de huidige periode, per afdelingsnaam per periode. Het diagram toont de laatste 12 periodes.

 

Betalingen

- Netto: de netto betalingen in de betreffende periode (output component 9900).

- Netto dit jaar: de som van alle netto betalingen dit jaar t/m de huidige periode (output component 9900).

- Loonheffingen: het totaalbedrag aan betaalde loonheffingen van de betreffende periode, uit het loonaangifte overzicht "Ingediende loonaangiften" van de betreffende periode.

- Branche specifiek: het totaalbedrag aan branche specifieke betalingen (alleen zichtbaar wanneer er een branche en brancheregelingen geselecteerd zijn) van de betreffende periode. Het totaalbedrag is alle werkgever- en werknemerspremies bij elkaar opgeteld, zichtbaar in het salarisdocument "Branche Overzicht". Let op: de werknemerspremies worden negatief geregistreerd. Een werkgeverspremie van 1.000 euro en een werknemerspremie van -500 euro resulteren in een branche specifiek bedrag van 500 euro.

De percentages onder de bovenstaande waardes geven het verschil (positief of negatief) aan per waarde t.o.v. dezelfde waarde in de eerst voorgaande periode. Het percentage onder "Netto dit jaar" geeft het verschil aan t.o.v. de waarde van hetzelfde periodebereik van het voorgaande jaar.

 

- Fulltime salaris verdeling (staafdiagram): de waarde van het eerder berekende "Gem. bruto fulltime salaris" per leeftijdscategorie in de betreffende periode, gesplitst in onder de 20 jaar, tussen de 20 en 30 jaar, tussen de 30 en 40 jaar, tussen de 40 en 50 jaar, en vanaf 50 jaar en ouder.  Medewerkers zonder rooster hebben geen waarde op component 20031 en worden daarom niet meegenomen in deze berekening.

- Fulltime salaris (man): de waarde van het eerder berekende "Gem. bruto fulltime salaris" van alle mannelijke werknemers in de betreffende periode. Medewerkers zonder rooster hebben geen waarde op component 20031 en worden daarom niet meegenomen in deze berekening.

- Fulltime salaris (vrouw): de waarde van het eerder berekende "Gem. bruto fulltime salaris" van alle vrouwelijke werknemers in de betreffende periode. Medewerkers zonder rooster hebben geen waarde op component 20031 en worden daarom niet meegenomen in deze berekening.

 

- Top 10 verschillen salaris (L1000): de top 10 grootste verschillen op component L1000 tussen de vorige periode en de huidige periode. Weergegeven wordt het medewerkernummer, de medewerkernaam, output code 1000 huidige periode, output code 1000 voorgaande periode , het verschil (bedrag) tussen deze periodes en het percentage van het verschil. Er word gesorteerd op de grootte van het percentage, ongeacht of het percentage positief of negatief is.

- Top 10 verschillen totaal netto (L9900): de top 10 grootste verschillen op component L9900 tussen de vorige periode en de huidige periode. Weergegeven wordt het medewerkernummer, de medewerkernaam, output code 9900 huidige periode, output code 9900 voorgaande periode , het verschil (bedrag) tussen deze periodes en het percentage van het verschil. Er word gesorteerd op de grootte van het percentage, ongeacht of het percentage positief of negatief is.

- Auto van de zaak (tabel) (deze worden alleen getoond als er leaseauto's geadministreerd zijn bij de medewerker(s)): per actieve medewerker met een leaseauto in de betreffende periode worden de gegevens uit het debiteuren overzicht "Leaseauto's" getoond. Auto: kenteken, merk, model, cataloguswaarde, bijtelling in %. Leasecontract: leasemaatschappij, contractnummer, leasee, startdatum en einddatum.

 

N.B.: Let op: waardes van medewerkers zonder afdeling worden in afdelingsoverzichten toegekend aan afdeling "Onbekend". Elke medewerker kan maar 1 afdeling hebben.

Bij alle cirkeldiagrammen geldt dat een afdeling of categorie uitgelicht kan worden door erop te klikken.

Bij alle staafdiagrammen geldt dat, door met de muis op een staaf te gaan staan, de bijbehorende waarde en categorie zichtbaar wordt. Onder elk staafdiagram kunnen afdelingen onzichtbaar en zichtbaar gemaakt worden in het diagram, door erop te klikken.

Opmerkingen