Dashboard Verzuim

In dit artikel wordt uitgelegd waar je het Dashboard Verzuim kan vinden, en hoe de verschillende berekeningen tot stand komen: 

Op bedrijfsniveau bij de HR documenten is er een dashboard verzuim beschikbaar. Mocht je deze niet kunnen selecteren dan kan je bij de HR documenten op 'meer..' klikken en deze toevoegen bij 'Zichtbare documenten wijzigen':

 

Hieronder de uitleg van de diverse berekeningen die de bedragen en percentages bepalen, die zichtbaar zijn in het HR document Dashboard Verzuim.  

N.B.: voor de ziekte-uren tellen alleen verzuimmeldingen mee met dossiertype "Ziekte". Alle overige dossiertypes worden niet meegeteld:

Ziekte door zwangerschap (vangnet)
Ziekte heringetreden arbeidsgehandicapte (vangnet)
Ziekte door orgaandonatie (vangnet)

Ziekte door zwangerschap
Ziekte heringetreden arbeidsgehandicapte
Ziekte door orgaandonatie
Zwangerschapverlof
Adoptie / Pleegzorg 

 

- Ziektepercentage: de som van alle ziekte-uren van alle medewerkers in de betreffende periode, gedeeld door de gewerkte uren van alle medewerkers in de betreffende periode (output component 20022).

- Ziektepercentage %: het ziektepercentage van de huidige periode, gedeeld door het ziektepercentage van de eerst voorgaande periode.

- Ziektepercentage dit jaar: de som van alle ziekte-uren van alle medewerkers in het huidige jaar t/m de huidige periode, gedeeld door de cumulatieve gewerkte uren van dit jaar t/m de huidige periode (output component 20022).

- Verzuimkosten: de som van alle verzuimkosten van alle medewerkers van het bedrijf van de betreffende periode. De verzuimkosten zijn de ziekte-uren per medewerker van de betreffende periode, maal de werkgeverskosten per uur (output component 10011 Werkgeverskosten gedeeld door output component 20022 Gewerkte uren van de betreffende periode).

Verzuimkosten %: de verzuimkosten van de betreffende periode, gedeeld door de verzuimkosten van de eerst voorgaande periode.

- Verzuimkosten dit jaar: de som van alle verzuimkosten van het huidige jaar. Zie beschrijving hierboven bij 'Verzuimkosten' voor de berekening hiervan.

- Verzuimuren dit jaar: de cumulatieve waarde van alle absentie-uren van alle dossiertypes verzuim van alle medewerkers van het huidige jaar.

 

Lijndiagram

- Verzuimuren per afdeling (lijndiagram): de verzuimuren van het huidige jaar, gesplitst per afdeling per periode. Weergegeven worden de laatste 12 periodes.

- Ziektepercentage per afdeling (lijndiagram): het ziektepercentage van het huidige jaar, gesplitst per afdeling per periode. Weergegeven worden de laatste 12 periodes.

- Verzuimkosten per afdeling (lijndiagram): de verzuimkosten van het huidige jaar, gesplitst per afdeling per periode. Weergegeven worden de laatste 12 periodes.

Overige verzuim per afdeling (Zwangerschap/Adoptie/Pleeg verlof/Vangnet) (lijndiagram): de som van alle verzuimuren die geen ziekte-uren zijn (ziekte door zwangerschap, ziekte heringetreden arbeidsgehandicapte, ziekte door orgaandonatie, zwangerschapsverlof en adoptie/pleegzorg) van het huidige jaar, gesplitst per afdeling per periode. Weergegeven worden de laatste 12 periodes.

 

Ziekmeldingsfrequentie 

- Werknemers met verzuim: het aantal nieuwe verzuimregistraties met dossiertypes "Ziekte" in de betreffende periode, gedeeld door het aantal medewerkers met minimaal één nieuwe verzuimregistratie met dossiertype "Ziekte" in de betreffende periode.

- Werknemers met verzuim (percentage): de voorgaande berekende waarde, vergeleken met de waarde van de eerst vorige periode, uitgedrukt in een percentage.

- Alle werknemers: het aantal nieuwe verzuimregistraties met dossiertypes "Ziekte" in de betreffende periode, gedeeld door het aantal actieve medewerkers in de betreffende periode.

- Alle werknemers (percentage): de voorgaande berekende waarde, vergeleken met de waarde van de eerst vorige periode, uitgedrukt in een percentage.

 

Gestapeld lijndiagram

- Ziekmeldingen per afdeling (gestapeld lijndiagram): het aantal nieuwe verzuimregistraties met dossiertype "Ziekte", per afdeling per periode. Weergegeven worden de laatste 12 periodes.

 

Tabel

- Top 6 meeste ziekte registraties (tabel): de top 6 van medewerkers met de meeste nieuwe verzuimregistraties met dossiertype "Ziekte" van de laatste 12 periodes. Weergegeven wordt: de medewerkernaam, het aantal meldingen (registraties), het totale aantal uur van dit verzuim en het gemiddelde aantal dagen verzuim.

- Top 6 meeste ziekte uren (tabel): de top 6 van medewerkers met het meeste aantal uur verzuim met dossiertype "Ziekte" van de laatste 12 periodes. Weergegeven wordt: de medewerkernaam, het totale aantal uur van dit verzuim, het aantal meldingen en het gemiddelde aantal dagen verzuim.

 

Ziekte verdeling

- Ziek geweest (percentage): het aantal medewerkers met minimaal één verzuimregistratie met dossiertype "Ziekte", nieuw of bestaand, in de betreffende periode, gedeeld door het aantal actieve medewerkers in de betreffende periode.

- Alle werknemers (percentage): het aantal medewerkers met géén verzuimregistratie met dossiertype "Ziekte", nieuw of bestaand, in de betreffende periode, gedeeld door het aantal actieve medewerkers in de betreffende periode.

- Man (percentage): het aantal mannelijke medewerkers met minimaal één verzuimregistratie met dossiertype "Ziekte", nieuw of bestaand, in de betreffende periode, gedeeld door het aantal medewerkers met minimaal één verzuimregistratie met dossiertype "Ziekte", nieuw of bestaand, in de betreffende periode.

- Vrouw (percentage): het aantal vrouwelijke medewerkers met minimaal één verzuimregistratie met dossiertype "Ziekte", nieuw of bestaand, in de betreffende periode, gedeeld door het aantal medewerkers met minimaal één verzuimregistratie met dossiertype "Ziekte", nieuw of bestaand, in de betreffende periode.

Staafdiagram

- Ziekte naar leeftijd (staafdiagram): alle medewerkers met een verzuimregistratie met dossiertype "Ziekte", nieuw of bestaand, per leeftijdscategorie en geslacht. Gesplitst in onder de 20 jaar, tussen de 20 en 30 jaar, tussen de 30 en 40 jaar, tussen de 40 en 50 jaar, en vanaf 50 jaar en ouder. Mannen en vrouwen worden apart weergegeven.

Ziekte naar duur deze periode

- Verzuimuren (tabel): de verzuimuren van de betreffende periode, gesplitst in duur van: 1 dag, 2 dagen tot een een week, meer dan een week tot een maand, en langer dan een maand. Erachter wordt het totaal weergegeven. Er wordt geteld vanaf de 1e dag van registratie om de duur te bepalen, niet vanaf de 1e dag van de betreffende periode.

- Verzuimuren (percentage): het verzuimpercentage van de betreffende periode, gesplitst in duur van: 1 dag, 2 dagen tot een een week, meer dan een week tot een maand en langer dan een maand. Erachter wordt het totaal weergegeven. Er wordt geteld vanaf de 1e dag van registratie om de duur te bepalen, niet vanaf de 1e dag van de betreffende periode.

Ziekte naar duur dit jaar

Verzuimuren (tabel): de verzuimuren van de laatste 12 periodes, gesplitst in duur van: 1 dag, 2 dagen tot een een week, meer dan een week tot een maand en langer dan een maand. Erachter wordt het totaal weergegeven. Er wordt geteld vanaf de 1e dag van registratie om de duur te bepalen, niet vanaf de 1e dag van de betreffende periode.

Verzuimuren (percentage): het verzuimpercentage van de laatste 12 periodes, gesplitst in duur van: 1 dag, 2 dagen tot een een week, meer dan een week tot een maand en langer dan een maand. Erachter wordt het totaal weergegeven. Er wordt geteld vanaf de 1e dag van registratie om de duur te bepalen, niet vanaf de 1e dag van de betreffende periode.

Verzuim details deze periode

- Verzuimuren (tabel): de verzuimuren van de betreffende periode, gesplitst per dossiertype: Ziekte, Vangnet, Zwangerschap en Adoptie/Pleegzorg. Erachter wordt het totaal weergegeven.

- Verzuimpercentage (tabel): het verzuimpercentage van de betreffende periode, gesplitst per dossiertype: Ziekte, Vangnet, Zwangerschap en Adoptie/Pleegzorg. Erachter wordt het totaal weergegeven.

Verzuim details dit jaar

- Verzuimuren (tabel): de verzuimuren van de laatste 12 periodes, gesplitst per dossiertype: Ziekte, Vangnet, Zwangerschap en Adoptie/Pleegzorg. Erachter wordt het totaal weergegeven.

- Verzuimpercentage (tabel): het verzuimpercentage van de laatste 12 periodes, gesplitst per dossiertype: Ziekte, Vangnet, Zwangerschap en Adoptie/Pleegzorg. Erachter wordt het totaal weergegeven.

 

- Huidig verzuim (tabel): de gegevens van alle lopende verzuim registraties. Weergegeven wordt: het medewerkernummer, de medewerkernaam, het dossiernummer, het dossiertype, de start datum, het aantal roosterdagen dat het betreft, het aantal kalenderdagen dat het betreft, het aantal roosteruren dat het betreft, het ziektepercentage de Case manager.

 

N.B.: Let op: waardes van medewerkers zonder afdeling worden in afdelingsoverzichten toegekend aan afdeling "Onbekend". Elke medewerker kan maar 1 afdeling hebben.

Bij alle cirkeldiagrammen geldt dat een afdeling of categorie uitgelicht kan worden door erop te klikken.

Bij alle lijn- en staafdiagrammen geldt dat, door met de muis op een staaf te gaan staan, de bijbehorende waarde en categorie zichtbaar wordt. Onder elk staafdiagram kunnen afdelingen onzichtbaar en zichtbaar gemaakt worden in het diagram, door erop te klikken.

Opmerkingen