Dashboard Headcount

Hieronder de uitleg van de diverse berekeningen die de bedragen en percentages bepalen, die zichtbaar zijn in het HR document Dashboard Headcount. 

 

- Alleen de tien grootste afdelingen worden meegenomen in dit dashboard.

- Gewerkte uren: de som van output component 20022 Gewerkte uren in de betreffende periode.

- Aantal FTE: de som van de waarde van output component 20033 Parttime Percentage gedeeld door de fulltime te werken uren van het geselecteerde bedrijfsrooster in de betreffende periode.

- Aantal medewerkers: de som van het aantal actieve medewerkers in de betreffende periode.

- Indienst: de som van het aantal medewerkers met een begindatum dienstverband in de betreffende periode.

- Uitdienst: de som van het aantal medewerkers met een einddatum dienstverband in de betreffende periode.

De percentages onder de bovenstaande vijf waardes geven het verschil (positief of negatief) aan per waarde t.o.v. dezelfde waarde in de eerst voorgaande periode.

 

- Contracten (cirkeldiagram): het aantal contract types van alle actieve contracten van alle actieve medewerkers in de betreffende periode, gesplitst in "Bepaald" en "Onbepaald", of "Onbekend" als het type niet gevuld is. Door te klikken op een afdeling wordt deze uitgelicht.

- Contract type "Bepaald" (percentage): het totaal aantal contract types "Bepaald" van alle actieve contracten van alle actieve medewerkers in de betreffende periode, gedeeld door het totaal aantal actieve contracten van alle actieve medewerkers in de betreffende periode. 

- Contract type "Onbepaald" (percentage): het totaal aantal contract types "Onbepaald" van alle actieve contracten van alle actieve medewerkers in de betreffende periode, gedeeld door het totaal aantal actieve contracten van alle actieve medewerkers in de betreffende periode.

- Geslacht (cirkeldiagram): het geslacht type van alle actieve medewerkers in de betreffende periode, gesplitst in "Man" of "Vrouw", of "Onbekend" als het type niet gevuld is. 

- Geslacht type "Man" (percentage): het totaal aantal geslacht types "Man" van alle actieve medewerkers in de betreffende periode, gedeeld door het totaal aantal actieve medewerkers in de betreffende periode.

- Geslacht type "Vrouw" (percentage): het totaal aantal geslacht types "Vrouw" van alle actieve medewerkers in de betreffende periode, gedeeld door het totaal aantal actieve medewerkers in de betreffende periode.

 

- Leeftijdsopbouw (staafdiagram): de aantallen medewerkers met een bepaalde leeftijd in de betreffende periode, gesplitst in onder de 20 jaar, tussen de 20 en 30 jaar, tussen de 30 en 40 jaar, tussen de 40 en 50 jaar, en vanaf 50 jaar en ouder. 

- Diensttijd (staafdiagram): het aantal jaar in dienst van alle actieve medewerkers in de betreffende periode, gesplitst in minder dan 1 jaar, tussen de 1 en 5 jaar, tussen de 5 en 10 jaar, tussen de 10 en 15 jaar, en vanaf 15 jaar en meer. 

 

- FTE per afdeling (cirkeldiagram): de waarde van het berekende aantal FTE, gesplitst per afdelingsnaam. 

- FTE per afdeling (tabel): de waarde van het berekende aantal FTE,  gesplitst per afdelingsnummer en afdelingsnaam. 

- FTE per afdeling (staafdiagram): de waarde van het berekende aantal FTE, gesplitst per periode en per afdelingsnaam. Het diagram toont de laatste 12 periodes.

 

- Indiensttredingen (staafdiagram): de som van het aantal medewerkers met een begindatum dienstverband in de laatste 12 periodes, gesplitst per periode en per afdelingsnaam. Het diagram toont de laatste 12 periodes.

- Uitdiensttredingen (staafdiagram): de som van het aantal medewerkers met een einddatum dienstverband in de laatste 12 periodes, gesplitst per periode en per afdelingsnaam. Het diagram toont de laatste 12 periodes.

- Indienst (Laatste 5) (tabel): de 5 laatste begindata dienstverband van alle actieve medewerkers in de betreffende periode. Weergegeven wordt de medewerkernaam, de startdatum dienstverband, de einddatum proeftijd en het parttime percentage van de medewerker.

- Uitdienst (Laatste 5) (tabel): de 5 laatste einddata dienstverband van alle actieve medewerkers in de betreffende periode. Weergegeven wordt de medewerkernaam, de startdatum dienstverband, de einddatum dienstverband en het aantal jaar in dienst van de medewerker.

- Aflopende contracten (eerste 5) (tabel): de 5 laatste einddata contract van alle actieve medewerkers in de betreffende periode. Weergegeven wordt de medewerkernaam, de startdatum dienstverband, de einddatum contract, het aantal jaar in dienst en het aantal contracten van de medewerker.

- Medewerker jubilea (eerste 5) (tabel): de 5 eerstvolgende jubilea data van alle actieve medewerkers in de betreffende periode. Weergegeven wordt de medewerkernaam, de startdatum dienstverband, de jubileum datum en het aantal jaar in dienst van de medewerker. De jubilea zijn: 1; 2; 5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50..... (tot en met 100 jaar met een interval van 5 jaar)

 

N.B.: Let op: waardes van medewerkers zonder afdeling worden in afdelingsoverzichten toegekend aan afdeling "Onbekend". Elke medewerker kan maar 1 afdeling hebben.

Bij alle cirkeldiagrammen geldt dat een afdeling of categorie uitgelicht kan worden door erop te klikken.

Bij alle staafdiagrammen geldt dat, door met de muis op een staaf te gaan staan, de bijbehorende waarde en categorie zichtbaar wordt. Onder elk staafdiagram kunnen afdelingen onzichtbaar en zichtbaar gemaakt worden in het diagram, door erop te klikken.

 

Opmerkingen