Verlofsaldo inrichten over het voorgaande jaar

Voor het ingeven van het verlofsaldo over het voorgaande jaar, ondersteunt Nmbrs twee opties. Het is mogelijk om de verlofsaldi handmatig in te geven op medewerkersniveau of het verlofsaldi te updaten.

Beide methodes worden in dit artikel behandeld:

  1. Handmatig ingeven van het verlofsaldo
  2. Het ingeven van het verlofsaldo middels een update

Handmatig ingeven van het verlofsaldo

Benader op medewerkersniveau het verlofdashlet onder het kopje 'HR'.

mceclip1.png

Open het tabblad Beginsaldo en selecteer de verlofregel:

Beginsaldo.png

Geef de gewenste waarde in achter 'Meegenomen saldo ...' en druk op opslaan.

Beginsaldo_2.png

Het ingeven van het verlofsaldo middels een update

Benader bedrijfsniveau > Instellingen > Import / Export Bedrijfsniveau: 

Exporteer uitsluitend het tabblad Werknemers:

    Selecteer_tabblad_werknemers.png

Open het bestand en leeg alle kolommen behalve A (Debiteurnr) B (Bedrijfnr) C (Persnr) en vul het verlofsaldo van het voorgaande jaar in op kolom DG t/m DJ afhankelijk van de gewenste verlofgroep.

   Kolommen_A__B__C.png              Verlofsaldo_vorige.png

Sla het bestand op, selecteer update en doorloop de stappen: 

import_update.png

Nadat de update voltooid is, zal het saldo weergeven worden op medewerkersniveau onder het dashlet verlof. 

Verlof_medewerker.png

 

 

 

 

Opmerkingen