Waarom staat het verlof bij iedereen op nul na de jaarwissel?

Na het draaien van de jaarwissel, komt het vaak voor dat bovenstaande vraag gesteld wordt.

Het is belangrijk om te weten wat de jaarwissel inhoudt / doet. Met betrekking tot de verlofsaldi doet Nmbrs het volgende:

jaarwissel_verlof.png

Je ziet 2 opties die het verlof betreffen. Wanneer deze twee aangevinkt staan, betekent dat Nmbrs de verlofinstellingen overneemt zoals ze EIND 2017* (na de laatste run) geregistreerd staan.

* 2017 is in dit artikel een voorbeeld jaartal

Dat betekent dat bij de verlofinstellingen op bedrijfsniveau sowieso in 2017 fulltime verlofsaldi ingevoerd dienen te zijn.

Ook wanneer je in het volgende jaar (2018) pas werkelijk live gaat:

mceclip0.png

LET OP: Om het verlofsaldo mee te kunnen nemen naar een volgend jaar dient er op bedrijfsniveau altijd een fulltime saldo in te staan. Ook wanneer er voor een bepaald verlofgroep geen fulltime saldo is (zoals bijvoorbeeld bijzonder verlof of compensatie uren), dan voer je daadwerkelijk de waarde nul in.

Pas nu kan je de jaarwissel uitvoeren.

Conclusie: Indien het voorkomt dat na de jaarwissel bij de medewerkers hun saldi allemaal op nul staat, kan de oorzaak zijn dat de fulltime verlofsaldi op bedrijfsniveau OF in 2018-1-M zijn ingevoerd en overschreven met de instellingen van 2017-12-M OF dat er bij een bepaalde verlofgroep (bijzonder verlof) de waarde nul moet worden ingevoerd.

Het kan tevens ook voorkomen dat bij het verlof groepen beheer op bedrijfsniveau niet is aangegeven dat deze groepen mee moeten worden genomen naar het volgende jaar.

meenemen_verlof.png

 Je kunt dit corrigeren door bij de bedrijfsinstellingen het actief jaar naar 2017 terug te zetten, het vinkje alsnog aan te zetten of het fulltime verlof saldo alsnog in te geven en de jaarwissel opnieuw te doen.

Opmerkingen

  • Avatar
    Marco Bos

    Het beginsaldo is wel goed maar wat er nog over was uit 2014 moet dan handmatig worden ingegeven als ik het goed begrijp.